4. Mojsijeva 33:1-56

33  Ovo su putovanja sinova Izraelovih koji su izašli iz zemlje egipatske+ po četama svojim+ pod vodstvom Mojsija i Arona.+  Mojsije je po naredbi Jehovinoj bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su putovanja njihova od jedne polazne točke do druge:+  Krenuli su iz Ramezesa+ u prvome mjesecu, petnaestoga dana prvoga mjeseca.+ Odmah sutradan poslije Pashe+ izašli su sinovi Izraelovi uzdignutih pesnica pred očima svih Egipćana,+  dok su Egipćani pokapali one koje je Jehova između njih pobio, sve prvorođence.+ I tako je Jehova presudio bogovima njihovim.+  Dakle, sinovi Izraelovi krenuli su iz Ramezesa+ i utaborili se u Sukotu.+  Zatim su otišli iz Sukota i utaborili se u Etamu,+ koji je na rubu pustinje.  Otišavši iz Etama, zaokrenuli su prema Pihahirotu,+ koji se nalazi nasuprot Baal-Sefonu,+ i utaborili su se pred Migdolom.+  Potom su otišli iz Pihahirota i prošli posred mora+ u pustinju.+ Putovali su tri dana po pustinji Etamu,+ a onda su se utaborili u Mari.+  Otišavši iz Mare, došli su u Elim.+ A u Elimu je bilo dvanaest izvora vode i sedamdeset palmi. I tu su se utaborili. 10  Potom su otišli iz Elima i utaborili se pored Crvenog mora. 11  Otišavši od Crvenog mora, utaborili su se u pustinji Sinu.+ 12  Zatim su otišli iz pustinje Sina i utaborili se u Dofki. 13  Otišavši iz Dofke, utaborili su se u Alušu. 14  Potom su otišli iz Aluša i utaborili se u Refidimu.+ Tamo narod nije imao vode da pije. 15  Otišavši iz Refidima, utaborili su se u Sinajskoj pustinji.+ 16  Zatim su krenuli iz Sinajske pustinje i utaborili se u Kibrot-Hataavi.+ 17  Otišavši iz Kibrot-Hataave, utaborili su se u Haserotu.+ 18  Potom su otišli iz Haserota i utaborili se u Ritmi. 19  Otišavši iz Ritme, utaborili su se u Rimon-Peresu. 20  Zatim su otišli iz Rimon-Peresa i utaborili se u Libni. 21  Otišavši iz Libne, utaborili su se u Risi. 22  Potom su otišli iz Rise i utaborili se u Kehelati. 23  A otišavši iz Kehelate, utaborili su se na gori Šeferu. 24  Potom su otišli s gore Šefera i utaborili se+ u Haradi. 25  Otišavši iz Harade, utaborili su se u Makhelotu. 26  A otišavši+ iz Makhelota, utaborili su se u Tahatu. 27  Zatim su otišli iz Tahata i utaborili se u Terahu. 28  Otišavši iz Teraha, utaborili su se u Mitki. 29  Potom su otišli iz Mitke i utaborili se u Hašmoni. 30  Zatim su otišli iz Hašmone i utaborili se u Moserotu. 31  Otišavši iz Moserota, utaborili su se u Bene-Jaakanu.+ 32  Zatim su otišli iz Bene-Jaakana i utaborili se u Hor-Hagidgadu. 33  Otišavši iz Hor-Hagidgada, utaborili su se u Jotbati.+ 34  Potom su otišli iz Jotbate i utaborili se u Abroni. 35  Otišavši iz Abrone, utaborili su se u Esjon-Geberu.+ 36  Zatim su otišli iz Esjon-Gebera i utaborili se u pustinji Zinu,+ to jest u Kadešu. 37  Potom su krenuli iz Kadeša i utaborili se na gori Horu,+ na granici zemlje edomske. 38  A svećenik Aron popeo se na goru Hor po naredbi Jehovinoj i ondje je umro četrdesete godine nakon izlaska sinova Izraelovih iz zemlje egipatske, petoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu.+ 39  Aron je imao stotinu dvadeset i tri godine kad je umro na gori Horu. 40  A kralj aradski,+ Kanaanac, koji je živio u Negebu,+ u zemlji kanaanskoj, čuo je da dolaze sinovi Izraelovi. 41  Potom su otišli s gore Hora+ i utaborili se u Salmoni. 42  Otišavši iz Salmone, utaborili su se u Punonu. 43  Zatim su otišli iz Punona i utaborili se u Obotu.+ 44  Otišavši iz Obota, utaborili su se u Ije-Abarimu* na moapskoj granici.+ 45  Zatim su otišli iz Ijima i utaborili se u Dibon-Gadu.+ 46  Otišavši iz Dibon-Gada, utaborili su se u Almon-Diblatajimu. 47  Potom su otišli iz Almon-Diblatajima+ i utaborili se na gorama abarimskim,+ pred Nebom.+ 48  Na koncu su otišli s gora abarimskih i utaborili se u pustari, u ravnicama moapskim,+ uz Jordan, nasuprot Jerihonu. 49  I taborovali su uz Jordan od Bet-Ješimota+ do Abel-Šitima,+ u pustari, u ravnicama moapskim. 50  I Jehova je rekao Mojsiju u pustari, u ravnicama moapskim, uz Jordan, nasuprot Jerihonu:+ 51  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Prijeđite preko Jordana u zemlju kanaansku+ 52  i protjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove kamene kipove,+ sve lijevane likove njihove+ uništite i sve svete uzvišice njihove opustošite.+ 53  I zaposjednite tu zemlju i živite u njoj, jer vama dajem tu zemlju da je zaposjednete.+ 54  Ždrijebom+ razdijelite zemlju u nasljedstvo po porodicama svojim.+ Brojnijoj porodici povećajte nasljedstvo, a manjoj smanjite nasljedstvo.+ Gdje kojoj padne ždrijeb, to neka bude njezino.+ Po plemenima svojih otaca razdijelite sebi zemlju.+ 55  Ako ne protjerate ispred sebe stanovnike te zemlje,+ onda će oni od njih koje ostavite biti kao bodljike u očima vašim i kao trnje u bokovima vašim, i ugnjetavat će vas u zemlji u kojoj budete živjeli.+ 56  I što sam mislio učiniti njima, učinit ću vama.’”+

Bilješke

Doslovno: “Ijim (Ruševine) Abarima”. U 45. retku naziva se skraćeno “Ijim”. Vidi bilješku za 4Mo 21:11.