Jošua 1:1-18

1  Poslije smrti Mojsija, sluge Jehovinog, Jehova je rekao Jošui,+ sinu Nunovu, pomoćniku+ Mojsijevu:  “Moj je sluga Mojsije umro.+ Zato sada ustani, prijeđi preko ovoga Jordana, ti i sav ovaj narod, u zemlju koju dajem njima, sinovima Izraelovim!+  Svako mjesto na koje stupi noga vaša dat ću vam, kao što sam i obećao Mojsiju.+  Od pustinje i ovoga Libanona pa sve do velike rijeke, rijeke Eufrata, da, sva zemlja hetitska,+ i sve do Velikoga mora* na zapadu, sve će to biti vaše područje.+  Nitko se neće moći održati pred tobom u sve dane života tvojega.+ Ja ću biti s tobom kao što sam bio s Mojsijem.+ Neću te napustiti niti ću te ostaviti.+  Budi hrabar i jak,+ jer ti ćeš tome narodu predati u nasljedstvo+ zemlju za koju sam se zakleo praocima njihovim da ću im je dati!+  Samo budi hrabar i vrlo jak da savjesno činiš sve što ti je zapovjeđeno u zakonu koji ti je dao sluga moj Mojsije!+ Ne odstupaj od njega ni desno ni lijevo,+ da bi postupao mudro kamo god da pođeš!+  Neka se ova knjiga zakona ne odvaja od usta tvojih!+ Pažljivo je čitaj* dan i noć, da bi savjesno činio sve što je u njoj napisano,+ jer tada ćeš biti uspješan na putu svojemu i tada ćeš postupati mudro!+  Opet ti zapovijedam:+ Budi hrabar i jak! Ne boj se i ne plaši se,+ jer s tobom je Jehova, Bog tvoj, kamo god da pođeš!”+ 10  Tada je Jošua zapovjedio upraviteljima narodnim: 11  “Prođite posred tabora i ovako zapovjedite narodu: ‘Spremite sebi hrane, jer ćete za tri dana prijeći preko ovoga Jordana da biste ušli u zemlju koju vam u posjed daje Jehova, Bog vaš, i da biste je zaposjeli!’”+ 12  A Rubenovcima i Gadovcima i polovini plemena Manašeova Jošua je rekao: 13  “Sjetite se riječi koju vam je zapovjedio Mojsije, sluga Jehovin:+ ‘Jehova, Bog vaš, hoće da počinete i daje vam ovu zemlju. 14  Žene vaše, djeca vaša i stoka vaša ostat će u zemlji koju vam je Mojsije dao s ove strane Jordana.+ A svi vi koji ste odvažni i za rat sposobni+ svrstajte se u bojne redove,+ pa prijeđite pred braćom svojom i pomozite im! 15  Kad Jehova braći vašoj dade da počinu kao i vi, i kad i oni zaposjednu zemlju koju im daje Jehova, Bog vaš,+ onda se i vi vratite u zemlju koja vam pripada i zaposjednite je,+ zemlju koju vam je dao Mojsije, sluga Jehovin, s ove strane Jordana što je prema istoku.’”+ 16  A oni su odgovorili Jošui: “Što si nam god zapovjedio činit ćemo, i kamo nas god pošalješ ići ćemo.+ 17  Kao što smo u svemu slušali Mojsija, tako ćemo slušati i tebe. Samo neka Jehova, Bog tvoj, bude s tobom+ kao što je bio s Mojsijem.+ 18  I tko bi se god pobunio protiv naredbe tvoje+ i tko ne bi poslušao riječi tvojih u svemu što mu zapovjediš, neka se pogubi!+ Samo budi hrabar i jak!”+

Bilješke

To jest Sredozemnoga mora.
Ili: “Prigušenim je glasom čitaj”; “duboko razmišljaj [o pročitanome]”.