5. Mojsijeva 19:1-21

19  Kad Jehova, Bog tvoj, istrijebi narode+ čiju ti zemlju daje Jehova, Bog tvoj, i ti ih otjeraš s posjeda njihova i naseliš se u gradovima njihovim i u kućama njihovim,+  odvoji sebi tri grada usred zemlje svoje koju ti Jehova, Bog tvoj, daje da je zaposjedneš.+  Načini sebi put, i na tri dijela razdijeli područje zemlje svoje koju ti Jehova, Bog tvoj, daje u posjed, da onamo može pobjeći svaki ubojica.+  A ubojica može onamo pobjeći i ostati živ ako nenamjerno ubije bližnjega svojega, a da ga prije nije mrzio,+  ili ako ode s bližnjim svojim u šumu po drva pa zamahne sjekirom u ruci svojoj da posiječe drvo, ali željezo sklizne s drvene drške+ i udari bližnjega njegova pa ovaj umre, onda neka pobjegne u jedan od tih gradova da ostane živ.+  Inače bi krvni osvetnik,+ raspalivši se u srcu svojemu, mogao progoniti ubojicu i sustići ga — jer je put dug — i udariti ga* tako da ovaj umre, iako ne zaslužuje smrtnu kaznu+ jer ubijenoga nije otprije mrzio.  Zato ti ovako zapovijedam: ‘Odvoji sebi tri grada!’+  A kad Jehova, Bog tvoj, proširi područje tvoje, kao što se zakleo praocima tvojim,+ i dade ti svu zemlju koju je obećao dati praocima tvojim+  zato što ćeš držati sve ove zapovijedi koje ti danas dajem i po njima postupati, ljubiti Jehovu, Boga svojega, i ići putevima njegovim dovijeka+ — onda dodaj onim gradovima još druga tri grada,+ 10  da se ne prolijeva nevina krv+ usred zemlje tvoje koju ti Jehova, Bog tvoj, daje u nasljedstvo i da ne budeš kriv za krv.+ 11  Ali ako tko mrzi+ bližnjega svojega, vreba ga i napadne te ga* udari tako da ovaj umre,+ a onda pobjegne u jedan od tih gradova, 12  neka starješine grada njegova pošalju ljude da ga izvedu odande i predaju ga u ruke krvnome osvetniku da se pogubi.+ 13  Neka ga ne žali oko tvoje,+ nego ukloni krivnju za nevinu krv iz Izraela,+ da ti bude dobro. 14  Nemoj pomicati međe bližnjega svojega+ koje će očevi tvoji odrediti kao granice nasljedstva tvojega koje ćeš naslijediti u zemlji koju ti Jehova, Bog tvoj, daje da je zaposjedneš. 15  Jedan svjedok neka ne ustaje protiv čovjeka ni za kakav prijestup ili grijeh,+ kakav god grijeh da je počinio. Neka svaka tvrdnja bude potvrđena izjavom dva ili tri svjedoka.+ 16  Ako kakav lažan svjedok ustane protiv koga da ga optuži za prestupanje zakona,+ 17  onda neka ta dvojica među kojima je nastao spor stanu pred Jehovu, pred svećenike i pred suce koji budu služili u to vrijeme.+ 18  I neka suci provedu temeljitu istragu,+ pa ako je onaj svjedok lažan svjedok i ako je iznio lažnu optužbu protiv brata svojega, 19  učinite mu onako kako je on namjeravao učiniti bratu svojemu.+ Ukloni zlo iz svoje sredine!+ 20  I to će čuti ostali i strah će ih spopasti, te više neće činiti takvoga zla u tvojoj sredini.+ 21  Neka ne žali oko tvoje:+ duša za dušu, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu.+

Bilješke

Doslovno: “njegovu dušu”.
Doslovno: “njegovu dušu”.