5. Mojsijeva 24:1-22

24  Ako neki čovjek uzme ženu i oženi se njome, pa se dogodi da mu ona ne bude po volji jer je našao na njoj nešto nedolično,+ neka joj napiše potvrdu o razvodu,+ preda joj je u ruke i otpusti je iz kuće svoje.+  A ona neka izađe iz kuće njegove, i neka ode i uda se za drugoga.+  Ako omrzne i ovom drugom i on joj napiše potvrdu o razvodu, preda joj je u ruke i otpusti je iz kuće svoje, ili ako umre ovaj drugi koji ju je uzeo za ženu,  prvi kojemu je pripadala* i koji ju je otpustio ne smije ju ponovno uzeti za ženu nakon što je bila okaljana,+ jer je to odvratno pred Jehovom. Ne daj da se grijeh čini u zemlji koju ti Jehova, Bog tvoj, daje u nasljedstvo.  Ako se tko nedavno oženio,+ ne treba ići u vojsku, i neka mu se ne nameće kakva druga obaveza. Godinu dana neka je slobodan kod kuće svoje i neka razveseljava ženu svoju koju je uzeo.+  Neka nitko ne uzima u zalog ručni mlin ili njegov žrvanj,+ jer bi tako uzeo u zalog sam život.*  Ako se tko nađe da je oteo+ čovjeka* između braće svoje, sinova Izraelovih, i da je s njim okrutno postupao i prodao ga,+ taj otmičar neka se pogubi. Ukloni zlo iz svoje sredine!+  Ako se pojavi guba,+ pazi da se točno držiš svega čemu će vas poučiti svećenici levitski i da tako činiš.+ Pazite da sve činite kako sam im zapovjedio.+  Sjeti se što je Jehova, Bog tvoj, učinio Mirjam na putu kad ste izašli iz Egipta.+ 10  Ako bližnjemu svojemu daš kakav zajam,+ nemoj ulaziti u kuću njegovu da od njega uzmeš ono što je dao u zalog.+ 11  Stoj vani, a onaj kojem si dao zajam neka ti iznese zalog. 12  Ako je taj čovjek u nevolji, nemoj ići na spavanje sa zalogom njegovim.+ 13  Vrati mu zalog čim sunce zađe,+ da ode na spavanje u haljini svojoj+ i da te blagoslivlja.+ To će ti se uračunati u pravednost pred Jehovom, Bogom tvojim.+ 14  Nemoj zakidati najamnika koji je nevoljnik i siromah, bio on brat tvoj ili došljak koji živi s tobom u zemlji tvojoj, u gradu tvojemu.+ 15  Daj mu plaću njegovu isti dan,+ da sunce ne zađe nad njom, jer je on u nevolji i duša mu željno iščekuje plaću svoju, da ne bi zavapio k Jehovi zbog tebe,+ i to bi ti bio grijeh.+ 16  Neka očevi ne budu pogubljeni zbog djece i djeca neka ne budu pogubljena zbog očeva.+ Neka se svatko pogubi zbog vlastitoga grijeha.+ 17  Ne izvrći pravde došljaku+ ni djetetu bez oca,+ i ne uzimaj u zalog haljinu udovici.+ 18  Sjeti se da si bio rob u Egiptu i da te Jehova, Bog tvoj, otkupio odande.+ Zato ti zapovijedam da ovo činiš. 19  Kad žanješ žetvu na polju svojemu+ pa zaboraviš snop na polju, nemoj se vraćati po njega. Neka ostane došljaku, djetetu bez oca i udovici,+ da bi te blagoslovio Jehova, Bog tvoj, u svakom djelu ruku tvojih.+ 20  Kad treseš maslinu svoju, nemoj iza sebe pretraživati po granama njezinim. Neka ostane došljaku, djetetu bez oca i udovici.+ 21  Kad bereš grožđe u vinogradu svojemu, nemoj sakupljati ostatke iza sebe. Neka ostanu došljaku, djetetu bez oca i udovici. 22  Sjeti se da si bio rob u zemlji egipatskoj.+ Zato ti zapovijedam da ovo činiš.+

Bilješke

Doslovno: “prvi vlasnik (gospodar)”.
Ili: “sredstva za život”. Doslovno: “dušu”.
Doslovno: “dušu”.