4. Mojsijeva 36:1-13

36  Tada su pristupili poglavari rodova od porodice sinova Gileada, sina Makira,+ sina Manašeova, od porodica sinova Josipovih, te su rekli pred Mojsijem i pred knezovima, plemenskim poglavarima sinova Izraelovih:  “Jehova je zapovjedio gospodaru našemu da ždrijebom podijeli zemlju+ u nasljedstvo sinovima Izraelovim. Gospodaru našemu Jehova je zapovjedio i da nasljedstvo našega brata Selofhada da njegovim kćerima.+  Ako ih tko iz drugih plemena sinova Izraelovih uzme za ženu, onda će se njihovo nasljedstvo oduzeti od nasljedstva otaca naših i dodati se nasljedstvu plemena u koje su se udale, i tako će se oduzeti od nasljedstva koje nam je bilo dodijeljeno ždrijebom.+  I kad bude oprosna godina*+ sinovima Izraelovim, nasljedstvo tih žena dodat će se nasljedstvu plemena kojemu pripadnu. Tako će njihovo nasljedstvo biti oduzeto od nasljedstva što pripada plemenu otaca naših.”  Nato je Mojsije, po zapovijedi Jehovinoj, zapovjedio sinovima Izraelovim: “Pleme sinova Josipovih pravo govori.  Ovako zapovijeda Jehova kćerima Selofhadovim:+ ‘Neka se udaju za koga hoće, ali neka se udaju samo u porodicu plemena oca svojega.+  Neka nasljedstvo sinova Izraelovih ne prelazi s jednog plemena na drugo, jer sinovi Izraelovi moraju zadržati svaki svoje nasljedstvo što pripada plemenu otaca njihovih.  Neka se svaka kći koja stekne nasljedstvo u kojem od plemena sinova Izraelovih uda u jednu od porodica iz plemena oca svojega,+ da sinovi Izraelovi zadrže u posjedu svaki nasljedstvo otaca svojih.  Neka nasljedstvo ne prelazi s jednog plemena na drugo, jer plemena sinova Izraelovih moraju zadržati svaki svoje nasljedstvo.’” 10  Kako je Jehova zapovjedio Mojsiju, tako su učinile kćeri Selofhadove.+ 11  Mahla, Tirsa, Hogla, Milka i Noa, kćeri Selofhadove,+ udale su se za sinove svojih stričeva. 12  Udale su se u porodice sinova Manašea, sina Josipova, i tako je njihovo nasljedstvo ostalo u plemenu kojemu je pripadala porodica oca njihova. 13  To su zapovijedi+ i zakoni koje je Jehova dao preko Mojsija sinovima Izraelovim u pustari, u ravnicama moapskim, uz Jordan, nasuprot Jerihonu.+

Bilješke

Ili: “jubilej; jubilarna godina”.