4. Mojsijeva 5:1-31

5  Jehova je rekao Mojsiju:  “Zapovjedi sinovima Izraelovim da iz tabora odstrane svakoga tko je gubav,+ svakoga tko ima izljev+ i svakoga tko se onečistio mrtvacem.*+  Odstranite i muško i žensko! Pošaljite ih van iz tabora+ da ne onečiste+ tabore onih među kojima ja prebivam.”+  Sinovi Izraelovi učinili su tako i poslali ih van iz tabora. Kako je Jehova rekao Mojsiju, tako su sinovi Izraelovi učinili.  A Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Ovako kaži sinovima Izraelovim: ‘Ako tko, čovjek ili žena, učini bilo kakav grijeh ljudski postupajući nevjerno prema Jehovi, taj* je navukao krivnju na sebe.+  Neka prizna+ počinjeni grijeh i neka da naknadu za svoju krivnju u punoj vrijednosti i neka tome doda još petinu vrijednosti,+ pa neka to da onome kome je nanesena nepravda.  A ako ovaj nema bližeg rođaka kome bi se mogla dati naknada za krivnju, neka naknada za krivnju koja se daje Jehovi pripadne svećeniku, pored ovna za očišćenje kojim će svećenik izvršiti obred očišćenja za njega.+  Svaki prilog+ od svih svetih stvari+ sinova Izraelovih što ih oni prinose svećeniku neka pripadne njemu.+ 10  I svete stvari koje netko prinese ostaju njemu. Svećeniku neka pripadne što god mu tko da.’” 11  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 12  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Ako nečija žena zastrani i počini nevjeru,+ 13  i netko drugi legne s njom i istekne mu sjeme,+ ali to bude sakriveno od očiju njezina muža+ i ostane neotkriveno iako se ona okaljala, ali protiv nje nema svjedoka i ne bude uhvaćena, 14  a muža obuzme ljubomora*+ i on počne sumnjati u vjernost svoje žene koja se zaista okaljala, ili ako ga obuzme ljubomora i on počne sumnjati u vjernost svoje žene iako se ona ustvari nije okaljala, 15  onda neka muž dovede svoju ženu svećeniku+ i usto neka donese njezinu žrtvu: desetinu efe* ječmenoga brašna. Neka na to ne izlijeva ulje niti stavlja tamjan,+ jer je to žitna žrtva za ljubomoru, žitna žrtva za spomen da podsjeti na prijestup. 16  Neka je svećenik dovede i postavi pred Jehovu.+ 17  Potom neka svećenik uzme svete vode u zemljanu posudu i neka uzme zemlje s poda u svetom šatoru te je stavi u vodu. 18  Svećenik neka ženu postavi pred Jehovu, raspusti joj kosu i na ruke joj stavi žitnu žrtvu za spomen, to jest žitnu žrtvu za ljubomoru.+ A svećenik neka drži u ruci gorku vodu što donosi prokletstvo.+ 19  Zatim neka svećenik zakune ženu i kaže joj: “Ako nijedan čovjek nije legao s tobom i ako nisi zastranila i onečistila se dok si bila pod vlašću svoga muža,+ neka ti ništa ne bude od ove gorke vode koja donosi prokletstvo. 20  Ali ako si zastranila dok si bila pod vlašću svoga muža+ i ako si se okaljala te je netko drugi osim tvoga muža stavio u tebe sjeme svoje...”+ 21  Neka svećenik zakune ženu kletvom+ i kaže joj: “Neka te Jehova postavi kao primjer za prokletstvo i za kletvu među tvojim narodom, neka Jehova učini da ti bedra* uvenu i trbuh da ti se nadme. 22  Ova voda što donosi prokletstvo neka uđe u tvoju utrobu da ti se trbuh od nje nadme i bedra ti uvenu.” A žena neka kaže: “Neka bude, neka bude tako!” 23  Svećenik neka zapiše te kletve u knjigu+ pa ih ispere+ u gorkoj vodi. 24  I neka da ženi da pije gorku vodu što donosi prokletstvo,+ i neka voda što donosi prokletstvo uđe u nju i bude joj gorka. 25  Potom neka svećenik uzme žitnu žrtvu+ za ljubomoru iz ženine ruke, neka zanjiše žitnu žrtvu pred Jehovom i prinese je k žrtveniku. 26  I neka svećenik zagrabi od žitne žrtve kao podsjetnik+ i neka to spali na žrtveniku. Potom neka da ženi da pije vodu. 27  Pošto joj je dao da pije vodu, ako se okaljala i bila nevjerna svome mužu,+ voda što donosi prokletstvo ući će u nju i biti joj gorka, trbuh će joj se naduti, a bedra uvenuti, pa će žena postati prokletstvo među svojim narodom.+ 28  A ako se žena nije okaljala nego je čista, neće biti kažnjena+ i zatrudnjet će. 29  To je zakon o ljubomori+ kad žena zastrani+ dok je pod vlašću svoga muža+ i okalja se, 30  ili kad kojega čovjeka obuzme ljubomora pa posumnja da mu je žena nevjerna. Neka tada postavi ženu pred Jehovu, a svećenik neka s njom postupi po svemu ovom zakonu. 31  A taj čovjek neka bude slobodan od krivnje, a žena neka odgovara za svoj prijestup.’”

Bilješke

Doslovno: “dušom”, to jest mrtvom dušom. Vidi dodatak 2.
Doslovno: “ta je duša”.
Doslovno: “duh ljubomore”.
Efa je 22 litre. Vidi dodatak 13.
Izraz “bedra” vjerojatno označava spolne organe.