3. Mojsijeva 22:1-33

22  Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Kaži Aronu i sinovima njegovim neka se čuvaju da ne obeščaste svete stvari sinova Izraelovih i da ne oskvrnjuju moje sveto ime+ stvarima koje mi oni posvećuju.+ Ja sam Jehova.  Reci im: ‘Tko bi god od svih potomaka vaših, u budućim naraštajima vašim, pristupio svetim stvarima, koje sinovi Izraelovi posvećuju Jehovi, dok je nečistoća njegova na njemu,+ neka se takav* pogubi i tako ukloni ispred lica mojega. Ja sam Jehova.  Neka nitko od Aronovih potomaka tko je gubav+ ili ima izljev+ ne jede od svetih stvari dok ne postane čist;+ ni onaj tko se dotakne čovjeka koji se onečistio mrtvacem*+ ni onaj kojemu je isteklo sjeme+  ni onaj tko se dotakne neke od životinja što vrve unaokolo i za njega su nečiste+ ni koji se dotakne čovjeka koji je za njega nečist zbog nečistoće što je na njemu.+  Onaj tko* se dotakne čega takvoga neka je nečist do večeri i neka ne jede ništa od svetih stvari, nego neka okupa svoje tijelo u vodi.+  A kad sunce zađe, opet je čist, i poslije toga može jesti od svetih stvari, jer mu je to hrana.+  Neka ne jede što je uginulo ni što su rastrgale zvijeri da se ne bi time onečistio.+ Ja sam Jehova.  Neka izvršavaju svoje dužnosti prema meni da ne navuku na sebe grijeh i da ne poginu+ zbog toga što oskvrnjuju svete stvari. Ja sam Jehova koji ih posvećujem. 10  Neka nitko iz običnog naroda ne jede ono što je sveto.+ Ni pridošlica koji je kod svećenika ni najamnik neka ne jede ono što je sveto. 11  Ali ako svećenik kupi neku dušu novcem, ona to smije jesti. I robovi rođeni u njegovoj kući smiju jesti njegov kruh.+ 12  Ako se svećenikova kći uda za nekoga iz običnog naroda, ona ne smije jesti od prinesenih svetih stvari. 13  Ali ako svećenikova kći ostane udovica ili se muž od nje razvede, a ona nema djece, i vrati se u očevu kuću kao u svojoj mladosti,+ onda smije jesti očeva kruha.+ Ali nitko iz običnog naroda ne smije ga jesti. 14  Ako bi tko nehotice jeo nešto sveto,+ neka tome doda petinu vrijednosti,+ pa neka to što je sveto da svećeniku. 15  Svećenici ne smiju oskvrnuti svete stvari sinova Izraelovih, što ih ovi prinose Jehovi,+ 16  da ne bi na njih navukli kaznu za krivnju ako bi ovi jeli svoje svete stvari, jer ja sam Jehova koji ih posvećujem.’” 17  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 18  “Kaži Aronu, sinovima njegovim i svim sinovima Izraelovim i reci im: ‘Svaki onaj od doma Izraelova ili od došljaka u Izraelu koji prinosi svoju žrtvu+ — bilo kao zavjet+ bilo kao dragovoljnu žrtvu+ što se prinosi Jehovi kao žrtvu paljenicu — 19  da bi stekao milost,+ mora prinijeti muško bez mane,+ od goveda, ovaca ili koza. 20  Što bi god imalo kakvu manu nemojte prinositi,+ jer time nećete steći milost. 21  Ako tko prinosi Jehovi žrtvu zajedništva+ da bi izvršio zavjet+ ili dao dragovoljnu žrtvu, da bi stekao milost, mora prinijeti životinju bez mane, bilo od krupne bilo od sitne stoke. Na njoj ne smije biti nikakve mane. 22  Nikakvu životinju koja je slijepa ili ima prijelom, brazgotinu ili bradavicu ili je osuta krastama ili lišajem+ nemoj prinositi Jehovi niti je kao paljenu žrtvu+ stavljati na žrtvenik za Jehovu. 23  Grlo krupne ili sitne stoke kojem je jedan ud predug ili prekratak+ možeš prinijeti kao dragovoljnu žrtvu, ali ako ga prineseš radi zavjeta, Bog tu žrtvu neće prihvatiti. 24  Životinju sa zgnječenim, stučenim, otkinutim ili odrezanim sjemenicima+ nemojte žrtvovati Jehovi, u svojoj je zemlji ne prinosite. 25  Ništa takvo iz ruke tuđinca ne prinosite kao hranu svoga Boga, jer to su životinje s nedostatkom. Mana+ je na njima. Bog ih neće prihvatiti.’”+ 26  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 27  “Kad se tele oteli, janje ojanji ili jare ojari, neka sedam dana ostane uz majku,+ a od osmoga dana može se prinositi na žrtvu, kao žrtva Jehovi paljena. 28  Ne koljite govedo ni ovcu u isti dan s njezinim mladim.+ 29  Ako Jehovi žrtvujete žrtvu zahvalnicu,+ žrtvujte je tako da steknete milost. 30  Neka se žrtva jede još istoga dana.+ Ne ostavljajte ništa od nje do jutra.+ Ja sam Jehova. 31  Držite moje zapovijedi i vršite ih.+ Ja sam Jehova. 32  Ne oskvrnjujte moje sveto ime,+ i ja ću se posvetiti među sinovima Izraelovim.+ Ja sam Jehova koji vas posvećujem,+ 33  koji vas izvodim iz zemlje egipatske da vam budem Bog.+ Ja sam Jehova.”

Bilješke

Doslovno: “ta duša”.
Doslovno: “dušom”, to jest mrtvom dušom. Vidi dodatak 2.
Doslovno: “Duša”.