5. Mojsijeva 11:1-32

11  Ljubi Jehovu, Boga svojega,+ i uvijek izvršavaj sve dužnosti svoje prema njemu, njegove odredbe, zakone+ i zapovijedi.  I znajte danas ovo: ne obraćam se sinovima vašim koji nisu upoznali ni vidjeli pouke Jehove,+ Boga vašega, veličinu njegovu,+ snažnu ruku njegovu+ ni mišicu njegovu podignutu,+  ni znakove njegove ni čuda njegova koja je učinio usred Egipta+ na faraonu, kralju egipatskom, i na svoj zemlji njegovoj,  ni što je učinio vojsci egipatskoj, konjima njihovim i kolima bojnim koje je preplavio vodama Crvenoga mora kad su vas progonili,+ pa ih je Jehova sve zatro+ — što se vidi još i danas —  ni što je za vas činio u pustinji dok niste došli do ovoga mjesta,  ni što je učinio Datanu i Abiramu,+ sinovima Elijaba, sina Rubenova, kad je zemlja otvorila usta svoja i usred svega Izraela progutala njih, obitelji njihove, šatore njihove i sve što je pošlo za njima.+  Jer vaše su oči vidjele sva velika djela koja je učinio Jehova.+  Držite sve zapovijedi+ koje vam danas dajem, da postanete jaki i da uđete u zemlju i zaposjednete je, zemlju u koju idete da je uzmete u posjed,+  i da vam se produže dani+ na zemlji za koju se Jehova zakleo praocima vašim da će je dati njima i potomstvu njihovu,+ zemlju u kojoj teče med i mlijeko.+ 10  Jer zemlja u koju ideš da je zaposjedneš nije kao zemlja egipatska iz koje ste izašli, gdje si posijano sjeme morao navodnjavati nogom* svojom kao povrtnjak. 11  Zemlja u koju idete da je zaposjednete zemlja je brda i dolina,+ koju natapa kiša nebeska. 12  To je zemlja za koju se brine Jehova, Bog tvoj. Oči+ Jehove, Boga tvojega, stalno su na nju upravljene, od početka do kraja godine. 13  Ako budete slušali zapovijedi moje+ koje vam danas dajem i ljubili Jehovu, Boga svojega, te mu služili svim srcem svojim i svom dušom svojom,+ 14  davat ću kišu zemlji vašoj u pravo vrijeme,+ kišu jesenju i proljetnu,+ da možeš skupljati žito svoje, vino* svoje i ulje svoje. 15  I davat ću travu u polju tvojemu za stoku tvoju,+ i jest ćeš do sitosti.+ 16  Čuvajte se da se ne prevari srce vaše,+ da ne zastranite i ne počnete obožavati druge bogove i klanjati im se,+ 17  da se ne bi Jehova razgnjevio na vas i zatvorio nebo da ne bude kiše,+ pa zemlja ne bi davala ploda svojega i vi biste brzo nestali s dobre zemlje koju vam daje Jehova.+ 18  Ove riječi moje usadite u srce svoje+ i u dušu svoju, vežite ih kao znak na ruku svoju i neka vam budu kao povez na čelu.*+ 19  Poučite o njima sinove svoje, govoreći o njima kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad liježeš i kad ustaješ.+ 20  Napiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim,+ 21  da dani vaši i dani sinova vaših na zemlji za koju se Jehova zakleo praocima vašim da će im je dati+ budu brojni+ kao dani nebesa nad zemljom.+ 22  Jer ako budete vjerno držali sve ove zapovijedi+ koje vam dajem i izvršavali ih, ljubili Jehovu, Boga svojega,+ išli svim putevima njegovim+ i njega se držali,+ 23  Jehova će zbog vas otjerati sve te narode,+ a vi ćete uzeti posjede naroda većih i brojnijih od sebe.+ 24  Svako mjesto na koje stupi noga vaša bit će vaše.+ Od pustinje do Libanona, od Rijeke, rijeke Eufrata, do mora zapadnoga protezat će se granica vaša.+ 25  Nitko se neće moći održati pred vama.+ Strah i trepet širit će Jehova, Bog vaš, pred vama po svoj zemlji+ u koju stupite, kao što vam je obećao. 26  Evo, danas stavljam pred vas blagoslov i prokletstvo:+ 27  blagoslov ako poslušate zapovijedi Jehove, Boga svojega,+ koje vam danas dajem, 28  a prokletstvo+ ako ne poslušate zapovijedi Jehove, Boga svojega,+ nego skrenete s puta koji vam ja danas određujem te pođete za drugim bogovima koje niste poznavali. 29  Kad te Jehova, Bog tvoj, dovede u zemlju u koju ideš da je zaposjedneš,+ tada izreci blagoslov na gori Gerizimu,+ a prokletstvo na gori Ebalu.+ 30  Nisu li one s onu stranu Jordana što gleda prema zapadu, u zemlji Kanaanaca koji žive u Arabi,+ nasuprot Gilgalu,+ pokraj velikih stabala More?+ 31  Evo, prijeći ćete preko Jordana da uđete u zemlju koju vam daje Jehova i da je zaposjednete. Zaposjednite je i živite u njoj!+ 32  Pazite da postupate po svim uredbama i zakonima+ koje danas iznosim pred vas.+

Bilješke

Izraz se odnosi na navodnjavanje spravom na nožni pogon, naprimjer neku vrstu vodenog kola, ili na nožno oblikovanje i otvaranje kanalića za vodu.
Ili: “slatko vino”.
Doslovno: “među očima”.