3. Mojsijeva 26:1-46

26  Ne pravite sebi bezvrijednih bogova,+ ne podižite sebi rezane likove+ ni obredne stupove i ne postavljajte u svojoj zemlji kamenove ukrašene slikama+ da se pred njima klanjate,+ jer ja sam Jehova, Bog vaš.  Držite moje dane počinka*+ i imajte strahopoštovanje prema mome svetištu. Ja sam Jehova.  Budete li živjeli* po mojim odredbama, držali moje zapovijedi i po njima postupali,+  davat ću vam kišu u pravo vrijeme,+ te će zemlja davati svoj rod,+ a drveće poljsko donositi svoje plodove.+  I vršidba će vam stizati berbu grožđa, a berba grožđa stizat će sjetvu. Jest ćete kruh svoj do sitosti+ i u svojoj ćete zemlji živjeti bez straha.+  I zemlji ću dati mir,+ tako da ćete počivati, i nitko vas neće plašiti.+ I uklonit ću iz zemlje sve zvijeri opasne,+ i mač neće prolaziti vašom zemljom.+  U bijeg ćete tjerati svoje neprijatelje,+ a oni će pred vama padati od mača.  Petorica vas tjerat će u bijeg stotinu, a stotina vas tjerat će u bijeg deset tisuća, i vaši će neprijatelji padati pred vama od mača.+  K vama ću se okrenuti+ i učiniti vas plodnima i umnožiti vas,+ i držat ću se svoga saveza s vama.+ 10  Hranit ćete se starom ljetinom od prethodne godine,+ i iznosit ćete staru da napravite mjesta za novu. 11  Među vama ću postaviti svoj sveti šator+ i mojoj duši nećete biti mrski.+ 12  I bit ću među vama i bit ću vaš Bog,+ a vi ćete biti moj narod.+ 13  Ja sam Jehova, Bog vaš, koji vas je izveo iz zemlje egipatske da im više ne služite kao robovi.+ Polomio sam jaram vaš i učinio da hodate uspravno.+ 14  Ali ako me ne poslušate i ne izvršite sve ove zapovijedi,+ 15  ako odbacite moje odredbe+ i ako vašoj duši postanu mrski moji zakoni te ne izvršite sve moje zapovijedi i tako prekršite moj savez,+ 16  onda ću ja vama učiniti ovo: dok vas budem kažnjavao, pustit ću na vas strah — sušicu*+ i jaku vrućicu što će vam gasiti oči+ i moriti dušu.+ Uzalud ćete sjeme sijati, jer će ga vaši neprijatelji pojesti.+ 17  Okrenut ću se protiv vas, pa će vas poraziti neprijatelji vaši.+ Gazit će vas oni koji vas mrze,+ i bježat ćete kad vas nitko ne bude progonio.+ 18  Ako me i unatoč tome ne poslušate, sedmerostruko ću vas kazniti za grijehe vaše.+ 19  Slomit ću silni ponos vaš i učiniti da nebesa vaša budu poput željeza,+ a zemlja vaša poput bakra. 20  Uzalud će se trošiti snaga vaša, jer zemlja vaša neće davati svoga roda+ niti će drveće zemaljsko davati svojih plodova.+ 21  Budete li mi se i dalje suprotstavljali i ne budete li me htjeli poslušati, sedmerostruko ću vas udariti zbog grijeha vaših.+ 22  Poslat ću na vas divlje životinje poljske,+ i one će vam djecu pobiti,+ poklati vam stoku, a vas prorijediti, tako da će vam putevi opustjeti.+ 23  A ako vas ni time ne popravim,+ nego mi se nastavite suprotstavljati, 24  onda ću se i ja suprotstaviti vama+ i sam ću vas sedmerostruko udariti zbog grijeha vaših.+ 25  Dovest ću na vas mač da izvrši osvetu+ zbog saveza.+ A vi ćete se skupiti u svoje gradove, i ja ću poslati pošast među vas+ i bit ćete predani u ruke neprijatelju.+ 26  I kad vam zalihe kruha* uništim,+ deset će vam žena peći kruh u samo jednoj peći i davat će vam kruh na mjeru.+ I vi ćete jesti, ali se nećete nasititi.