Hošea 10:1-15

10  “Izrael je loza koja se pokvarila.+ Za sebe samu plod donosi.+ Što više plodova ima, to više umnožava žrtvenike svoje.+ Što je bolja zemlja njegova, to ukrašenije obredne stupove podiže.+  Srce je njihovo postalo licemjerno.+ Zato su krivi. On će razvaliti žrtvenike njihove i stupove njihove opustošiti.+  A oni će tada reći: ‘Nemamo kralja,+ jer se nismo bojali Jehove. A i što bi kralj učinio za nas?’  Govore prazne riječi, zaklinjući se lažno+ i sklapajući savez,+ a nepravda niče kao otrovna biljka po oranicama.+  Strahovat će stanovnici Samarije za tele idolsko iz Bet-Avena.+ Tugovat će narod njegov za njime, kao i svećenici tuđih bogova koji su mu se radovali zbog slave njegove, jer će otići od njih u izgnanstvo.+  Odnijet će ga u Asiriju na dar kralju velikome.+ Sram će spopasti Efrajima+ i Izrael će se posramiti zbog namjere svoje.+  Nestat će* Samarije i kralja njezina,+ poput otrgnute grančice na površini vode.  Obredne uzvišice bet-avenske,+ grijeh Izraelov,+ bit će uništene. Trnje i korov*+ rast će po žrtvenicima njihovim.+ A ljudi će govoriti gorama: ‘Pokrijte nas!’ i bregovima: ‘Padnite na nas!’+  Još od dana gibejskih+ traje grijeh tvoj,+ Izraele! U njemu je narod i ostao. U Gibei ih rat protiv sinova nepravednosti nije sustigao.+ 10  Kaznit ću ih kad ja to budem htio.+ Kad ih upregnem da vuku dva grijeha svoja, na njih će se narodi sabrati.+ 11  Efrajim je bio junica dobro naučena, koja je rado vršila žito,+ a ja sam preko lijepa vrata njezina prešao. Dat ću da se Efrajima upregne.+ Juda će orati,+ a Jakov će drljati.+ 12  Sijte sebi sjeme u pravednosti+ i žanjite milost.*+ Obrađujte sebi zemlju,+ jer je vrijeme da tražite Jehovu, dok ne dođe+ i pouči vas u pravednosti.+ 13  A vi zloću orete. Nepravdu žanjete.+ Jedete plodove prijevare,+ jer se u put svoj uzdate,+ u mnoštvo junaka svojih.+ 14  Vika se digla među narodom tvojim+ i svi će utvrđeni gradovi tvoji biti opustošeni,+ kao što je Šalman opustošio Dom Arbelov, u dan bitke kad su majku smrskali zajedno sa sinovima njezinim.+ 15  Tako će vam se učiniti, stanovnici Betela, zbog silne zloće vaše.+ U zoru će nestati* kralja izraelskog.”+

Bilješke

Doslovno: “Bit će ušutkana”.
Ili: “bodljikavi korov; čičak”.
Ili: “vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Doslovno: “biti ušutkan”.