Hošea 5:1-15

5  “Čujte ovo, svećenici!+ Pazi, dome Izraelov! Poslušaj, dome kraljev!+ Vama se sudi, jer ste postali zamka+ u Mispi i mreža razapeta nad Taborom.+  U klanju su ogrezli oni koji s puta pravoga otpadaju,+ a ja sam ih sve opominjao.+  Ja poznajem Efrajima+ i Izrael nije sakriven od mene.+ Jer ti, Efrajime, sa ženama bludničiš!+ Izrael se okaljao.+  Djela njihova ne daju im da se vrate Bogu svojemu,+ jer je duh bluda+ među njima, a za Jehovu ne mare.+  Izraela vlastiti ponos u lice optužuje.+ U prijestupu svojemu Izrael i Efrajim posrću,+ a i Juda posrće s njima.+  Sa stokom svojom sitnom i krupnom išli su da traže Jehovu, ali nisu ga pronašli.+ Odvratio se od njih.  Jehovu su iznevjerili,+ jer su tuđim sinovima postali očevi.+ Zato će u mjesec dana zajedno s posjedima svojim biti progutani.+  U rog zapušite+ u Gibei,+ u trubu u Rami! Ratnim se poklikom oglasite u Bet-Avenu+ — za leđima tvojim, Benjamine!+  Nad tobom će se, Efrajime, ljudi zgražati u dan kad kažnjen budeš!+ Među plemenima Izraelovim objavio sam riječi pouzdane.+ 10  Knezovi Judini postali su kao oni što među pomiču.+ Na njih ću izliti gnjev svoj kao vodu. 11  Efrajim je potlačen, s pravom je zgažen,+ jer je svojom voljom stao uz protivnika svojega.+ 12  A ja sam Efrajimu postao kao moljac+ i kao trulež domu Judinu. 13  Vidio je Efrajim bolest svoju i Juda čir svoj.+ Otišao je Efrajim u Asiriju+ i obratio se kralju velikome.+ Ali taj vas nije mogao izliječiti+ niti čir vaš odstraniti ikakvim lijekom.+ 14  Ja ću biti Efrajimu kao mladi lav,+ kao grabežljivi mladi lav domu Judinu. Ja, ja ću ih rastrgati i otići, odnijet ću ih i neće biti nikoga da ih izbavi.+ 15  Otići ću i vratiti se u prebivalište svoje dok ne plate za krivnju svoju,+ i tražit će lice moje.+ Kad se nađu u nevolji,+ tražit će me.”+

Bilješke