3. Mojsijeva 4:1-35

4  Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Ako tko*+ nehotice zgriješi+ učinivši nešto što je Jehova zapovjedio da se ne čini:  Ako zgriješi+ svećenik, pomazanik,+ pa tako navuče krivnju na narod, onda neka za grijeh koji je počinio+ prinese Jehovi junca bez mane kao žrtvu za grijeh.  Neka junca dovede pred Jehovu na ulaz u šator sastanka,+ neka položi ruku juncu na glavu+ i zakolje junca pred Jehovom.  Onda neka svećenik, pomazanik,+ uzme krvi od junca i unese je u šator sastanka.  Neka svećenik umoči svoj prst+ u krv i neka tom krvlju sedam puta poškropi+ pred Jehovom ispred zavjese svetoga mjesta.  Potom neka svećenik stavi nešto krvi na rogove+ žrtvenika za mirisni kad pred Jehovom u šatoru sastanka, a svu ostalu junčevu krv neka izlije podno+ žrtvenika za žrtve paljenice, što se nalazi na ulazu u šator sastanka.  A sve salo junca koji se žrtvuje za grijeh neka izvadi iz njega, salo što pokriva crijeva, sve salo što je oko crijeva,+  oba bubrega i salo što je na njima i na slabinama. A salo što je na jetri neka izvadi zajedno s bubrezima.+ 10  Neka to izvadi kao što se vadi i iz junca za žrtvu zajedništva.+ Zatim neka svećenik sve to spali na žrtveniku za žrtve paljenice.+ 11  A kožu junca i sve njegovo meso zajedno s glavom, goljenicama, crijevima i balegom+ 12  — cijeloga junca — neka iznese izvan tabora+ na čisto mjesto gdje se prosipa masni pepeo,+ pa neka ga spali vatrom+ na drvima. Na mjestu gdje se prosipa masni pepeo neka se spali. 13  Ako sva izraelska zajednica* pogriješi,+ a ne bude svjesna da je počinila nešto od svega onoga što je Jehova zapovjedio da se ne čini i da je tako na sebe navukla krivnju,+ 14  kad se sazna+ za grijeh što je počinjen protivno zapovijedi, onda neka zajednica prinese junca kao žrtvu za grijeh i neka ga dovede pred šator sastanka. 15  Starješine zajednice neka pred Jehovom polože ruke juncu na glavu,+ i neka se junca zakolje pred Jehovom. 16  Potom neka svećenik, pomazanik,+ unese krvi od junca u šator sastanka.+ 17  Neka svećenik umoči svoj prst u krv i poškropi njome sedam puta pred Jehovom ispred zavjese.+ 18  Potom neka stavi nešto krvi na rogove žrtvenika+ što se nalazi pred Jehovom u šatoru sastanka, a svu ostalu krv neka izlije podno žrtvenika za žrtve paljenice,+ što se nalazi na ulazu u šator sastanka. 19  Neka iz junca izvadi sve salo i spali ga na žrtveniku.+ 20  Neka učini s juncem kako je učinio i s onim drugim juncem koji je žrtvovan za grijeh — tako neka učini s njim. I neka svećenik izvrši za narod obred očišćenja,+ i bit će im oprošteno. 21  Neka iznese junca izvan tabora i spali ga kako je spalio i prvoga junca.+ To je žrtva za grijeh zajednice.+ 22  Kad poglavar+ zgriješi učinivši nenamjerno nešto od svega onoga što je Jehova, Bog njegov, zapovjedio da se ne čini,+ pa tako postane kriv, 23  ili kad mu se ukaže na grijeh+ koji je počinio protivno zapovijedi, onda neka kao svoju žrtvu dovede muško+ jare bez mane. 24  Neka položi ruku jaretu na glavu+ i zakolje ga na mjestu gdje se kolje žrtva paljenica pred Jehovom.+ To je žrtva za grijeh.+ 25  I neka svećenik uzme na svome prstu krvi od žrtve za grijeh i stavi je na rogove+ žrtvenika za žrtve paljenice, a ostalu krv neka izlije podno žrtvenika za žrtve paljenice. 26  Sve salo neka spali na žrtveniku kao i salo žrtve zajedništva.+ I neka svećenik za njega izvrši obred očišćenja za njegov grijeh,+ i bit će mu oprošteno. 27  Ako tko* od običnog naroda* nenamjerno zgriješi učinivši nešto od onoga što je Jehova zapovjedio da se ne čini, pa tako postane kriv,+ 28  ili ako mu se ukaže na grijeh koji je počinio, onda neka kao svoju žrtvu za grijeh koji je počinio dovede žensko+ jare bez mane. 29  Neka položi ruku na glavu+ žrtve za grijeh i zakolje žrtvu za grijeh na mjestu gdje se kolje i žrtva paljenica.+ 30  I neka svećenik uzme na svome prstu krvi i stavi je na rogove+ žrtvenika za žrtve paljenice, a svu ostalu krv neka izlije podno žrtvenika.+ 31  Neka izvadi sve njezino salo,+ kao što se vadi salo iz žrtve zajedništva.+ Neka ga onda svećenik spali na žrtveniku na umirujući miris Jehovi.+ I neka svećenik za njega izvrši obred očišćenja, i bit će mu oprošteno.+ 32  Ako bi doveo janje+ da ga žrtvuje kao žrtvu za grijeh, neka dovede žensko janje bez mane.+ 33  Neka položi ruku na glavu žrtve za grijeh i neka je zakolje kao žrtvu za grijeh na mjestu gdje se kolje žrtva paljenica.+ 34  I neka svećenik uzme na svome prstu krvi žrtve za grijeh i stavi je na rogove žrtvenika za žrtve paljenice,+ a svu ostalu krv neka izlije podno žrtvenika. 35  Neka izvadi sve njezino salo kao što se vadi salo iz mladoga ovna koji se prinosi kao žrtva zajedništva. Zatim neka svećenik sve to spali na žrtveniku povrh paljenih žrtava Jehovinih.+ I neka za njega izvrši obred očišćenja+ za grijeh koji je počinio, i bit će mu oprošteno.+

Bilješke

Doslovno: “koja duša”.
Hebrejski: kahal. Vidi bilješku za 2Mo 12:6.
Doslovno: “neka duša”.
Doslovno: “naroda zemlje” (hebrejski: am haarec).