4. Mojsijeva 34:1-29

34  Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Zapovjedi sinovima Izraelovim i reci im: ‘Ući ćete u zemlju kanaansku.+ To je zemlja koja će vam pripasti u nasljedstvo,+ zemlja kanaanska sa svojim granicama.+  Južna strana protezat će vam se od pustinje Zina uz Edom,+ i južna će vam granica početi od kraja Slanoga mora+ na istoku.  Granica će vam skrenuti južno od uspona Akrabima+ i pružat će se do Zina i sve do svoje krajnje točke južno od Kadeš-Barnee;+ zatim će ići dalje prema Hasar-Adaru+ i nastaviti se do Asmona.  Od Asmona granica će skrenuti prema dolini Egipta,+ i na kraju će izbiti na More.*+  Zapadna granica+ bit će vam obala Velikog mora. To neka vam je zapadna granica.  A ovo će vam biti sjeverna granica: od Velikog mora povucite sebi granicu do gore Hora.*+  Od gore Hora povucite sebi granicu do ulaza u Hamat,+ a krajnja točka granice neka bude kod Sedada.+  Granica će zatim ići dalje prema Zifronu i završiti u Hasar-Enanu.+ To neka vam je sjeverna granica. 10  Na istoku povucite sebi granicu od Hasar-Enana do Šefama. 11  Granica će se spuštati od Šefama do Rible,* istočno od Ajina. Odande će se granica spuštati i doprijeti do obronka na istočnoj strani Kineretskog mora.*+ 12  Zatim će se granica spuštati prema Jordanu, a kraj će joj biti Slano more.+ To će biti vaša zemlja+ s granicama svojim unaokolo.’” 13  I Mojsije je zapovjedio sinovima Izraelovim: “Ovo je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti u nasljedstvo,+ za koju je Jehova zapovjedio da je dobije devet i pol plemena.+ 14  Jer je pleme sinova Rubenovih prema domovima otaca svojih i pleme sinova Gadovih prema domovima otaca svojih već primilo svoje nasljedstvo, kao što ga je primilo i pola plemena Manašeova.+ 15  Ta dva i pol plemena već su primila svoje nasljedstvo u kraju jordanskom, nasuprot Jerihonu, s istočne strane, prema izlasku sunca.”+ 16  I Jehova je rekao Mojsiju: 17  “Ovo su imena ljudi koji će vam razdijeliti zemlju u nasljedstvo: svećenik Eleazar+ i Jošua, sin Nunov.+ 18  Uzmite po jednog poglavara iz svakog plemena da razdijeli zemlju u nasljedstvo.+ 19  A ovo su imena tih ljudi: od plemena Judina+ Kaleb, sin Jefuneov;+ 20  od plemena sinova Šimunovih+ Šemuel, sin Amihudov; 21  od plemena Benjaminova+ Elidad, sin Kislonov; 22  od plemena sinova Danovih+ poglavar Buki, sin Joglijev; 23  od sinova Josipovih:+ od plemena sinova Manašeovih+ poglavar Haniel, sin Efodov; 24  od plemena sinova Efrajimovih+ poglavar Kemuel, sin Šiftanov; 25  od plemena sinova Zebulunovih+ poglavar Elisafan, sin Parnakov; 26  od plemena sinova Isakarovih+ poglavar Paltiel, sin Azanov; 27  od plemena sinova Ašerovih+ poglavar Ahihud, sin Šelomijev; 28  od plemena sinova Naftalijevih+ poglavar Pedahel, sin Amihudov.” 29  To su oni kojima je Jehova zapovjedio da razdijele nasljedstvo sinovima Izraelovim u zemlji kanaanskoj.+

Bilješke

To jest Veliko more, odnosno Sredozemno more.
Ne radi se o gori Hor iz 4Mo 33:37 i 5Mo 32:50. Točan položaj ovog mjesta nije poznat; vjerojatno se radi o jednom od većih vrhova libanonskog gorja.
Radi se o Ribli koja se nalazila na istočnoj granici Kanaana, a ne o Ribli u hamatskoj zemlji.
Zapravo se radi o jezeru, koje Biblija naziva i Genezaretsko jezero, Galilejsko more i Tiberijadsko more.