4. Mojsijeva 31:1-54

31  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  “Osveti+ sinove Izraelove na Midjancima,+ a potom ćeš se pridružiti svojim praocima.”+  Tada je Mojsije rekao narodu: “Opremite ljude između sebe za vojsku, da napadnu Midjance i izvrše Jehovinu osvetu na Midjanu.+  Po tisuću od svakog plemena, od svih plemena Izraelovih, pošaljite u vojsku.”  I tako je od tisuća+ Izraelovih bilo određeno po tisuću iz svakog plemena, ukupno dvanaest tisuća opremljenih za boj.+  I Mojsije ih je poslao u rat, po tisuću od svakog plemena, a s vojskom je poslao i Pinhasa,+ sina svećenika Eleazara. On je nosio sveti pribor i trube+ za trubni zov.  I zaratili su se s Midjanom, kako je Jehova zapovjedio Mojsiju, te su pobili svako muško.+  Među onima koje su pobili bili su i midjanski kraljevi Evi, Rekem, Sur, Hur i Reba, pet kraljeva midjanskih,+ a Bileama,+ sina Beorova, pogubili su mačem.  A Midjanke i djecu njihovu sinovi su Izraelovi zarobili;+ i zaplijenili su sve životinje njihove, svu stoku njihovu i sav imetak njihov. 10  I sve gradove njihove u kojima su živjeli i sva naselja njihova spalili su vatrom.+ 11  Pokupili su sav plijen+ i sve što su opljačkali, i ljude i životinje. 12  I doveli su zarobljenike i sve što su opljačkali i oplijenili Mojsiju, svećeniku Eleazaru i zajednici sinova Izraelovih u tabor u pustari, u ravnicama moapskim+ uz Jordan, nasuprot Jerihonu. 13  A Mojsije, svećenik Eleazar i svi poglavari zajednice izašli su im u susret izvan tabora. 14  I Mojsije se razljutio na vojne zapovjednike,+ na tisućnike i stotnike, koji su se vratili iz vojnog pohoda, 15  pa im je rekao: “Zar ste ostavili na životu sve žene?+ 16  A evo, baš su one, po riječi Bileamovoj, navele sinove Izraelove da budu nevjerni+ Jehovi kod Peora,+ tako da je došla pošast na zajednicu naroda Jehovina.+ 17  Zato sada pobijte svu mušku djecu i sve žene koje su legle s muškarcem.+ 18  Sve djevojke koje nisu legle s muškarcem ostavite na životu za sebe.+ 19  A vi ostanite izvan tabora sedam dana. Svi vi koji ste koga* ubili+ i koji ste se dotakli ubijenoga+ očistite se+ trećega i sedmoga dana, i vi i vaši zarobljenici. 20  Očistite od grijeha svu odjeću, sve predmete od kože, sve načinjeno od kozje dlake i sve drvene predmete.”+ 21  Tada je svećenik Eleazar rekao vojnicima koji su bili u bici: “Ovo je zakonska odredba koju je Jehova dao Mojsiju: 22  ‘Samo neka zlato, srebro, bakar, željezo, kositar i olovo — 23  sve što podnosi vatru+ — prođe kroz vatru i bit će čisto. Ali neka se ipak očisti i vodom očišćenja.+ A sve što ne podnosi vatru neka prođe kroz vodu.+ 24  I sedmoga dana operite odjeću svoju i bit ćete čisti. Potom možete ući u tabor.’”+ 25  I Jehova je ovako rekao Mojsiju: 26  “Prebroji plijen, zarobljene ljude i životinje, ti i svećenik Eleazar i poglavari rodova zajednice. 27  Razdijeli plijen na dva dijela — na one koji su sudjelovali u bici i išli u pohod te na svu ostalu zajednicu.+ 28  Od ratnika koji su išli u pohod uzmi kao dio+ za Jehovu po jednu dušu od pet stotina — od ljudi, od krupne stoke, od magaraca i od sitne stoke. 29  Uzmite to od njihove polovice i dajte svećeniku Eleazaru kao prilog Jehovi.+ 30  A od polovice što pripadne sinovima Izraelovim uzmi po jednu dušu od pedeset — od ljudi, od krupne stoke, od magaraca i od sitne stoke, od svake vrste životinja — pa ih daj levitima,+ koji su zaduženi da vode brigu o Jehovinom šatoru.”+ 31  Mojsije i svećenik Eleazar učinili su kako je Jehova zapovjedio Mojsiju. 32  A plijena, koji je ostao od onoga što je zaplijenila vojska, bilo je šest stotina sedamdeset i pet tisuća grla sitne stoke, 33  sedamdeset i dvije tisuće grla krupne stoke 34  i šezdeset i jedna tisuća magaraca. 35  A ljudskih duša+ — žena koje još nisu legle s muškarcem+ — bilo je ukupno trideset i dvije tisuće. 36  Polovica koja je pripala onima koji su išli u pohod iznosila je tri stotine trideset sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke. 37  Dio+ za Jehovu od sitne stoke iznosio je šest stotina sedamdeset i pet grla. 38  Krupne stoke bilo je trideset i šest tisuća grla, a dio za Jehovu iznosio je sedamdeset i dva grla. 39  Magaraca je bilo trideset tisuća i pet stotina, a dio za Jehovu iznosio je šezdeset i jedno grlo. 40  Ljudskih duša bilo je šesnaest tisuća, a dio za Jehovu iznosio je trideset i dvije duše. 41  I Mojsije je predao svećeniku Eleazaru dio određen za prilog Jehovi,+ kako je Jehova zapovjedio Mojsiju.+ 42  A polovica što je pripala sinovima Izraelovim, koju je Mojsije odvojio od one što je pripala ljudima koji su ratovali, 43  dakle, polovica što je pripala zajednici iznosila je tri stotine trideset sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke, 44  trideset i šest tisuća grla krupne stoke, 45  trideset tisuća i pet stotina magaraca 46  i šesnaest tisuća ljudskih duša. 47  Od te polovice što je pripala sinovima Izraelovim Mojsije je uzeo po jednu dušu od pedeset, i od ljudi i od životinja, i dao ih levitima,+ koji su bili zaduženi da vode brigu+ o Jehovinom šatoru, kako je Jehova zapovjedio Mojsiju. 48  Potom su Mojsiju pristupili zapovjednici četa+ — tisućnici i stotnici+ 49  pa su mu rekli: “Tvoji su sluge prebrojili ratnike koji su pod našim zapovjedništvom i nijedan od naših ljudi nije izgubljen.+ 50  Prinesimo sada kao dar Jehovi što je tko zaplijenio:+ predmete od zlata, lančiće što se nose oko gležnja, narukvice, pečatnjake,+ naušnice i drugi ženski nakit,+ da se izvrši obred očišćenja za duše naše pred Jehovom.” 51  Tako su Mojsije i svećenik Eleazar primili od njih zlato,+ sav taj nakit. 52  Svega zlata što su kao prilog Jehovi dali tisućnici i stotnici bilo je šesnaest tisuća sedam stotina i pedeset šekela. 53  Vojnici su zadržali svaki svoj plijen.+ 54  Tako su Mojsije i svećenik Eleazar primili zlato od tisućnika i stotnika te su ga donijeli u šator sastanka za spomen+ sinovima Izraelovim pred Jehovom.

Bilješke

Doslovno: “dušu”.