5. Mojsijeva 16:1-22

16  Drži mjesec abib+ i slavi Pashu u čast Jehovi, Bogu svojemu,+ jer te u mjesecu abibu Jehova, Bog tvoj, izveo noću iz Egipta.+  I prinesi pashalnu žrtvu Jehovi, Bogu svojemu,+ od stoke svoje sitne i krupne,+ na mjestu koje izabere Jehova da ondje prebiva ime njegovo.+  Ništa s kvascem nemoj s njom jesti.+ Sedam dana jedi beskvasni kruh, kruh nevoljnički, jer ste u žurbi izašli iz zemlje egipatske,+ da se sve dane života svojega sjećate dana kad ste izašli iz zemlje egipatske.+  Neka se sedam dana kod tebe ne vidi ukvasano tijesto na cijelom području tvojemu,+ i ništa od mesa što ćeš žrtvovati uvečer prvoga dana neka ne ostane preko noći do jutra.+  Ne smiješ prinositi pashalnu žrtvu u bilo kojem od gradova svojih što ti ih daje Jehova, Bog tvoj,  nego na mjestu koje izabere Jehova, Bog tvoj, da ondje prebiva ime njegovo,+ ondje prinesi pashalnu žrtvu uvečer kad zađe sunce,+ u vrijeme kad si izašao iz Egipta.  Prigotovi je i pojedi+ na mjestu koje izabere Jehova, Bog tvoj,+ a ujutro se okreni i pođi svojim šatorima.  Šest dana jedi beskvasni kruh, a sedmoga dana neka bude svečani skup u čast Jehovi, Bogu tvojemu.+ Nemoj raditi nikakva posla!  Nabroji sedam tjedana. Od dana kad srp počne žeti žito počni brojati sedam tjedana.+ 10  Tada slavi Blagdan tjedana u čast Jehovi, Bogu svojemu,+ prinoseći dragovoljnu žrtvu ruku svojih, kako te bude blagoslovio Jehova, Bog tvoj.+ 11  I raduj se pred Jehovom, Bogom svojim,+ na mjestu koje izabere Jehova, Bog tvoj, da ondje prebiva ime njegovo,+ ti i sin tvoj i kći tvoja i rob tvoj i robinja tvoja i svaki sin Levijev koji živi u gradu tvojemu i došljak+ i dijete bez oca+ i udovica,+ koji su u tvojoj sredini. 12  Sjeti se da si bio rob u Egiptu!+ Drži te uredbe i postupaj po njima.+ 13  Blagdan sjenica+ slavi sedam dana kad pokupiš urod s gumna svojega i iz tijeska svojega za ulje i vino. 14  I raduj se na blagdan svoj,+ ti i sin tvoj i kći tvoja i rob tvoj i robinja tvoja i svaki sin Levijev i došljak i dijete bez oca i udovica, koji žive u gradu tvojemu. 15  Sedam dana slavi blagdan+ u čast Jehovi, Bogu svojemu, na mjestu koje izabere Jehova, jer će te Jehova, Bog tvoj, blagosloviti+ u svoj ljetini tvojoj i u svakom djelu ruku tvojih. I budi veseo!+ 16  Triput na godinu neka svako muško tvoje dođe pred Jehovu, Boga tvojega, na mjesto koje on izabere:+ na Blagdan beskvasnih kruhova,+ na Blagdan tjedana+ i na Blagdan sjenica.+ Nitko neka ne dolazi pred Jehovu praznih ruku.+ 17  Neka svatko prinese dar prema blagoslovu koji ti daje Jehova, Bog tvoj.+ 18  Postavi sebi suce+ i upravitelje+ u svim gradovima svojim koje ti daje Jehova, Bog tvoj, po plemenima tvojim, da sude narodu odlukama pravednim. 19  Ne izvrći pravdu.+ Ne budi pristran+ i ne primaj mita, jer mito zasljepljuje oči mudrima+ i izvrće riječi pravednima. 20  Samo za pravdom idi,+ da budeš živ i da zaposjedneš zemlju koju ti daje Jehova, Bog tvoj.+ 21  Ne sadi sebi nikakva drveta da ti bude kao obredno deblo* kod žrtvenika Jehove, Boga tvojega, koji ćeš načiniti.+ 22  Ne postavljaj sebi nikakav obredni stup,+ jer to silno mrzi Jehova, Bog tvoj.+

Bilješke

Ili: “ašera”.