3. Mojsijeva 8:1-36

8  Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Uzmi Arona i sinove njegove s njim,+ zatim odjeću,+ ulje za pomazanje,+ junca za žrtvu za grijeh,+ dva ovna i košaru s beskvasnim kruhom,+  pa skupi svu zajednicu+ na ulazu u šator sastanka.”+  I Mojsije je učinio kako mu je Jehova zapovjedio, i zajednica se skupila na ulazu+ u šator sastanka.  Tada je Mojsije rekao zajednici: “Ovo je Jehova zapovjedio da se učini.”+  I Mojsije je doveo Arona i sinove njegove i oprao+ ih vodom.+  Potom je Aronu obukao dugu haljinu,+ opasao ga pojasom,+ obukao mu tuniku bez rukava+ i stavio pregaču+ te ga opasao pojasom+ što je na pregači i pritegnuo je uz njega.  Zatim je na njega stavio naprsnik,+ a u naprsnik je metnuo Urim i Tumim.*+  Na glavu mu je stavio turban,+ a sprijeda na turban pričvrstio je sjajnu zlatnu pločicu, sveti znak predanja,+ kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 10  Mojsije je tada uzeo ulje za pomazanje i pomazao sveti šator+ i sve stvari u njemu te ih posvetio. 11  Potom je sedam puta poškropio njime žrtvenik i pomazao je žrtvenik+ i sav njegov pribor, umivaonik i njegovo postolje da ih posveti. 12  Naposljetku je izlio ulje za pomazanje Aronu na glavu te ga pomazao da ga posveti.+ 13  Potom je Mojsije doveo sinove Aronove+ i obukao im duge haljine, opasao ih pojasima+ i oko glave im omotao povez kao kapu,+ kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 14  I doveo je junca+ da ga se žrtvuje za grijeh, a Aron i sinovi njegovi položili su ruke na glavu+ junca, žrtve za grijeh. 15  Mojsije ga je zatim zaklao,+ uzeo njegove krvi+ i svojim je prstom stavio na rogove sa svih strana žrtvenika i tako očistio žrtvenik od grijeha, a ostalu krv izlio je podno žrtvenika, posvetivši ga da na njemu izvrši obred očišćenja.+ 16  Potom je Mojsije uzeo sve salo što je bilo na crijevima, salo s jetre, oba bubrega i njihovo salo, pa je to spalio na žrtveniku.+ 17  A junca, njegovu kožu, meso i balegu dao je spaliti vatrom izvan tabora,+ kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 18  Zatim je doveo ovna za žrtvu paljenicu, a Aron i sinovi njegovi položili su ruke na glavu ovnu.+ 19  I Mojsije ga je zaklao i krvlju poškropio žrtvenik sa svih strana.+ 20  Ovna je Mojsije isjekao na komade+ i spalio je glavu, komade i loj. 21  Crijeva i goljenice Mojsije je oprao vodom, a potom je cijeloga ovna spalio na žrtveniku.+ Bila je to žrtva paljenica za umirujući miris,+ žrtva Jehovi paljena, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 22  Potom je doveo drugoga ovna, ovna što se prinosi za uvođenje u svećeničku službu,+ a Aron i sinovi njegovi položili su ruke na glavu ovnu. 23  I Mojsije ga je zaklao, uzeo njegove krvi i stavio je na resicu Aronova desnoga uha, na palac njegove desne ruke i na palac njegove desne noge.+ 24  Mojsije je zatim doveo sinove Aronove i stavio im krvi na resicu desnoga uha, na palac desne ruke i na palac desne noge. A preostalom krvlju Mojsije je poškropio žrtvenik sa svih strana.+ 25  Poslije toga uzeo je salo, pretili rep, sve salo što je bilo na crijevima,+ salo s jetre, oba bubrega i njihovo salo i desni but.+ 26  A iz košare s beskvasnim kruhom, što je stajala pred Jehovom, uzeo je jedan beskvasni kolutasti kruh,+ jedan kolutasti kruh pripravljen s uljem+ i jednu lepinju.+ Zatim ih je stavio na masne komade i na desni but. 27  Sve je to stavio na ruke Aronu i na ruke sinovima njegovim, pa je to zanjihao kao žrtvu zanjihanu pred Jehovom.+ 28  Potom im je to Mojsije uzeo s ruku i spalio na žrtveniku povrh žrtve paljenice.+ Bila je to žrtva što se prilikom uvođenja u svećeničku službu+ prinosi za umirujući miris,+ žrtva Jehovi paljena.+ 29  Mojsije je uzeo prsa+ te ih je zanjihao kao žrtvu zanjihanu pred Jehovom.+ To je bio Mojsijev dio+ od ovna prinesenog za uvođenje u svećeničku službu, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 30  Mojsije je potom uzeo ulja za pomazanje+ i krvi što je bila na žrtveniku, pa je time poškropio Arona i njegovu odjeću, a s njim i njegove sinove i odjeću njegovih sinova. Tako je posvetio+ Arona i njegovu odjeću, a s njim i njegove sinove+ i odjeću njegovih sinova. 31  Potom je Mojsije rekao Aronu i sinovima njegovim: “Skuhajte+ meso na ulazu u šator sastanka i ondje ga jedite+ s kruhom iz košare koja se koristi prilikom uvođenja u svećeničku službu, kao što mi je bilo zapovjeđeno, riječima: ‘Aron i sinovi njegovi neka to jedu.’ 32  A što od mesa i kruha ostane, spalite vatrom.+ 33  Sedam dana+ ne odlazite s ulaza u šator sastanka, sve dok se ne navrše dani vašega uvođenja u svećeničku službu, jer sedam dana treba da bi vas se ovlastilo da služite kao svećenici.*+ 34  Kako se danas učinilo, tako je Jehova zapovjedio da se čini i ostale dane, da se za vas izvrši obred očišćenja.+ 35  Ostanite na ulazu u šator sastanka sedam dana,+ danju i noću, i vršite Jehovi stražarsku dužnost,+ da ne poginete, jer tako mi je zapovjeđeno.” 36  I Aron i sinovi njegovi učinili su sve što je Jehova zapovjedio preko Mojsija.

Bilješke

Vidi bilješku za 2Mo 28:30.
Doslovno: “da bi vam se napunile ruke”. Vidi bilješke za 2Mo 28:41 i He 5:9.