3. Mojsijeva 20:1-27

20  Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Ovako kaži sinovima Izraelovim: ‘Svaki onaj od sinova Izraelovih ili od došljaka koji žive u Izraelu koji bi svoje dijete dao Moleku,+ neka se pogubi. Narod* neka ga zaspe kamenjem, tako da umre.  A ja ću se okrenuti protiv tog čovjeka, pogubiti ga i tako ukloniti iz njegova naroda,+ jer je dao svoje dijete Moleku da bi okaljao moje sveto mjesto+ i oskvrnuo moje sveto ime.+  A ako narod* namjerno zatvori svoje oči pred tim čovjekom kada on da svoje dijete Moleku i ne pogubi tog čovjeka,+  onda ću se ja okrenuti protiv tog čovjeka i protiv njegova roda,+ pa ću pogubiti i tako ukloniti iz njegova naroda i njega i sve koji zajedno s njim štuju+ Moleka.*  Ako se koja duša obrati onima koji prizivaju duhove+ ili proricateljima događaja,+ postupajući time nevjerno prema meni,* okrenut ću se protiv te duše i pogubiti je te tako ukloniti iz njezina naroda.+  Posvetite se i budite sveti,+ jer sam ja Jehova, Bog vaš.  Držite moje odredbe i vršite ih.+ Ja sam Jehova koji vas posvećujem.+  Ako koji čovjek prokune oca svojega ili majku svoju,+ neka se pogubi.+ Prokleo je oca svojega i majku svoju. Neka njegova krv padne na njega.+ 10  Čovjek koji počini preljub sa ženom drugog čovjeka, počinio je preljub sa ženom svoga bližnjega.+ Neka se takav pogubi — i preljubnik i preljubnica.+ 11  Čovjek koji legne sa ženom svoga oca otkrio je golotinju svoga oca.+ Neka se oboje pogube. Neka njihova krv padne na njih. 12  Ako čovjek legne sa svojom snahom, neka se oboje pogube.+ Učinili su ono što je protuprirodno. Neka njihova krv padne na njih.+ 13  Ako muškarac legne s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica su počinila odvratno djelo.+ Neka se pogube. Njihova krv neka padne na njih. 14  Ako čovjek uzme sebi ženu, a uz nju i njezinu majku, to je djelo besramno.+ Neka se pogube i u vatri spale+ i on i one, da se među vama ne bi činila djela besramna.+ 15  Čovjek koji bi spolno općio sa životinjom*+ neka se pogubi, a i životinju ubijte. 16  Ako bi žena prišla nekoj životinji da opći s njom,+ ubijte i ženu i životinju. Neka ih se ubije. Njihova krv neka padne na njih. 17  Ako čovjek uzme svoju sestru, kćer svoga oca ili kćer svoje majke, te vidi njezinu golotinju i ona vidi njegovu golotinju, to je sramota.+ Neka se pogube pred očima sinova svoga naroda. Otkrio je golotinju svoje sestre. Neka odgovara za svoj prijestup. 18  Ako čovjek legne sa ženom za vrijeme njezine mjesečnice te otkrije njezinu golotinju, razotkrio je izvor njezin i ona sama razotkrila je izvor svoje krvi.+ Neka se oboje pogube i tako uklone iz svoga naroda. 19  Ne otkrivaj golotinje sestre svoje majke+ ni sestre svoga oca,+ jer bi razotkrio golotinju svojih krvnih srodnika.+ Neka odgovaraju za svoj prijestup. 20  Čovjek koji legne sa svojom strinom otkriva golotinju svoga strica.+ Neka odgovaraju za svoj grijeh. Umrijet će bez djece.+ 21  Ako čovjek uzme ženu svoga brata, to je nešto gadno.+ Otkrio je golotinju svoga brata. Ostat će bez djece. 22  Držite sve moje odredbe+ i sve moje zakone+ i vršite ih, da vas ne izbljuje zemlja u koju vas ja vodim da u njoj živite.+ 23  Nemojte živjeti* po običajima naroda koje ja tjeram ispred vas,+ jer su oni radili sve to i zato su mi mrski.+ 24  Stoga sam vam rekao:+ “Vi ćete zaposjesti njihovu zemlju, i ja ću vam dati da je zaposjednete — zemlju u kojoj teče med i mlijeko.+ Ja sam Jehova, Bog vaš, koji vas je odvojio od tih naroda.”+ 25  Pravite razliku između čiste i nečiste životinje, i između nečiste i čiste ptice.+ Ne kaljajte svoju dušu+ bilo kojom životinjom ili pticom ili bilo čime što se miče po zemlji, što sam vam izdvojio proglasivši to nečistim. 26  Budite mi sveti,+ jer sam ja, Jehova, svet.+ I ja vas izdvajam od drugih naroda da budete moji.+ 27  A čovjek ili žena koji bi prizivali duhove ili gatali,+ neka se pogube.+ Neka ih zaspu kamenjem, tako da umru. Njihova krv neka padne na njih.’”+

Bilješke

Doslovno: “Narod zemlje” (hebrejski: am haarec).
Doslovno: “narod zemlje” (hebrejski: am haarec).
Doslovno: “bludniče s Molekom”. Vidi dodatak 6.
“Postupajući time nevjerno prema meni”, ili doslovno: “da bi bludničila s njima”.
Doslovno: “koji bi dao svoga sjemena životinji”.
Doslovno: “hoditi”.