4. Mojsijeva 13:1-33

13  Jehova je rekao Mojsiju:  “Pošalji ljude da izvide zemlju Kanaan, koju ja dajem sinovima Izraelovim.+ Pošalji po jednoga čovjeka iz svakog plemena otaca njegovih; svaki neka je poglavar+ među njima.”  I Mojsije ih je poslao iz pustinje Parana+ po zapovijedi Jehovinoj. Svi ti ljudi bili su poglavari sinova Izraelovih.  A ovo su njihova imena: od plemena Rubenova Šamua, sin Zakurov;  od plemena Šimunova Šafat, sin Horijev;  od plemena Judina Kaleb,+ sin Jefuneov;  od plemena Isakarova Igal, sin Josipov;  od plemena Efrajimova Hošea,+ sin Nunov;  od plemena Benjaminova Palti, sin Rafuov; 10  od plemena Zebulunova Gadiel, sin Sodijev; 11  od plemena Josipova,+ za pleme Manašeovo,+ Gadi, sin Susijev; 12  od plemena Danova Amiel, sin Gemalijev; 13  od plemena Ašerova Setur, sin Mihaelov; 14  od plemena Naftalijeva Nahbi, sin Vofsijev; 15  od plemena Gadova Geuel, sin Makijev. 16  To su imena ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju. A Hošeu, sina Nunova, Mojsije je prozvao Jošua.*+ 17  Kad ih je poslao da izvide zemlju Kanaan, Mojsije im je rekao: “Idite ovuda u Negeb,*+ pa se onda popnite u brda.+ 18  Pogledajte kakva je zemlja+ i kakav je narod što živi u njoj, je li jak ili slab, malobrojan ili mnogobrojan; 19  kakva je zemlja u kojoj žive, je li dobra ili loša; u kakvim gradovima žive, u taborima ili u utvrđenim gradovima; 20  i kakvo je tlo, je li plodno ili siromašno,+ ima li na njemu drveća ili nema. Budite hrabri+ i donesite plodova te zemlje.” A upravo je bilo vrijeme prvome grožđu.+ 21  Tako su otišli da izvide zemlju od pustinje Zina+ do Rehoba+ na ulazu u Hamat.+ 22  Popeli su se u Negeb+ i potom došli do Hebrona.+ Ondje su živjeli Ahiman, Šešaj i Talmaj,+ Anakovi potomci.+ A Hebron+ je bio sagrađen sedam godina prije Soana+ u Egiptu. 23  Kad su došli u dolinu* Eškola,+ ondje su odrezali mladicu s jednim grozdom+ i dvojica su ga ponijela na motki; ponijeli su i šipaka+ i smokava. 24  Onome su mjestu dali ime dolina Eškola*+ zbog grozda što su ga ondje odrezali sinovi Izraelovi. 25  Nakon četrdeset dana+ vratili su se iz zemlje koju su izviđali. 26  Idući tako, došli su k Mojsiju i Aronu i svoj zajednici sinova Izraelovih u Kadeš,+ u pustinji Paranu. Podnijeli su njima i svoj zajednici izvještaj i pokazali su im plodove one zemlje. 27  Izvijestili su Mojsija: “Otišli smo u zemlju u koju si nas poslao. Zaista u njoj teče med i mlijeko,+ a ovo su njezini plodovi.+ 28  Ali je jak narod koji živi u toj zemlji, gradovi su utvrđeni i vrlo veliki.+ A vidjeli smo ondje i Anakove potomke.+ 29  Amalečani+ žive u području Negeba,+ Hetiti, Jebusejci+ i Amorejci+ žive u brdima, a Kanaanci+ žive uz more i duž Jordana.” 30  Kaleb+ je tada pred Mojsijem pokušao umiriti narod: “Pođimo gore ne oklijevajući i osvojimo je, jer je sigurno možemo nadvladati!”+ 31  Ali ljudi što su išli s njim rekli su: “Ne možemo ići protiv onoga naroda, jer je jači od nas.”+ 32  I stali su loše govoriti+ sinovima Izraelovim o zemlji koju su izviđali: “Zemlja kojom smo prošli da je izvidimo zemlja je koja proždire svoje stanovnike. Sav narod što smo ga u njoj vidjeli ljudi su neobično krupna stasa.+ 33  Ondje smo vidjeli divove, sinove Anakove,+ roda divovskoga.* Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci, a takvi smo se činili i mi njima.”+

Bilješke

Ili: “Jehošua”.
Ili: “na jug”, odnosno prema južnom dijelu Obećane zemlje.
Vidi dodatak 12.
“Eškol” znači “grozd”.
Doslovno: “nefile, sinove Anakove, koji su od nefila”.