4. Mojsijeva 10:1-36

10  Jehova je rekao Mojsiju:  “Napravi sebi dvije srebrne trube.+ Napravi ih od kovanog srebra. Neka ti služe za sazivanje+ zajednice i za objavu polaska.  Kad zatrubite u obje, neka se sva zajednica skupi k tebi na ulazu u šator sastanka.+  Ako zatrubite samo u jednu, poglavari koji su postavljeni nad tisućama Izraelovim neka se skupe k tebi.+  Kad zatrubite tako da se truba oglasi promjenjivim zvukom, neka krenu tabori smješteni na istočnoj strani.+  Kad po drugi put zatrubite tako da se truba oglasi promjenjivim zvukom, neka krenu tabori smješteni na južnoj strani.+ Neka tako zatrube svaki put kad jedna skupina treba krenuti.  Trubite i kad sazivate zajednicu,*+ ali neka to ne bude promjenjivi zvuk.  Neka sinovi Aronovi, svećenici, trube u trube.+ Neka vam to bude trajna odredba iz naraštaja u naraštaj.  Ako u svojoj zemlji pođete u rat protiv tlačitelja koji vas ugnjetava,+ neka trube vaše oglase ratni poziv+ i Jehova, Bog vaš, sjetit će vas se i izbaviti vas od vaših neprijatelja.+ 10  Na dan veselja svojega,+ na blagdane svoje+ i na početku mjeseci svojih,+ trubite u trube nad svojim žrtvama paljenicama+ i žrtvama zajedništva.+ Neka to bude spomen na vas pred Bogom vašim. Ja sam Jehova, Bog vaš.”+ 11  Druge godine, drugoga mjeseca, dvadesetoga dana u mjesecu+ oblak se podigao sa šatora+ Svjedočanstva. 12  Tada su sinovi Izraelovi krenuli svojim redom+ iz Sinajske pustinje i putovali su sve dok se oblak nije zaustavio u pustinji Paranu.+ 13  Tako su krenuli prvi put, na Jehovinu zapovijed koju je dao preko Mojsija.+ 14  Prva je krenula troplemenska skupina tabora sinova Judinih po svojim četama,+ a nad njihovom je vojskom bio Nahšon,+ sin Aminadabov. 15  Nad vojskom plemena sinova Isakarovih bio je Netanel,+ sin Suarov. 16  A nad vojskom plemena sinova Zebulunovih bio je Elijab, sin Helonov.+ 17  Pošto je šator bio rastavljen,+ krenuli su sinovi Geršonovi+ i sinovi Merarijevi+ noseći šator. 18  Zatim je krenula troplemenska skupina Rubenova+ tabora po svojim četama, a nad njihovom je vojskom bio Elisur,+ sin Šedeurov. 19  Nad vojskom plemena sinova Šimunovih+ bio je Šelumiel,+ sin Surišadajev. 20  A nad vojskom plemena sinova Gadovih bio je Elijasaf,+ sin Deuelov. 21  Potom su krenuli Kehatovci noseći posvećene stvari iz svetišta,+ a do njihova je dolaska šator već bio podignut. 22  Zatim je krenula troplemenska skupina tabora sinova Efrajimovih+ po svojim četama, a nad njihovom je vojskom bio Elišama,+ sin Amihudov. 23  Nad vojskom plemena sinova Manašeovih+ bio je Gamalijel,+ sin Pedahsurov. 24  A nad vojskom plemena sinova Benjaminovih+ bio je Abidan,+ sin Gidonijev. 25  Troplemenska skupina tabora sinova Danovih+ krenula je po svojim četama kao zaštitna straža+ svim taborima, a nad njihovom je vojskom bio Ahiezer,+ sin Amišadajev. 26  Nad vojskom plemena sinova Ašerovih+ bio je Pagiel,+ sin Okranov. 27  A nad vojskom plemena sinova Naftalijevih+ bio je Ahira,+ sin Enanov. 28  Tim su redom polazili sinovi Izraelovi po svojim četama kad su kretali na put.+ 29  I Mojsije je rekao Hobabu, sinu Midjanca Reuela,+ Mojsijeva tasta: “Zaputili smo se u kraj za koji je Jehova rekao: ‘Vama ću ga dati.’+ Pođi s nama i dobro ćemo ti učiniti,+ jer je Jehova obećao dobro Izraelu.”+ 30  Ali on mu je odgovorio: “Neću ići s vama, nego ću se vratiti u svoju zemlju,+ k svome rodu.” 31  Nato je Mojsije rekao: “Molim te, ne ostavljaj nas, jer ti znaš gdje se možemo u pustinji utaboriti, pa ćeš nam ti biti kao oči. 32  Ako pođeš s nama,+ kao što će Jehova činiti dobro nama, tako ćemo, znaj, i mi činiti dobro tebi.” 33  Tako su otišli od gore Jehovine+ tri dana hoda, a kovčeg saveza Jehovina+ išao je tri dana hoda pred njima da im potraži mjesto gdje bi počinuli.+ 34  I Jehovin je oblak+ bio nad njima danju, kad su kretali iz tabora. 35  Kad bi kovčeg kretao, Mojsije bi rekao: “Ustani Jehova! Neka se rasiju neprijatelji tvoji+ i neka oni što te silno mrze pobjegnu pred tobom!”+ 36  A kad bi se zaustavljao, rekao bi: “Vrati se, Jehova, nebrojenim tisućama Izraelovim!”+

Bilješke

Hebrejski: kahal. Vidi bilješku za 2Mo 12:6.