5. Mojsijeva 5:1-33

5  I Mojsije je pozvao sav Izrael+ i rekao im: “Čuj, Izraele, uredbe i zakone+ koje danas objavljujem na uši vaše! Naučite ih i pazite da postupate po njima.+  Jehova, Bog naš, sklopio je s nama savez na Horebu.+  Jehova nije s praocima našim sklopio taj savez, nego s nama, svima koji smo danas ovdje živi.  Licem u lice Jehova je iz vatre govorio s vama na gori.+  Ja sam tada stajao između Jehove i vas+ da vam objavim riječ Jehovinu, jer ste se bojali vatre i niste se popeli na goru.+ I riječ je glasila:  ‘Ja sam Jehova, Bog tvoj,+ koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropske.+  Nemoj imati drugih bogova uz mene.+  Ne pravi sebi lika rezana,+ ništa nalik+ onome što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodama ispod zemlje.  Ne klanjaj im se niti im služi,+ jer sam ja, Jehova, Bog tvoj, Bog koji zahtijeva da se odanost iskazuje isključivo njemu.*+ Ja kažnjavam prijestupe otaca na sinovima, i do trećeg i do četvrtog koljena, onih koji me mrze,+ 10  a milost* iskazujem i tisućitom koljenu onih koji me ljube i drže moje zapovijedi.+ 11  Ne spominji ime Jehove, Boga svojega, na nedostojan način,+ jer Jehova neće ostaviti nekažnjena onoga koji nedostojno spominje ime njegovo.+ 12  Drži dan počinka* i neka ti je svet, kao što ti je Jehova, Bog tvoj, zapovjedio.+ 13  Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao.+ 14  A sedmoga je dana dan počinka posvećen Jehovi, Bogu tvojemu.+ Nemoj raditi nikakva posla,+ ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni rob tvoj, ni robinja tvoja, ni bik tvoj, ni magarac tvoj, ni sva stoka tvoja, ni došljak koji s tobom živi u gradu tvojemu,+ da se rob tvoj i robinja tvoja mogu odmoriti kao i ti.+ 15  Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj+ i da te Jehova, Bog tvoj, izveo odande rukom snažnom i mišicom podignutom.+ Zato ti je Jehova, Bog tvoj, zapovjedio da držiš dan počinka.+ 16  Poštuj oca svojega i majku svoju,+ kao što ti je Jehova, Bog tvoj, zapovjedio, da ti se produže dani i da ti dobro bude+ na zemlji koju ti daje Jehova, Bog tvoj. 17  Ne ubij!+ 18  Ne učini preljub!+ 19  Ne ukradi!+ 20  Ne svjedoči lažno protiv bližnjega svojega!+ 21  Ne poželi žene bližnjega svojega!+ Nemoj sebično žudjeti za kućom bližnjega svojega, ni za poljem njegovim, ni za robom njegovim, ni za robinjom njegovom, ni za bikom njegovim, ni za magarcem njegovim, ni za bilo čim što je bližnjega tvojega.’+ 22  Te je zapovijedi* na gori izgovorio Jehova jakim glasom svoj zajednici* vašoj iz vatre,+ oblaka i guste tame, i ništa nije dodao. Potom ih je napisao na dvije kamene ploče koje je meni dao.+ 23  A kad ste čuli glas iz mraka, dok je gora u ognju plamtjela,+ pristupili ste k meni, svi poglavari plemena vaših i starješine vaše. 24  I rekli ste: ‘Evo, Jehova, Bog naš, pokazao nam je slavu svoju i veličinu svoju, i čuli smo glas njegov iz vatre.+ Danas smo vidjeli da čovjek može ostati živ iako Bog s njim govori.+ 25  A sada, zašto da pomremo? Ova nas vatra velika može proždrijeti.+ Budemo li i dalje slušali glas Jehove, Boga svojega, pomrijet ćemo.+ 26  Jer tko je od svih ljudi čuo glas Boga živoga+ kako govori iz vatre, kao što smo mi čuli, a da je ostao živ? 27  Ti pođi bliže i poslušaj sve što će reći Jehova, Bog naš, pa onda ti nama prenesi sve što tebi kaže Jehova, Bog naš,+ a mi ćemo to poslušati i po tome postupiti.’ 28  I Jehova je čuo glas riječi vaših kad ste mi govorili, i Jehova mi je rekao: ‘Čuo sam glas riječi koje je ovaj narod tebi rekao. Dobro je sve što su rekli.+ 29  Kad bi im samo srce uvijek bilo takvo da me se boje+ i drže sve zapovijedi moje!+ Tada bi dobro bilo i njima i sinovima njihovim dovijeka.+ 30  Idi i reci im: “Vratite se u šatore svoje!” 31  A ti ostani ovdje kod mene da ti objavim sve zapovijedi, uredbe i zakone kojima ćeš ih poučiti+ i po kojima će postupati u zemlji koju im dajem da je zaposjednu.’ 32  Zato pazite da činite kao što vam je zapovjedio Jehova, Bog vaš.+ Ne odstupajte ni desno ni lijevo.+ 33  U svemu idite putem koji vam je Jehova, Bog vaš, odredio,+ da ostanete na životu i da vam dobro bude+ i da produžite dane svoje u zemlji koju ćete zaposjesti.

Bilješke

Ili: “Bog ljubomorni (revni); Bog koji ne podnosi da mu itko bude suparnik”.
Ili: “vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Doslovno: “šabat”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
Doslovno: “riječi”. Vidi bilješku za 2Mo 34:28.
Hebrejski: kahal. Vidi bilješku za 2Mo 12:6.