5. Mojsijeva 22:1-30

22  Ako vidiš govedo ili ovcu brata svojega da luta, nemoj samo proći mimo njih.+ Odvedi ih natrag bratu svojemu.+  Ako ti brat nije blizu i ti ga ne poznaješ, odvedi ih kući svojoj, i neka budu kod tebe dok ih brat tvoj ne potraži. Tada mu ih vrati.+  Tako učini i s magarcem njegovim, tako učini s ogrtačem njegovim i tako učini sa svakom izgubljenom stvari brata svojega, koju on izgubi, a ti je pronađeš. Ne smiješ samo proći mimo toga.  Ako vidiš da su magarac brata tvojega ili govedo njegovo pali na putu, nemoj samo proći mimo njih. Pomozi mu da ih podigne.+  Žena ne smije nositi muške odjeće, niti muškarac smije nositi ženske odjeće,+ jer tko god takvo što čini odvratan je Jehovi, Bogu tvojemu.  Ako putem naiđeš na ptičje gnijezdo s ptićima+ ili s jajima, na drvetu ili na zemlji, a majka bude ležala na ptićima ili na jajima, ne smiješ uzeti majku s ptićima.+  Majku pusti da odleti, a ptiće možeš uzeti, da ti dobro bude i da produžiš dane svoje.+  Ako sagradiš novu kuću, načini i ogradu na krovu,+ da ne navučeš krivnju za krv na kuću svoju ako bi tko pao s nje.  Ne zasijavaj vinograda svojega s dvije vrste sjemena,+ da ti sav urod od sjemena koje posiješ i rod vinogradarski ne budu oduzeti i predani svetištu. 10  Ne ori s bikom i magarcem zajedno.+ 11  Ne nosi tkaninu otkanu od vune i lana zajedno.+ 12  Načini sebi rese svezane u kite na četiri kraja ogrtača svojega kojim se zaogrćeš.+ 13  Ako koji čovjek uzme ženu i legne s njom, ali je potom zamrzi,+ 14  i optuži je za sramotna djela te je dovede na zao glas,+ govoreći: ‘Uzeo sam ovu ženu, ali kad sam legao s njom, nisam našao dokaz djevičanstva na njoj’,+ 15  tada neka otac djevojčin i majka njezina uzmu dokaz djevičanstva njezina i donesu ga na vrata pred starješine gradske.+ 16  I neka otac djevojčin kaže starješinama: ‘Svoju kćer dao sam za ženu ovome čovjeku, a on ju je zamrzio.+ 17  I evo, sada je optužuje za sramotna djela,+ govoreći: “Nisam našao dokaz djevičanstva na kćeri tvojoj.”+ Ali evo dokaza djevičanstva kćeri moje!’ I neka rašire ogrtač pred starješinama gradskim. 18  A starješine+ toga grada neka uzmu muža i kazne ga.+ 19  Neka im plati kaznu od stotinu šekela* srebra, a oni neka ih daju ocu djevojčinu, jer je na zao glas doveo djevicu u Izraelu,+ i ona neka mu i dalje bude žena. Ne smije se razvesti od nje dok je živ. 20  Ali ako se pokaže da je optužba istinita, da se na djevojci nije našao dokaz djevičanstva,+ 21  neka djevojku izvedu na vrata kuće oca njezina, i neka je ljudi grada njezina zaspu kamenjem da pogine, jer je počinila sramotno i bezumno djelo+ u Izraelu odajući se bludu u kući oca svojega.+ Tako ukloni zlo iz svoje sredine!+ 22  Ako se kojeg čovjeka zatekne gdje leži sa ženom koja pripada drugom čovjeku,*+ neka se oboje pogube, i čovjek koji je ležao sa ženom i žena.+ Tako ukloni zlo iz Izraela!+ 23  Ako koji čovjek u gradu naiđe na djevicu zaručenu za koga+ i legne s njom,+ 24  oboje ih izvedite na vrata toga grada i zaspite ih kamenjem da poginu — djevojku zato što nije vikala u gradu, a čovjeka zato što je osramotio ženu bližnjega svojega.+ Tako ukloni zlo iz svoje sredine!+ 25  Ali ako u polju čovjek naiđe na zaručenu djevojku, pa je uhvati i legne s njom, neka se pogubi samo čovjek koji je legao s njom, 26  a djevojci nemoj učiniti ništa. Djevojka nije počinila grijeh koji zaslužuje smrt, jer je to kao kad tko napadne bližnjega svojega i ubije ga.*+ 27  Jer na nju je naišao u polju. Zaručena djevojka je vikala, ali nije bilo nikoga da joj priskoči u pomoć. 28  Ako čovjek naiđe na djevojku, na djevicu koja nije zaručena, te je uhvati i legne s njom,+ pa budu uhvaćeni,+ 29  čovjek koji je legao s njom neka ocu djevojčinu da pedeset šekela srebra,+ a nju neka uzme za ženu jer ju je osramotio. Ne smije se razvesti od nje dok je živ.+ 30  Nitko ne smije uzeti ženu oca svojega, da ne otkrije skut oca svojega.+

Bilješke

Vidi dodatak 13.
Ili: “koja je u vlasništvu [svog] vlasnika (gospodara)”.
Doslovno: “njegovu dušu”.