4. Mojsijeva 27:1-23

27  Tada su pristupile kćeri Selofhada,+ sina Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manašeova,+ iz porodica Josipova sina Manašea. A imena njegovih kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.+  One su stale pred Mojsija i pred svećenika Eleazara,+ pred poglavare i svu zajednicu na ulazu u šator sastanka, pa su rekle:  “Naš je otac umro u pustinji,+ ali nije pripadao onoj družini koja se postavila protiv Jehove, Korahovoj družini,+ nego je umro zbog svoga vlastitog grijeha,+ a nije imao sinova.  Zašto da ime našega oca bude izbrisano iz njegove porodice zato što nije imao sina?+ Daj nam nasljedstvo među braćom našega oca!”+  I Mojsije je iznio njihov slučaj pred Jehovu.+  A Jehova je rekao Mojsiju:  “Kćeri Selofhadove pravo govore. Daj im svakako posjed koji će biti njihovo nasljedstvo među braćom njihova oca i prenesi na njih nasljedstvo njihova oca.+  A sinovima Izraelovim reci: ‘Kad tko umre a nema sina, prenesite njegovo nasljedstvo na njegovu kćer.  Ako nema kćeri, dajte njegovo nasljedstvo njegovoj braći. 10  Ako nema braće, dajte njegovo nasljedstvo braći njegova oca. 11  A ako njegov otac nema braće, dajte njegovo nasljedstvo njegovom krvnom srodniku+ koji mu je najbliži rod; neka on dobije nasljedstvo. To neka bude zakonska odredba sinovima Izraelovim, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju.’” 12  Jehova je potom rekao Mojsiju: “Popni se na ovu goru abarimsku+ i pogledaj zemlju koju dajem sinovima Izraelovim.+ 13  Kad je budeš vidio, i ti ćeš se pridružiti svojim praocima,+ kao što im se pridružio i tvoj brat Aron,+ 14  jer ste se pobunili protiv moje naredbe u pustinji Zinu kad se zajednica prepirala sa mnom,+ umjesto da ste me posvetili+ pred očima njihovim kod voda, voda meripskih+ kod Kadeša,+ u pustinji Zinu.”+ 15  A Mojsije je rekao Jehovi: 16  “Neka Jehova, Bog duha+ životnoga u svakome tijelu,+ postavi nad ovom zajednicom čovjeka+ 17  koji će ih voditi u svemu i kojega će slijediti u svemu,+ da zajednica naroda Jehovina ne bude kao ovce koje nemaju pastira.”+ 18  A Jehova je rekao Mojsiju: “Uzmi Jošuu, sina Nunova, čovjeka koji ima duha,+ i položi ruku svoju na njega.+ 19  I dovedi ga pred svećenika Eleazara i pred svu zajednicu te ga postavi za vođu pred očima njihovim.+ 20  Predaj mu dio svoje časti,+ da ga sluša sva zajednica sinova Izraelovih.+ 21  Neka dolazi pred svećenika Eleazara da on za njega traži+ odluke Urima*+ pred Jehovom. Njegovu će zapovijed u svemu slušati, on i svi sinovi Izraelovi s njim, sva zajednica.” 22  I Mojsije je učinio kako mu je Jehova zapovjedio. Uzeo je Jošuu, doveo ga pred svećenika Eleazara+ i pred svu zajednicu, 23  položio je ruke svoje na njega i postavio ga za vođu,+ kao što je Jehova rekao preko Mojsija.+

Bilješke

Vidi bilješku za 2Mo 28:30.