5. Mojsijeva 6:1-25

6  A ovo su zapovijedi, uredbe i zakoni, koje je Jehova, Bog vaš, dao da bi vas poučio,+ tako da postupate po njima u zemlji u koju idete da je zaposjednete,  da se sve dane života svojega bojiš+ Jehove, Boga svojega, i da držiš sve odredbe njegove i zapovijedi njegove koje ti dajem, ti i sin tvoj i unuk tvoj,+ da ti se produže dani.+  Poslušaj, Izraele, i pazi da postupaš po njima,+ da ti dobro bude+ i da se veoma umnožiš u zemlji u kojoj teče med i mlijeko, kao što ti je obećao Jehova, Bog praotaca tvojih.+  Čuj, Izraele: Jehova, Bog naš, jedan je Jehova!*+  Ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim+ i svom dušom svojom+ i svom snagom svojom.+  I neka se ove riječi koje ti danas zapovijedam urežu u srce tvoje.+  Usađuj ih u djecu* svoju+ i govori o njima kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad liježeš+ i kad ustaješ.  I priveži ih kao znak na ruku svoju+ i neka ti budu kao povez na čelu,*+  napiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim.+ 10  A kad te Jehova, Bog tvoj, dovede u zemlju za koju se zakleo praocima tvojim Abrahamu, Izaku i Jakovu da će ti je dati+ — u kojoj su veliki i lijepi gradovi koje nisi gradio,+ 11  kuće pune svakojakih dobara koje nisi punio, nakapnice* iskopane koje nisi kopao, vinogradi i maslinici koje nisi sadio — i kad se do sita najedeš,+ 12  čuvaj se da ne zaboraviš+ Jehovu, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropske. 13  Boj se Jehove, Boga svojega,+ njemu služi+ i njegovim se imenom zaklinji.+ 14  Ne idite za drugim bogovima, za bogovima naroda što su oko vas+ 15  jer je Jehova, Bog tvoj, koji je usred tebe, Bog koji zahtijeva da se odanost iskazuje isključivo njemu+ — da se gnjev Jehove, Boga tvojega, ne bi raspalio na tebe+ i da te on ne bi istrijebio s lica zemlje.+ 16  Ne iskušavajte Jehovu, Boga svojega,+ kao što ste ga iskušavali u Masi.*+ 17  Pazite da se držite zapovijedi Jehove, Boga svojega,+ opomena njegovih+ i uredaba njegovih+ koje vam je dao.+ 18  I čini što je pravo i dobro u očima Jehovinim. Tada će ti dobro biti+ i ući ćeš u dobru zemlju koju je Jehova pod zakletvom obećao praocima tvojim te ćeš je zaposjesti.+ 19  Otjerat ćeš pred sobom sve neprijatelje svoje, kao što je obećao Jehova.+ 20  Ako te jednog dana sin tvoj upita:+ ‘Kakve su to opomene, uredbe i zakoni koje vam je dao Jehova, Bog naš?’ 21  onda kaži sinu svojemu: ‘Bili smo robovi faraonovi u Egiptu, ali Jehova nas je rukom jakom izveo iz Egipta.+ 22  I Jehova je pred očima našim učinio velike i strašne znakove i čuda+ na Egiptu, na faraonu i na svemu domu njegovu.+ 23  A nas je izveo odande da nas dovede ovamo i dade nam zemlju koju je pod zakletvom obećao praocima našim.+ 24  Zato nam je Jehova zapovjedio da držimo sve ove uredbe.+ Jehova, Bog naš, zapovjedio nam je da ga se bojimo da bi nam uvijek bilo dobro+ i da bismo ostali na životu, kao danas.+ 25  I uračunat će nam se u pravednost+ ako pazimo da postupamo po svim ovim zapovijedima pred Jehovom, Bogom svojim, kao što nam je on zapovjedio.’+

Bilješke

Ili: “Jehova je Bog naš, Jehova je jedan [ili: jedini]”.
Doslovno: “sinove”.
Doslovno: “među očima”.
Ili: “cisterne”.
“Masa” znači “iskušavanje; kušnja”.