+ 27  Ako me ni tada ne poslušate, nego mi se i dalje budete suprotstavljali,+ 28  i ja ću se vama žestoko suprotstaviti,+ i sam ću vas sedmerostruko kazniti zbog vaših grijeha.+ 29  Jest ćete meso sinova svojih i jest ćete meso kćeri svojih.+ 30  Uništit ću vaše svete uzvišice,+ oboriti vaše kadione stalke i položiti vaša trupla na trupla vaših odvratnih idola,*+ i postat ćete mrski mojoj duši.+ 31  Vaše ću gradove predati maču,+ vaše ću svetište opustošiti+ i umirujuće mirise vaše neću mirisati.+ 32  Ja ću opustošiti zemlju,+ tako da će se vaši neprijatelji koji budu živjeli u njoj zaprepastiti nad njom.+ 33  A vas ću rasijati među narode+ i izvući ću protiv vas mač iz korica,+ pa će vam se zemlja pretvoriti u pustoš,+ a gradovi u puste ruševine. 34  Tada će zemlja nadoknaditi počinke* svoje za sve dane dok bude pusta, a vi budete u zemlji svojih neprijatelja. Tada će zemlja počivati, jer mora nadoknaditi počinke svoje.+ 35  Sve dane dok bude pusta počivat će zato što nije počivala za vaših počinaka dok ste vi živjeli u njoj. 36  A onima od vas koji ostanu na životu,+ njima ću utjerati strah u srce u zemljama njihovih neprijatelja. Natjerat će ih u bijeg i šuštaj lista kojega nosi vjetar, pa će bježati kao da bježe od mača i padati iako ih nitko neće progoniti.+ 37  Spoticat će se jedan o drugoga kao da bježe ispred mača, iako ih nitko neće progoniti. Nećete se moći održati pred svojim neprijateljima.+ 38  Izginut ćete među narodima+ i proždrijet će vas zemlja vaših neprijatelja. 39  A koji od vas ostanu, trunut će+ zbog svojih prijestupa u zemljama svojih neprijatelja. I zbog prijestupa svojih otaca+ istrunut će kao i oni. 40  Tada će priznati svoj prijestup+ i prijestup svojih otaca, priznat će kako su mi nevjerni bili i kako su mi se suprotstavljali.+ 41  Zato ću se i ja morati suprotstaviti njima+ i odvesti ih u zemlju njihovih neprijatelja.+ Možda će se tada njihovo neobrezano srce+ poniziti,+ i oni će tada namiriti dug prijestupa svojega. 42  I ja ću se sjetiti svoga saveza s Jakovom;+ sjetit ću se i svoga saveza s Izakom+ i svoga saveza s Abrahamom,+ a i zemlje ću se sjetiti. 43  Za sve to vrijeme zemlja će biti napuštena, jer njih neće biti, i nadoknađivat će počinke svoje+ dok bude bez njih ležala pusta i dok oni budu plaćali za svoj prijestup+ zato što su odbacili moje zakone+ i zato što su dušama njihovim mrske postale moje odredbe.+ 44  Ali ni uza sve to, dok budu u zemlji svojih neprijatelja, neću ih odbaciti+ niti će mi mrski postati,+ pa da ih pobijem i prekršim svoj savez+ s njima. Jer ja sam Jehova, Bog njihov. 45  Radi njih ću se sjetiti saveza s njihovim precima+ koje sam izveo iz zemlje egipatske pred očima drugih naroda+ da budem njihov Bog. Ja sam Jehova.’” 46  To su uredbe, zakonske odluke i zakoni+ koje je Jehova preko Mojsija postavio između sebe i sinova Izraelovih na gori Sinaju.+

Bilješke

Doslovno: “šabate”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
Doslovno: “hodili”.
“Tuberkulozu”.
Ili: “štapove o koje su obješeni kolutasti kruhovi”. Doslovno: “krušne štapove”.
Ili: “balegavih idola”.
Doslovno: “šabate”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.