3. Mojsijeva 6:1-30

6  Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Ako tko* zgriješi i time postupi nevjerno prema Jehovi+ te slaže+ svome bližnjemu za nešto što mu je povjereno ili za polog što mu je predan u ruke+ ili za što oteto ili ako zakine svoga bližnjega,+  ili ako nađe što je bilo izgubljeno,+ pa to zataji i krivo se zakune+ za bilo koju stvar koju čovjek može učiniti i ogriješiti se,  ako tako zgriješi i bude kriv,+ onda neka vrati što je oteo ili što je na prijevaru iznudio ili ono što mu je bilo povjereno na čuvanje ili izgubljeno što je našao  ili sve ono za što se krivo zakleo, neka to u cijelosti nadoknadi+ i još neka doda petinu vrijednosti. Neka to vrati onome kome pripada istoga dana kad mu se dokaže krivnja.  Neka Jehovi kao svoju žrtvu za krivnju dovede iz stada ovna bez mane,+ prema vrijednosti koja je određena, i preda ga svećeniku kao žrtvu za krivnju.+  I neka svećenik za njega izvrši obred očišćenja+ pred Jehovom, i bit će mu oprošteno štogod da je učinio od svih onih djela kojima se može navući krivnja.”  Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Zapovjedi Aronu i sinovima njegovim, i kaži im: ‘Ovo je zakon o žrtvi paljenici:+ žrtva paljenica neka bude na ognjištu žrtvenika cijelu noć do jutra, i neka na žrtveniku stalno gori vatra. 10  Neka svećenik odjene svoju službenu lanenu haljinu+ i na svoje tijelo obuče lanene gaće.+ Zatim neka zgrne masni pepeo+ žrtve paljenice što je vatra spaljuje na žrtveniku, i neka ga stavi pored žrtvenika. 11  Potom neka skine svoju odjeću+ i obuče drugu, pa neka odnese masni pepeo na čisto mjesto izvan tabora.+ 12  Vatra na žrtveniku neka stalno gori. Ne smije se ugasiti. I neka svećenik svako jutro naloži drva+ na vatru i preko toga naslaže žrtvu paljenicu. Neka na njoj spaljuje+ masne komade žrtava zajedništva. 13  Vatra+ neka stalno gori na žrtveniku. Ne smije se ugasiti. 14  A ovo je zakon o žitnoj žrtvi:+ neka je sinovi Aronovi prinose pred Jehovom ispred žrtvenika. 15  Neka jedan od njih šakom uzme dio finoga brašna od žitne žrtve i dio ulja i sav tamjan što je na žitnoj žrtvi, pa neka to spali na žrtveniku na umirujući miris Jehovi, kao podsjetnik+ na žrtvu. 16  A što od toga ostane, pojest će Aron i sinovi njegovi.+ Neka se to jede pripravljeno kao beskvasni kruh+ na svetome mjestu. Neka to jedu u dvorištu šatora sastanka. 17  To se ne smije peći s kvascem.+ Dajem im to kao njihov dio od mojih paljenih žrtava.+ To je nešto najsvetije,+ kao i žrtva za grijeh i žrtva za krivnju. 18  Svaki muški+ Aronov potomak neka to jede. To vam je dio od paljenih žrtava Jehovinih za vjekove,+ kroz vaše buduće naraštaje. Što ih se god dotakne, postat će sveto.’” 19  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 20  “Ovo je žrtva+ koju Aron i sinovi njegovi trebaju prinijeti Jehovi na dan njegova pomazanja:+ desetinu efe+ finoga brašna kao redovitu žitnu žrtvu,+ polovicu ujutro, a polovicu uvečer. 21  Neka bude pripravljena s uljem na tavi.+ Donesi je dobro umiješenu. Prinesi pečene komade žitne žrtve na umirujući miris Jehovi. 22  Neka je pripravi i svećenik, jedan između sinova njegovih koji bude pomazan umjesto njega.+ Ovo je trajna uredba: neka se ta žrtva cijela spali Jehovi.+ 23  Svaku svećenikovu+ žitnu žrtvu treba cijelu spaliti. Nitko je ne smije jesti.” 24  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 25  “Kaži Aronu i sinovima njegovim i reci im: ‘Ovo je zakon o žrtvi za grijeh:+ na mjestu+ gdje se kolje žrtva paljenica neka se kolje i žrtva za grijeh pred Jehovom. Ona je nešto najsvetije.+ 26  Svećenik koji je prinosi za grijeh neka je i jede.+ Neka se jede na svetome mjestu,+ u dvorištu+ šatora sastanka. 27  Što bi se god dotaknulo njezina mesa postat će sveto,+ i ako tko njenom krvlju poškropi haljinu,+ na svetome mjestu operi ono što je poškropio krvlju.+ 28  Zemljana+ posuda u kojoj se kuhalo meso mora se razbiti. A ako se kuhalo u bakrenoj posudi, onda neka se posuda izriba i ispere vodom. 29  Svaki muškarac koji je svećenik neka to jede.+ To je nešto najsvetije.+ 30  Ali nijedna žrtva za grijeh čija se krv+ unese u šator sastanka da se na svetome mjestu izvrši obred očišćenja ne smije se jesti. Neka se spali vatrom.

Bilješke

Doslovno: “neka duša”.