3. Mojsijeva 16:1-34

16  Poslije smrti dvojice Aronovih sinova, koji su poginuli jer su nedostojno stupili pred Jehovu,+ Jehova se obratio Mojsiju.  I Jehova je rekao Mojsiju: “Kaži svome bratu Aronu da ne ulazi u svako doba na sveto mjesto+ iza zavjese,+ pred poklopac što je na kovčegu, da ne pogine.+ Jer ja ću biti prisutan u oblaku+ koji će se vidjeti nad poklopcem.+  Neka Aron ulazi na sveto mjesto+ s ovim: s juncem kao žrtvom za grijeh+ i s ovnom kao žrtvom paljenicom.+  Neka odjene dugu svetu haljinu od lana,+ na svoje tijelo neka obuče lanene gaće,+ neka se opaše lanenim pojasom+ i oko glave smota laneni turban.+ To je sveta odjeća.+ Neka okupa svoje tijelo u vodi,+ pa onda neka obuče tu odjeću.  Od zajednice sinova Izraelovih+ neka uzme dva mlada jarca kao žrtvu za grijeh+ i jednoga ovna kao žrtvu paljenicu.+  I neka Aron prinese junca koji je određen za njega kao žrtva za grijeh,+ i neka izvrši obred očišćenja+ za sebe+ i svoj dom.+  Potom neka uzme dva jarca i postavi ih pred Jehovu na ulaz u šator sastanka.  Neka Aron izvlači ždrijeb+ za ta dva jarca, jedan ždrijeb za Jehovu, a drugi za Azazela.*+  I neka Aron prinese jarca na kojega je pao ždrijeb+ za Jehovu, neka ga prinese kao žrtvu za grijeh.+ 10  A jarca na kojega je pao ždrijeb za Azazela neka živoga postavi pred Jehovu da za njega izvrši obred očišćenja i da ga zatim pošalje+ za Azazela u pustinju.+ 11  I neka Aron prinese junca koji je određen za njega kao žrtva za grijeh, i neka izvrši obred očišćenja za sebe i svoj dom. I neka zakolje junca koji je određen za njega kao žrtva za grijeh.+ 12  Potom neka uzme kadionicu+ punu užarena ugljevlja s vatre na žrtveniku+ što je pred Jehovom i pregršt+ punu finoga mirisnoga kada+ i neka ih unese iza zavjese.+ 13  I neka stavi kad na vatru pred Jehovu+ da oblak od kada zastre poklopac kovčega+ što je na Svjedočanstvu,+ da ne pogine. 14  Poslije toga neka uzme krvi+ od junca i neka krvlju sa svoga prsta poškropi pred poklopcem na istočnoj strani, neka krvlju sa svoga prsta poškropi+ pred poklopcem sedam puta.+ 15  Neka zakolje jarca određenog za žrtvu za grijeh naroda,+ i neka unese njegovu krv iza zavjese+ te s njegovom krvlju+ učini onako kako je učinio s krvlju junca. Neka njome poškropi prema poklopcu i pred poklopcem. 16  I neka izvrši obred očišćenja za sveto mjesto zbog nečistoća+ sinova Izraelovih, zbog prijestupa* što su ih počinili u svim grijesima svojim.+ Tako neka učini za šator sastanka što se nalazi među njima, usred njihovih nečistoća. 17  Nitko drugi ne smije biti u šatoru sastanka od časa kad on uđe da izvrši obred očišćenja na svetome mjestu, pa sve dok ne izađe. I neka izvrši obred očišćenja za sebe,+ za svoj dom i za cijelu izraelsku zajednicu.+ 18  Potom neka izađe k žrtveniku+ što je pred Jehovom i za njega izvrši obred očišćenja. Neka uzme krvi od junca i krvi od jarca i stavi je na rogove sa svih strana žrtvenika.+ 19  I neka krvlju sa svoga prsta poškropi+ žrtvenik sedam puta i tako ga očisti i posveti od nečistoća sinova Izraelovih. 20  Kad završi obred očišćenja+ za sveto mjesto, šator sastanka i žrtvenik, neka dovede živoga jarca.+ 21  I neka Aron položi obje ruke+ na glavu živoga jarca i prizna+ nad njim sve krivnje+ sinova Izraelovih i sve prijestupe što su ih počinili u svim grijesima svojim.+ Neka ih stavi jarcu na glavu+ i pošalje ga u pustinju+ rukom čovjeka koji stoji spreman da ga odvede.+ 22  Tako će jarac odnijeti na sebi u pusti kraj+ sve njihove krivnje.+ Neka pošalje jarca u pustinju.+ 23  A Aron neka uđe u šator sastanka i skine lanenu odjeću koju je obukao kad je ulazio na sveto mjesto, i neka je ondje odloži.+ 24  Potom neka okupa svoje tijelo u vodi+ na svetome mjestu,+ obuče svoju odjeću,+ pa neka izađe i prinese svoju žrtvu paljenicu+ i žrtvu paljenicu određenu za narod+ i neka izvrši obred očišćenja za sebe i za narod.+ 25  Salo žrtve za grijeh neka spali na žrtveniku.+ 26  A onaj+ koji je odveo jarca za Azazela+ neka opere svoju odjeću i okupa svoje tijelo u vodi+ i poslije toga može ući u tabor. 27  Potom neka zapovjedi da se junca žrtve za grijeh i jarca žrtve za grijeh, čija je krv bila unesena da se izvrši obred očišćenja na svetome mjestu, odnese izvan tabora. I neka u vatri spale njihovu kožu, meso i balegu.+ 28  Tko ih bude spaljivao neka opere svoju odjeću, okupa svoje tijelo u vodi i poslije toga može ući u tabor. 29  Ovo neka vam je trajna odredba:+ sedmoga mjeseca,* desetoga dana u mjesecu,+ žalostite svoje duše*+ i ne obavljajte nikakva posla,+ ni rođeni Izraelac ni došljak koji živi među vama. 30  Jer toga dana za vas će se izvršiti obred očišćenja+ da budete proglašeni čistima. Bit ćete čisti pred Jehovom od svih svojih grijeha.+ 31  Neka vam je to dan počinka,*+ potpunog odmora, i toga dana žalostite duše svoje. To je trajna odredba. 32  Svećenik koji bude pomazan+ i ovlašten* da služi kao svećenik+ koji je naslijedio+ svoga oca, neka izvrši obred očišćenja i neka obuče lanenu odjeću.+ To je sveta odjeća.+ 33  I neka izvrši obred očišćenja za sveto svetište,+ a i za šator+ sastanka i za žrtvenik+ neka izvrši obred očišćenja; za svećenike i za sav narod zajednice neka izvrši obred očišćenja.+ 34  To neka vam je trajna odredba,+ da se jednom godišnje izvrši obred očišćenja za sinove Izraelove zbog svih njihovih grijeha.”+ I on je učinio kako je Jehova zapovjedio Mojsiju.

Bilješke

Točno značenje izraza “za Azazela” nije poznato. Izraz se u tekstu koristi u vezi s jarcem kojeg su poslali u pustinju. Usporedi 3Mo 16:10, 26.
Ili: “pobuna; buntovničkih prijestupa”.
Vidi dodatak 14.
Postom i sličnim izrazima kajanja.
Doslovno: “šabat”. Vidi bilj. za 2Mo 16:23.
Doslovno: “i kojemu je ruka napunjena”. Vidi bilješku za 2Mo 28:41.