3. Mojsijeva 25:1-55

25  Jehova je dalje rekao Mojsiju na gori Sinaju:  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Kad uđete u zemlju koju vam dajem,+ neka zemlja ima vrijeme počinka* posvećeno Jehovi.+  Šest godina zasijavaj svoje polje, šest godina obrezuj svoj vinograd i skupljaj plodove zemlje.+  Ali sedme godine neka bude počinak, vrijeme potpunog odmora za zemlju,+ počinak posvećen Jehovi. Nemoj zasijavati svoje polje niti obrezivati svoj vinograd.  Nemoj žeti što uzraste od prosutog sjemenja prijašnje žetve niti beri grožđe s neobrezane loze. Neka to bude godina potpunog odmora za zemlju.  Što rodi zemlja za počivanja svojega neka vam bude za hranu: tebi, tvome robu, tvojoj robinji, tvome najamniku i pridošlici — došljacima što žive s tobom —  i tvojoj stoci i divljim životinjama što su u tvojoj zemlji. Svi njezini plodovi neka budu za jelo.  Nabroji sedam godišnjih tjedana,* sedam puta po sedam godina, tako će ti sedam godišnjih tjedana iznositi četrdeset i devet godina.  A u sedmome mjesecu, desetoga dana u mjesecu,+ zapovjedi da se glasno oglasi rog.+ Na dan očišćenja+ neka se oglasi rog po svoj zemlji vašoj. 10  Posvetite pedesetu godinu i proglasite u zemlji slobodu svim njezinim stanovnicima.+ To neka vam bude oprosna godina,*+ pa se vratite svaki na svoje nasljedstvo, vratite se svaki k svome rodu.+ 11  Neka vam pedeseta godina bude oprosna.+ Nemojte sijati, nemojte žeti što uzraste od prosutog sjemenja niti berite grožđe s neobrezane loze.+ 12  Jer to je oprosna godina. Neka vam bude sveta. S polja jedite ono što zemlja rodi.+ 13  Te oprosne godine vratite se svaki na svoje nasljedstvo.+ 14  Zato, kad prodajete imovinu svome bližnjemu ili kupujete što iz ruke svoga bližnjega, nemojte zakidati jedan drugoga.+ 15  Po broju godina od posljednje oprosne godine kupuj od svoga bližnjega i po broju godina u kojima ćeš ubirati ljetinu neka on prodaje tebi.+ 16  Što više godina, viša će biti i cijena za koju će ti je prodavati,+ a što manje godina, i cijena prodaje bit će niža, jer on ti zapravo prodaje broj ljetina. 17  Neka nitko od vas ne zakida svoga bližnjega,+ nego se bojte svoga Boga,+ jer ja sam Jehova, Bog vaš.+ 18  Po odredbama mojim postupajte, zakone moje držite i po njima postupajte. Tada ćete bez straha živjeti u zemlji svojoj.+ 19  I zemlja će davati svoj plod,+ a vi ćete jesti do sitosti i bez straha ćete živjeti na njoj.+ 20  Ali ako biste rekli: “Što ćemo jesti sedme godine kad ne budemo ni sijali ni prikupljali ljetine?”+ 21  znajte da ću vam udijeliti blagoslov šeste godine, tako da će zemlja roditi roda svojega za tri godine.+ 22  Osme ćete godine sijati, ali jest ćete od staroga roda do devete godine. Dok ne prispije njezin rod, jest ćete stari. 23  Stoga se zemlja ne smije prodati zauvijek,+ jer zemlja pripada meni,+ a vi ste u mojim očima došljaci i pridošlice.+ 24  Zato u svoj zemlji koju posjedujete morate dopustiti pravo otkupa zemlje.+ 25  Ako tvoj brat osiromaši, pa mora prodati dio svog nasljedstva, neka dođe njegov bliski rođak kao otkupitelj i otkupi što je njegov brat prodao.+ 26  Ako tko nema otkupitelja, ali svojom rukom stekne novac i pribavi dovoljno za otkup, 27  neka prebroji godine što su protekle otkad ga je prodao i neka ostatak novca vrati onome kome je prodao, pa neka se vrati na svoje nasljedstvo.+ 28  Ali ako ne može pribaviti dovoljno da mu vrati, neka ono što je prodao ostane u rukama kupca do oprosne godine.+ A za oprosne godine neka se nasljedstvo vrati, tako da on ponovno dođe do svog nasljedstva.+ 29  Ako tko proda kuću za stanovanje u obzidanome gradu, ima je pravo otkupiti dok se ne navrši godina dana od prodaje. Njegovo pravo otkupa+ traje godinu dana. 30  Ali ako je ne otkupi u roku od godine dana, kuća u gradu opasanom zidom ostaje zauvijek u vlasništvu kupca iz naraštaja u naraštaj. Ni za oprosne godine neka je se ne vraća. 