3. Mojsijeva 19:1-37

19  Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Kaži svoj zajednici sinova Izraelovih i reci joj: ‘Budite sveti,+ jer sam svet ja, Jehova, Bog vaš!+  Svatko neka se boji svoje majke i svoga oca.+ I moje dane počinka* držite.+ Ja sam Jehova, Bog vaš.  Ne obraćajte se bezvrijednim bogovima+ i ne pravite sebi lijevanih bogova.+ Ja sam Jehova, Bog vaš.  Ako Jehovi prinosite žrtvu zajedništva,+ prinesite je tako da steknete milost.+  Neka se jede na dan kad je žrtvujete ili sutradan, a što ostane do trećega dana neka se spali u vatri.+  A ako bi se što od toga jelo trećega dana, nečisto je.+ Bog tu žrtvu neće prihvatiti.+  A onaj tko je bude jeo odgovarat će za svoj prijestup,+ jer je oskvrnuo ono što je Jehovi sveto. Neka se takva duša pogubi i tako ukloni iz svoga naroda.  Kad žetvu žanjete na svojoj zemlji, nemojte dokraja požeti rubove svoga polja i ne pabirčite ostatke poslije svoje žetve.+ 10  Ni u svome vinogradu ne sakupljajte ostatke+ i ne kupite grožđe razasuto po svome vinogradu. Ostavite ih nevoljniku i došljaku.+ Ja sam Jehova, Bog vaš. 11  Ne kradite,+ ne lažite+ i ne varajte svoga bližnjega.+ 12  Ne kunite se lažljivo mojim imenom+ da ne oskvrnete ime Boga svojega. Ja sam Jehova. 13  Ne zakidaj svoga bližnjega+ i ne otimaj tuđe.+ Plaća najamnikova neka ne ostane kod tebe preko noći do jutra.+ 14  Nemoj proklinjati gluhoga niti pred slijepoga stavljati zapreku.+ Boj se svoga Boga!+ Ja sam Jehova. 15  Ne sudite nepravedno. Ne budi pristran prema siromahu,+ niti daj prednost velikome.+ Po pravdi sudi svome bližnjemu. 16  Ne raznosi klevete među svojim narodom.+ Ne ustaj da proliješ krv svoga bližnjega.+ Ja sam Jehova. 17  Ne mrzi svoga brata u svom srcu.+ Dužan si ukoriti svoga bližnjega+ da ne bi snosio krivnju za grijeh zajedno s njim. 18  Ne osvećuj se+ i ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda.+ Ljubi svoga bližnjeg kao samoga sebe.+ Ja sam Jehova. 19  Držite moje odredbe: nemoj križati svoju stoku s drugom vrstom. Ne zasijavaj svoga polja s dvije vrste sjemena.+ Ne stavljaj na sebe odjeće otkane od dvije vrste niti.+ 20  Ako čovjek legne sa ženom i izbaci sjeme, a ona je sluškinja koja je određena za drugoga no još nije otkupljena ni oslobođena, treba ih kazniti. Ali neka ne budu pogubljeni, jer nije bila oslobođena. 21  Neka on dovede svoju žrtvu za krivnju Jehovi na ulaz u šator sastanka — ovna kao žrtvu za krivnju.+ 22  I neka svećenik tim ovnom što se prinosi kao žrtva za krivnju izvrši za njega obred očišćenja pred Jehovom za počinjeni grijeh. I grijeh koji je počinio bit će mu oprošten.+ 23  Kad uđete u zemlju i zasadite kakvu voćku, njezine plodove smatrajte nečistima, poput kožice s muškoga uda. Tri godine smatrajte je “neobrezanom”. Nemojte s nje jesti. 24  Četvrte će godine svi njezini plodovi+ postati sveti za blagdansku svečanost u čast Jehovi.+ 25  A pete godine možete jesti njezine plodove i urod će vam se njezin povećati.+ Ja sam Jehova, Bog vaš. 26  Ništa ne jedite s krvlju.+ Ne proričite po znamenju+ i ne vračajte.+ 27  Ne šišajte kosu na sljepoočnicama i ne nagrđujte krajeve svoje brade.+ 28  Ne režite se po tijelu svojemu za mrtvacem,*+ i nemojte po koži svojoj znakove* ucrtavati. Ja sam Jehova. 29  Ne obeščašćuj svoju kćer dajući je za javnu bludnicu+ da se zemlja ne bi podala bludu i da se ne bi ispunila razvratom.+ 30  Moje dane počinka držite+ i imajte strahopoštovanje prema mome svetištu.+ Ja sam Jehova. 31  Ne obraćajte se onima koji prizivaju duhove+ i ne pitajte za savjet proricatelje događaja+ da zbog njih ne postanete nečisti. Ja sam Jehova, Bog vaš. 32  Pred sijedom glavom ustani,+ poštuj starog čovjeka+ i boj se Boga svojega.+ Ja sam Jehova. 33  Ako među vama živi došljak koji se naselio u vašoj zemlji, nemojte s njim loše postupati.+ 34  Došljak koji živi među vama neka vam bude kao da je rođeni Izraelac. Ljubite ga kao samoga sebe,+ jer ste i vi bili došljaci u zemlji egipatskoj.+ Ja sam Jehova, Bog vaš. 35  Ne činite nepravde kod suđenja+ niti kod mjerenja duljine, težine+ ili tekućine. 36  Neka vam je vaga točna,+ utezi pravi, efa prava, hin prav. Ja sam Jehova, Bog vaš, koji vas je izveo iz zemlje egipatske. 37  Držite sve moje odredbe i sve moje zakone i vršite ih.+ Ja sam Jehova.’”

Bilješke

Doslovno: “šabate”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
Doslovno: “za dušom”, to jest za mrtvom dušom. Vidi dodatak 2.
Ili: “tetovaže”.