4. Mojsijeva 21:1-35

21  A kad je kralj aradski,+ Kanaanac koji je živio u Negebu,*+ čuo da Izrael dolazi putem atarimskim, napao je Izraelce i neke od njih zarobio.  Tada se Izrael ovako zavjetovao Jehovi:+ “Ako daš ovaj narod u moje ruke, uništit ću njegove gradove.”*+  I Jehova je uslišio glas Izraela i predao mu Kanaance. A Izrael je uništio* i njih i gradove njihove. Stoga je ono mjesto dobilo ime Horma.*+  Dok su od gore Hora+ išli Crvenomorskim putem da zaobiđu zemlju edomsku,+ duša se narodu umorila od puta.  I narod je stao govoriti protiv Boga+ i Mojsija:+ “Zašto ste nas izveli iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji?+ Jer nema ni kruha ni vode,+ a ovaj bijedni kruh+ već se ogadio duši našoj.”  Zato je Jehova poslao među narod zmije otrovnice,+ koje su ih ujedale, tako da je pomrlo mnogo naroda izraelskog.+  Na koncu je narod došao k Mojsiju, govoreći: “Sagriješili smo+ što smo govorili protiv Jehove i protiv tebe. Moli Jehovu da ukloni zmije od nas!”+ I Mojsije se pomolio za narod.+  A Jehova je rekao Mojsiju: “Načini sebi lik zmije ljutice i postavi ga na stup, pa kad tko bude ujeden, neka ga pogleda i ostat će živ.”+  Mojsije je odmah načinio bakrenu zmiju+ i postavio je na stup,+ pa ako bi koga ujela zmija a taj bi pogledao+ bakrenu zmiju, ostao bi živ.+ 10  Potom su sinovi Izraelovi pošli i utaborili se u Obotu.+ 11  Zatim su krenuli iz Obota i utaborili se u Ije-Abarimu,*+ u pustinji nasuprot Moabu, prema istoku. 12  Odande su pošli i utaborili se u dolini Zereda.+ 13  Odande su krenuli i utaborili se u području Arnona,+ koji je u pustinji što se proteže od granice amorejske. Jer je Arnon granica moapska između Moabaca i Amorejaca. 14  Zato se u Knjizi Jehovinih ratova kaže: “Vaheb u Sufi i potoci* arnonski 15  i ušće potoka koje se pruža prema mjestu gdje se nalazi Ar+ i naslanja se na granicu moapsku.” 16  Odande su otišli u Beer.*+ To je bunar za koji je Jehova rekao Mojsiju: “Skupi narod da im dam vode!”+ 17  Tada je Izrael zapjevao ovu pjesmu:+“Izviri, studenče! A vi mu pjesmom odgovarajte! 18  Studenac su knezovi iskopali, dostojanstvenici narodni izdubili gapalicom zapovjedničkom,+ štapovima svojim.” Potom su iz pustinje otišli u Matanu, 19  iz Matane u Nahaliel, iz Nahaliela u Bamot,+ 20  a iz Bamota u dolinu što se prostire u zemlji moapskoj,+ kod vrha Pisge,+ koji se izdiže nad Ješimonom.*+ 21  Izrael je tada poslao glasnike Sihonu,+ amorejskome kralju, da mu poruče: 22  “Pusti da prođem preko tvoje zemlje. Nećemo skretati ni u polja ni u vinograde. Nećemo piti vode iz bunara. Ići ćemo kraljevskim putem dok ne prođemo tvoje područje.”+ 23  Ali Sihon nije dopustio da Izrael prođe njegovim područjem,+ nego je skupio sav svoj narod i krenuo u pustinju da izađe pred Izraela. Kad je došao do Jahasa,+ napao je Izraela. 24  Ali Izrael ga je potukao oštricom mača+ i zaposjeo njegovu zemlju+ od Arnona+ do Jaboka,+ do sinova Amonovih; Jazer+ je granica sinova Amonovih.+ 25  Tako je Izrael zauzeo sve one gradove i nastanio se u svim gradovima amorejskim,+ u Hešbonu+ i svim okolnim gradovima. 26  A Hešbon je bio grad amorejskoga kralja Sihona,+ koji se borio s prijašnjim moapskim kraljem i osvojio svu njegovu zemlju do Arnona.+ 27  Zato oni što govore podrugljive stihove kažu: “Dođite u Hešbon!Neka se izgradi i utvrdi grad Sihonov! 28  Jer je iz Hešbona vatra planula,+ plamen iz grada Sihonova.Proždrla je Ar-Moab,+ vlasnike uzvišica arnonskih. 29  Teško tebi, Moabe! Propast ćeš, narode Kemošev!+Od sinova će svojih bjegunce učiniti, od kćeri svojih zarobljenice Sihona, kralja amorejskoga. 30  Odapnimo strijele na njih!Hešbon će propasti sve do Dibona,+žene do Nofaha, muškarci do Medebe.”+ 31  Tako se Izrael nastanio u zemlji Amorejaca.+ 32  I Mojsije je poslao uhode da izvide Jazer.+ Potom su osvojili njegove okolne gradove i otjerali Amorejce koji su bili ondje.+ 33  Onda su se okrenuli i otišli putem bašanskim.+ A bašanski kralj Og+ izašao je pred njih, on i sav njegov narod, da započne bitku kod Edreja.+ 34  Jehova je tada rekao Mojsiju: “Ne boj ga se,+ jer ću u ruke tvoje predati njega, sav njegov narod i zemlju njegovu.+ Učini s njim kao što si učinio s amorejskim kraljem Sihonom, koji je živio u Hešbonu.”+ 35  I udarali su na njega i na sinove njegove i na sav njegov narod, dok niti jedan više nije ostao na životu.+ Potom su zaposjeli njegovu zemlju.+

Bilješke

Ili: “na jugu”, odnosno u južnom dijelu Obećane zemlje.
Ili: “bit će herem gradovi njezini”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
Ili: “uništio kao herem”.
“Horma” znači “predavanje uništenju; uništenje”.
“Ije-Abarim” znači “ruševine gazova (prijelaza); ruševine graničnog područja (područja s one strane)”. Bio je smješten blizu doline Zereda, no njegova točna lokacija nije poznata.
Vidi dodatak 12.
“Beer” znači “izvor; bunar; jama”.
Ili: “pustinjom”.