3. Mojsijeva 17:1-16

17  Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Kaži Aronu, sinovima njegovim i svim sinovima Izraelovim i reci im: ‘Evo što je zapovjedio Jehova:  “Svaki onaj od doma Izraelova koji zakolje govedo ili ovcu ili kozu u taboru ili koji ih zakolje izvan tabora,  a da ih nije doveo na ulaz u šator sastanka+ da ih prinese kao žrtvu Jehovi pred šatorom Jehovinim, svaki takav bit će kriv za krv. Prolio je krv i zato neka se pogubi i tako ukloni iz svoga naroda,+  da bi sinovi Izraelovi dovodili životinje koje su dosad klali u polju.+ Neka ih dovedu Jehovi na ulaz u šator sastanka, k svećeniku,+ i neka ih prinesu Jehovi kao žrtve zajedništva.+  I svećenik neka krvlju poškropi Jehovin žrtvenik+ na ulazu u šator sastanka, a salo+ neka spali na umirujući miris Jehovi.+  I neka više ne prinose svoje žrtve demonima jarčjeg lika*+ koje štuju.*+ To vam je trajna odredba iz naraštaja u naraštaj.”’  I reci im: ‘Svaki onaj od doma Izraelova ili od došljaka koji žive među vama koji prinese žrtvu paljenicu+ ili neku drugu žrtvu,  a da je nije doveo na ulaz u šator sastanka da je prinese Jehovi,+ svaki takav neka se pogubi i tako ukloni iz svoga naroda.+ 10  Ako bi tko od doma Izraelova ili od došljaka koji živi među vama jeo bilo kakve krvi,+ okrenut ću se protiv takvog čovjeka*+ koji bi jeo krvi, pa ću ga pogubiti i tako ukloniti iz njegova naroda. 11  Jer je duša tijela u krvi+ i ja sam vam je odredio za žrtvenik za očišćenje+ vaših duša; krv+ je ono što vrši očišćenje+ jer je duša u njoj. 12  Zato sam rekao sinovima Izraelovim: “Nijedna duša među vama ne smije jesti krvi i nijedan došljak koji živi među vama+ ne smije jesti krvi.”+ 13  Svaki onaj od sinova Izraelovih ili od došljaka koji žive među vama koji uhvati u lovu kakvu divljač ili pticu što se može jesti, neka joj prolije krv+ i zatrpa je zemljom.+ 14  Jer duša je svakome tijelu njegova krv, jer je duša u njoj. Zato sam rekao sinovima Izraelovim: “Ne smijete jesti krvi ni od kojega tijela, jer je duša svakome tijelu njegova krv.+ Tko bi je god jeo neka se pogubi.”+ 15  Svatko tko* bi jeo što uginulo ili ono što je rastrgala zvijer,+ bio to rođeni Izraelac ili došljak, neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i bude nečist do večeri.+ Potom će biti čist. 16  Ali ako ne opere odjeću i ne okupa svoje tijelo, odgovarat će za svoj prijestup.’”+

Bilješke

Vjerojatno su ih njihovi štovatelji zamišljali kao runjava bića nalik jarcima.
Doslovno: “s kojima bludniče”. Vidi dodatak 6.
Doslovno: “takve duše”.
Doslovno: “Svaka duša”.