5. Mojsijeva 26:1-19

26  Kad dođe vrijeme da uđeš u zemlju koju ti Jehova, Bog tvoj, daje u nasljedstvo, i kad je zaposjedneš te se naseliš u njoj,+  uzmi dio prvina+ od svih plodova zemaljskih što ćeš ih ubirati sa zemlje svoje koju ti daje Jehova, Bog tvoj, i stavi ih u koš pa otiđi na mjesto koje izabere Jehova, Bog tvoj, da ondje prebiva ime njegovo.+  I dođi k svećeniku+ koji bude u te dane vršio službu i reci mu: ‘Izjavljujem danas pred Jehovom, Bogom tvojim, da sam došao u zemlju za koju se Jehova zakleo praocima našim da će nam je dati.’+  I neka svećenik uzme koš iz ruke tvoje i položi ga pred žrtvenik Jehove, Boga tvojega.  A ti onda nastavi i reci pred Jehovom, Bogom svojim: ‘Moj je otac bio Sirijac kojemu je život bio u opasnosti.+ S malo je ljudi+ otišao u Egipat+ i ondje se privremeno nastanio. Ali ondje je od njega postao narod velik, moćan i brojan.+  A Egipćani su loše postupali s nama, tlačili nas i nametnuli nam teško ropstvo.+  I zavapili smo k Jehovi, Bogu praotaca naših,+ i Jehova je čuo glas naš+ i pogledao na nevolju našu, na muku našu i na patnju našu.+  I Jehova nas je izveo iz Egipta rukom snažnom+ i mišicom podignutom,+ strahotama velikim,+ znakovima i čudima.+  A onda nas je doveo na ovo mjesto i dao nam ovu zemlju, zemlju u kojoj teče med i mlijeko.+ 10  I sada, evo, donio sam prvine plodova sa zemlje koju mi je dao Jehova.’+ Tada ih položi pred Jehovu, Boga svojega, i pokloni se pred Jehovom, Bogom svojim.+ 11  I raduj se+ svakom dobru koje je Jehova, Bog tvoj, dao tebi i domu tvojemu, ti i svaki sin Levijev i došljak u tvojoj sredini.+ 12  Kad treće godine,+ koja je godina desetine, završiš odjeljivanje sve desetine+ plodova svojih, daj je sinu Levijevu, došljaku, djetetu bez oca i udovici da jedu u gradu tvojemu i da se nasite.+ 13  I reci pred Jehovom, Bogom svojim: ‘Iz kuće sam uklonio što je sveto i dao sam to sinu Levijevu i došljaku, djetetu bez oca i udovici,+ prema svim zapovijedima tvojim koje si mi dao. Nisam prestupio zapovijedi tvoje niti sam ih zaboravio.+ 14  Nisam jeo od toga dok sam tugovao, niti sam uklonio što od toga dok sam bio nečist, niti sam dao što od toga za mrtvaca. Slušao sam glas Jehove, Boga svojega. Učinio sam sve kako si mi zapovjedio. 15  Pogledaj iz svetoga prebivališta svojega,+ s neba, i blagoslovi narod svoj, Izraela,+ i zemlju koju si nam dao, kao što si se zakleo praocima našim,+ zemlju u kojoj teče med i mlijeko.’+ 16  Danas ti Jehova, Bog tvoj, zapovijeda da izvršavaš ove uredbe i zakone.+ Drži ih i izvršavaj ih svim srcem svojim+ i svom dušom svojom.+ 17  Danas si obavezao Jehovu da obeća da će biti Bog tvoj dok budeš išao putevima njegovim, držao uredbe njegove,+ zapovijedi njegove+ i zakone njegove+ te slušao glas njegov.+ 18  I Jehova je danas obavezao tebe da obećaš da ćeš ti biti narod njegov, najdraže vlasništvo njegovo,+ kao što ti je obećao,+ i da ćeš se držati svih zapovijedi njegovih, 19  i da će te uzvisiti iznad svih drugih naroda koje je stvorio.+ I donosit ćeš mu hvalu, slavu i čast, i bit ćeš narod svet Jehovi, Bogu svojemu,+ kao što je obećao.”

Bilješke