4. Mojsijeva 25:1-18

25  Dok je Izrael boravio u Šitimu,+ narod se upustio u blud s kćerima moapskim.+  I one su pozivale narod na žrtve svojim bogovima,+ i narod je jeo i klanjao se njihovim bogovima.+  Tako se Izrael priklonio Baalu peorskom;+ i gnjev Jehovin raspalio se na Izraela.+  I Jehova je rekao Mojsiju: “Uzmi sve poglavare narodne i javno izloži tijela njihova pred Jehovom,+ prema suncu, da se odvrati od Izraela usplamtjeli gnjev Jehovin.”  Potom je Mojsije rekao sucima Izraelovim:+ “Neka svatko pobije+ svoje ljude koji su se priklonili Baalu peorskom.”  I gle, jedan+ je od sinova Izraelovih došao i doveo k svojoj braći jednu Midjanku+ naočigled Mojsija i naočigled sve zajednice sinova Izraelovih, koji su plakali na ulazu u šator sastanka.  Kad je to vidio Pinhas,+ sin Eleazara, sina svećenika Arona, odmah je ustao usred zajednice i uzeo koplje u ruku.  I ušao je za onim Izraelcem u šator* te ih je oboje probo, Izraelca i onu ženu, nju kroz trbuh.* Tada je prestala pošast među sinovima Izraelovim.+  A onih koji su pomrli od pošasti bilo je dvadeset i četiri tisuće.+ 10  Potom je Jehova rekao Mojsiju: 11  “Pinhas,+ sin Eleazara, sina svećenika Arona, odvratio je moju srdžbu+ od sinova Izraelovih jer nije dozvolio da itko bude moj suparnik;+ inače bih istrijebio sinove Izraelove, jer ja zahtijevam da se odanost iskazuje isključivo meni.+ 12  Stoga kaži: ‘Evo, s njim sklapam svoj savez mira. 13  Neka to bude trajan savez svećeništva za njega i za njegove potomke poslije njega,+ jer nije mogao podnijeti da itko bude suparnik Bogu njegovu+ i izvršio je očišćenje za sinove Izraelove.’”+ 14  A ubijenom Izraelcu, koji je bio ubijen zajedno s Midjankom, bilo je ime Zimri, sin Salua; on je bio poglavar+ roda Šimunovaca. 15  A ubijenoj je Midjanki bilo ime Kozbi. Ona je bila kći Sura,+ poglavara porodica jednog od plemena u Midjanu.+ 16  Potom je Jehova rekao Mojsiju: 17  “Navalite na Midjance i potucite ih,+ 18  jer su i oni navaljivali na vas svojim lukavstvima+ kad su vam lukavo učinili zlo onim što se zbilo kod Peora+ i s Kozbi,+ kćeri poglavara midjanskoga, sestre njihove, koja je bila ubijena+ u vrijeme pošasti zbog Peora.”+

Bilješke

Ili: “u ženski dio (šatora)”.
Ili: “kroz spolne organe”.