4. Mojsijeva 17:1-13

17  I Jehova je rekao Mojsiju:  “Govori sinovima Izraelovim i uzmi od njih po jedan štap+ za svako pleme od svih njihovih poglavara,+ prema domovima otaca njihovih — dvanaest štapova. Ime svakoga napiši na njegovu štapu.  Aronovo ime napiši na Levijevu štapu, jer je jedan štap za svakog poglavara plemena.  I položi ih u šator sastanka pred Svjedočanstvo,+ gdje se sastajem s vama.+  I štap onoga koga izaberem+ propupat će i tako ću utišati gunđanje+ sinova Izraelovih protiv vas.”+  Kad je to Mojsije rekao sinovima Izraelovim, svi njihovi poglavari dali su mu po jedan štap za svakog poglavara, prema plemenima njihovim, po jedan štap za svakog poglavara — dvanaest štapova.+ Među njihovim štapovima bio je i Aronov štap.+  I Mojsije je položio štapove pred Jehovu u šator Svjedočanstva.+  Sutradan je Mojsije ušao u šator Svjedočanstva, a kad tamo, Aronov je štap za dom Levijev propupao! Potjerali su pupoljci, procvjetali cvjetovi i rodili na njemu zreli bademi.  Tada je Mojsije sve štapove što su bili pred Jehovom iznio pred sve sinove Izraelove, a oni su ih stali gledati i svaki je uzeo svoj štap. 10  I Jehova je rekao Mojsiju: “Vrati Aronov štap+ pred Svjedočanstvo da se čuva kao znak+ buntovničkim sinovima,+ da prestane njihovo gunđanje protiv mene i da ne poginu.” 11  Mojsije je odmah učinio kako mu je Jehova zapovjedio. Upravo je tako učinio. 12  A sinovi su Izraelovi rekli Mojsiju: “Pomrijet ćemo! Izginut ćemo, svi ćemo izginuti!+ 13  Tko god dođe i približi se+ Jehovinom šatoru, poginut će!+ Moramo li svi tako završiti i pomrijeti?”+

Bilješke