5. Mojsijeva 12:1-32

12  Pazite da postupate+ po ovim uredbama+ i zakonima+ u zemlji koju ti Jehova, Bog praotaca tvojih, daje u posjed za sve dane dok živite na zemlji.+  Uništite do temelja+ sva mjesta na kojima narodi koje ćete otjerati služe bogovima svojim, na visokim brdima, na bregovima i pod svakim drvetom što se zeleni.+  Porušite žrtvenike njihove+ i razbijte obredne stupove njihove,+ spalite u vatri obredna debla njihova,+ posijecite rezbarene likove+ bogova njihovih i zatrite imena njihova na tom mjestu.+  Ne činite Jehovi, Bogu svojemu, kako oni čine,+  nego idite na mjesto koje izabere Jehova, Bog vaš, između svih plemena vaših da ondje stavi ime svoje da bi ondje prebivalo, i onamo dolazite.+  Onamo donosite žrtve svoje paljenice+ i druge žrtve svoje, desetine svoje,+ priloge ruku svojih,+ zavjetne žrtve svoje,+ dragovoljne žrtve svoje+ i prvorođeno od stoke svoje krupne i sitne.+  I jedite ondje pred Jehovom, Bogom svojim,+ i radujte se svemu što poduzimate,+ vi i ukućani vaši, jer te blagoslovio Jehova, Bog tvoj.  Ne postupajte ubuduće onako kako mi danas ovdje postupamo, svatko kako misli da je pravo,+  jer još niste došli na mjesto počinka+ i do nasljedstva koje ti daje Jehova, Bog tvoj. 10  Ali prijeći ćete preko Jordana+ i nastaniti se u zemlji koju vam Jehova, Bog vaš, daje u posjed.+ On će vam dati da počinete od svih neprijatelja svojih unaokolo i da živite bez straha.+ 11  I na mjesto+ koje Jehova, Bog vaš, izabere da ondje prebiva ime njegovo donosit ćete sve što vam zapovijedam: žrtve svoje paljenice+ i druge žrtve svoje, desetine svoje,+ priloge ruku svojih+ i sve što odlučite zavjetovati+ Jehovi kao zavjetne žrtve svoje. 12  I radujte se pred Jehovom, Bogom svojim,+ vi i sinovi vaši i kćeri vaše, robovi vaši i robinje vaše i svaki sin Levijev koji živi u gradovima vašim, jer on nema dijela ni nasljedstva s vama.+ 13  Čuvaj se da ne prinosiš žrtve paljenice na kojem drugom mjestu što ga ugledaš,+ 14  nego na mjestu koje Jehova izabere u jednom od plemena tvojih, ondje prinosi svoje žrtve paljenice i ondje čini sve što ti zapovijedam.+ 15  Ali kad god ti duša zaželi, možeš klati+ i jesti mesa prema blagoslovu koji ti daje Jehova, Bog tvoj, u svim gradovima tvojim. I nečist+ i čist smiju ga jesti, kao da je od gazele ili jelena.+ 16  Samo krvi ne smijete jesti.+ Prolij je na zemlju kao vodu.+ 17  U gradu svojemu ne smiješ jesti desetine od žita svojega,+ ni od mladoga vina svojega, ni od ulja svojega, ni prvorođeno od stoke svoje krupne ili sitne,+ niti išta od zavjetnih žrtava svojih koje ćeš zavjetovati, ni dragovoljne žrtve svoje,+ ni priloge ruku svojih,+ 18  nego to jedi pred Jehovom, Bogom svojim, na mjestu koje izabere Jehova, Bog tvoj,+ ti i sin tvoj i kći tvoja, rob tvoj i robinja tvoja i svaki sin Levijev koji živi u gradu tvojemu. I raduj se+ pred Jehovom, Bogom svojim, svemu što poduzimaš. 19  Čuvaj se da ne zaboraviš sinove Levijeve+ dok god živiš na zemlji svojoj. 20  Kad Jehova, Bog tvoj, proširi granice tvoje,+ kao što ti je obećao,+ i ti kažeš: ‘Htio bih jesti mesa’, jer duša tvoja želi jesti mesa, možeš ga jesti kad god ti duša želi.+ 21  Bude li daleko od tebe mjesto koje Jehova, Bog tvoj, izabere da ondje prebiva ime njegovo,+ zakolji nešto od stoke svoje krupne ili sitne koju ti Jehova daje, kao što sam ti zapovjedio, te jedi u gradu svojemu kad god ti duša želi.+ 22  Ali jedi to samo onako kako se jede gazela ili jelen:+ i nečist+ i čist smiju to jesti. 23  Samo budi čvrst u odluci svojoj da ne jedeš krvi,+ jer je krv duša.+ Ne jedi dušu s mesom. 24  Ne jedi je! Prolij je na zemlju kao vodu.+ 25  Ne jedi je, da bude dobro tebi+ i sinovima tvojim poslije tebe, jer činiš što je pravo u očima Jehovinim.+ 26  Samo svete stvari svoje+ što ćeš ih prinijeti i zavjetne žrtve svoje+ uzmi i dođi na mjesto koje Jehova izabere.+ 27  I prinesi svoje žrtve paljenice,+ meso i krv,+ na žrtveniku Jehove, Boga svojega. Krv žrtava tvojih neka se prolije podno žrtvenika Jehove,+ Boga tvojega, a meso smiješ jesti. 28  Pazi da slušaš sve riječi ove koje ti zapovijedam,+ da dovijeka dobro bude tebi+ i sinovima tvojim poslije tebe, jer činiš što je dobro i pravo u očima Jehove, Boga svojega.+ 29  Kad Jehova, Bog tvoj, istrijebi pred tobom narode na koje ideš da uzmeš posjed njihov,+ tada uzmi posjed njihov i nastani se u zemlji njihovoj.+ 30  Čuvaj se da se ne bi poveo za njima i pao u zamku+ pošto budu istrijebljeni pred tobom, i da se ne počneš raspitivati o bogovima njihovim, govoreći: ‘Kako su ti narodi služili bogovima svojim? I ja ću tako činiti.’ 31  Ne čini tako Jehovi, Bogu svojemu,+ jer sve što je Jehovi odvratno i mrsko oni čine bogovima svojim, čak sinove svoje i kćeri svoje spaljuju u vatri bogovima svojim.+ 32  Pazite da držite svaku riječ koju vam zapovijedam.+ Ništa tome ne dodajte niti što od toga oduzimajte.+

Bilješke