31  No kuće u mjestima koja nemaju zidova oko sebe neka se smatraju kao posjedi u polju. One se mogu otkupljivati,+ i za oprosne godine+ moraju biti vraćene. 32  A u levitskim gradovima leviti imaju trajno pravo otkupa+ gradskih kuća koje su njihovo nasljedstvo.+ 33  Ako levitska imovina ne bude otkupljena, prodanu kuću u gradu u kojem levit ima svoje nasljedstvo također treba vratiti za oprosne godine.+ Jer kuće u levitskim gradovima njihovo su nasljedstvo među sinovima Izraelovim.+ 34  A polje za ispašu+ oko njihovih gradova ne može se prodati, jer ono mora trajno ostati u njihovom posjedu. 35  Ako tvoj brat koji je kraj tebe osiromaši i ponestane mu novca,+ pomozi mu.+ Neka živi s tobom kao došljak ili pridošlica.+ 36  Ne uzimaj od njega kamate niti dobit,+ nego se boj svoga Boga;+ i neka tvoj brat živi s tobom. 37  Nemoj mu pozajmljivati novac uz kamate+ niti mu davati hranu za dobit. 38  Ja sam Jehova, Bog vaš, koji vas je izveo iz zemlje egipatske da vam da zemlju kanaansku+ i da vam bude Bog.+ 39  Ako tvoj brat koji je kraj tebe osiromaši te se mora tebi prodati,+ ne iskorištavaj ga da ti služi kao rob.+ 40  Neka bude kod tebe kao najamnik+ i kao pridošlica. Neka ti služi do oprosne godine. 41  Potom neka otiđe od tebe, on i sinovi njegovi s njim, pa neka ode natrag svome rodu i vrati se na posjed svojih predaka.+ 42  Jer oni su moji robovi koje sam izveo iz zemlje egipatske.+ Neka sebe ne prodaju kao što se prodaje robove. 43  Nemoj ga tlačiti i s njim okrutno postupati,+ nego se boj svoga Boga.+ 44  Tvoj rob i tvoja robinja koje stekneš neka budu iz naroda što su oko vas — od njih možete kupiti roba i robinju. 45  Možete ih kupovati i od sinova pridošlica što kao došljaci žive među vama+ i od njihovih obitelji što žive među vama i rodile su im se u vašoj zemlji. Oni neka postanu vaše vlasništvo. 46  Predajte ih u nasljedstvo svojim sinovima poslije vas da ih naslijede kao trajno vlasništvo.+ Oni mogu raditi za vas. Ali ne smijete tlačiti svoju braću, sinove Izraelove, niti okrutno postupati jedan s drugim.+ 47  Ako se došljak ili pridošlica koji je s tobom obogati, a tvoj brat kraj njega osiromaši i mora se prodati došljaku ili pridošlici koji je s tobom ili nekom članu došljakove obitelji, 48  pošto se proda,+ on zadržava pravo da bude otkupljen.+ Netko od njegove braće može ga otkupiti.+ 49  Može ga otkupiti i njegov stric ili sin njegova strica, a i bilo koji drugi krvni rođak koji je od njegova tijela,+ netko iz njegove obitelji, također ga može otkupiti. Ili ako se sam obogati, neka sam sebe otkupi.+ 50  I neka sa svojim kupcem proračuna vrijeme od godine kad mu se prodao do oprosne godine,+ a novac za koji se prodao mora odgovarati broju godina.+ Vrijeme koje on ostane kod njega neka mu se računa kao što se računaju dani najamniku.+ 51  Ako je ostalo još mnogo godina, neka za svoj otkup plati cijenu razmjernu novcu za koji je bio kupljen. 52  Ali ako je ostalo samo nekoliko godina do oprosne godine,+ neka sebi izračuna iznos. Razmjerno godinama što su mu ostale, neka plati za svoj otkup. 53  Neka bude kod njega kao najamnik+ godinu za godinom. Neka ga se na tvoje oči ne tlači i neka se s njim ne postupa okrutno.+ 54  Ali ako se ne može ovako otkupiti, onda neka bude oslobođen u oprosnoj godini,+ i on i sinovi njegovi s njim. 55  Jer meni robuju sinovi Izraelovi. Oni su moji robovi+ koje sam izveo iz zemlje egipatske.+ Ja sam Jehova, Bog vaš.+

Bilješke

Doslovno: “drži šabat”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
Doslovno: “godišnjih šabata”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
Ili: “jubilej; jubilarna godina”.