3. Mojsijeva 9:1-24

9  Osmoga+ dana Mojsije je pozvao Arona, sinove njegove i starješine Izraelove  i rekao je Aronu: “Uzmi za sebe tele kao žrtvu za grijeh+ i ovna kao žrtvu paljenicu,+ oboje bez mane, i dovedi ih pred Jehovu.+  A sinovima Izraelovim reci ovako: ‘Kao žrtvu za grijeh uzmite jarca,+ kao žrtvu paljenicu tele i mladoga ovna,+ jednogodišnje životinje bez mane,  kao žrtvu zajedništva+ uzmite junca i ovna da ih žrtvujete pred Jehovom i žitnu žrtvu+ zamiješenu s uljem, jer će vam se danas ukazati Jehova.’”+  I oni su doveli pred šator sastanka što je zapovjedio Mojsije. Potom je pristupila sva zajednica i stala pred Jehovu.+  I Mojsije je rekao: “Ovo vam je Jehova zapovjedio da učinite da bi vam se pokazala slava Jehovina.”+  Zatim je Mojsije rekao Aronu: “Pristupi k žrtveniku i prinesi svoju žrtvu za grijeh+ i svoju žrtvu paljenicu, i izvrši obred očišćenja+ za sebe i za svoj dom. Onda prinesi žrtvu naroda+ i za njega izvrši obred očišćenja,+ kao što je Jehova zapovjedio.”  I Aron je odmah pristupio k žrtveniku i zaklao tele što je bilo određeno za njega kao žrtva za grijeh.+  Potom su Aronu sinovi njegovi donijeli krvi+ i on je umočio svoj prst u krv+ i stavio je na rogove žrtvenika,+ a ostalu je krv izlio podno žrtvenika. 10  Salo,+ bubrege i salo s jetre žrtve za grijeh spalio je na žrtveniku,+ kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 11  Meso i kožu spalio je vatrom izvan tabora.+ 12  Potom je Aron zaklao žrtvu paljenicu, a njegovi su mu sinovi dodali krv, i on je njome poškropio žrtvenik sa svih strana.+ 13  Dodali su mu i žrtvu paljenicu u komadima i glavu, i on je to spalio na žrtveniku.+ 14  Zatim je oprao crijeva i goljenice, pa je i njih spalio na žrtveniku povrh žrtve paljenice.+ 15  Potom je prinio žrtvu naroda.+ Uzeo je jarca što je bio određen za narod kao žrtva za grijeh, zaklao ga i prinio ga kao žrtvu za grijeh, isto onako kao i prijašnju. 16  Onda je donio žrtvu paljenicu i prinio je prema propisu.+ 17  Zatim je prinio žitnu žrtvu,+ zagrabio od nje punu šaku i spalio na žrtveniku, iako je već bila prinesena jutarnja žrtva paljenica.+ 18  Potom je zaklao junca i ovna koji su bili određeni za narod kao žrtva zajedništva.+ Zatim su Aronu sinovi njegovi dodali krvi, a on je njome poškropio žrtvenik sa svih strana.+ 19  A masne komade+ od junca, pretili rep+ od ovna, naslage sala na crijevima, bubrege i salo s jetre — 20  te su masne komade stavili povrh prsa,+ a onda je on te masne komade spalio na žrtveniku. 21  A prsa i desni but Aron je zanjihao kao žrtvu zanjihanu+ pred Jehovom, kao što je zapovjedio Mojsije. 22  Tada je Aron podigao ruke prema narodu i blagoslovio ga.+ I pošto je prinio žrtvu za grijeh, žrtvu paljenicu i žrtve zajedništva, sišao je.+ 23  Naposljetku su Mojsije i Aron ušli u šator sastanka, a kad su izašli, blagoslovili su narod.+ Uto se Jehovina slava+ pokazala svemu narodu. 24  I od Jehove je izašla vatra+ i spalila žrtvu paljenicu i masne komade na žrtveniku. Kad je sav narod to vidio, stao je klicati+ i pao je ničice.

Bilješke