3. Mojsijeva 15:1-33

15  Jehova je dalje rekao Mojsiju i Aronu:  “Kažite sinovima Izraelovim i recite im: ‘Kad koji čovjek ima izljev+ iz spolovila, njegov je izljev nečist.  U ovome je nečistoća njegova ako ima taj izljev: bilo da mu spolovilo ispušta izljev bilo da mu je izljev iz spolovila zapriječen, nečistoća je njegova na njemu.  Svaka postelja na koju legne onaj koji ima izljev neka je nečista, i svaki predmet na koji sjedne neka je nečist.  Čovjek koji se dotakne njegove postelje neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i bude nečist do večeri.+  Tko god sjedne na predmet na kojemu je sjedio onaj koji ima izljev neka opere+ svoju odjeću, okupa se u vodi i bude nečist do večeri.  I tko se god dotakne tijela onoga koji ima izljev+ neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i bude nečist do večeri.+  Ako onaj koji ima izljev pljune na koga tko je čist, neka taj opere svoju odjeću, okupa se u vodi i bude nečist do večeri.  I svako sedlo+ u kojemu je jahao onaj koji ima izljev neka je nečisto. 10  I tko se god dotakne čega što je onaj imao pod sobom neka je nečist do večeri. Tko ponese takvo što neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i bude nečist do večeri. 11  I svaki koga se dotaknuo onaj koji ima izljev+ ne opravši ruke svoje u vodi, neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i bude nečist do večeri. 12  Zemljana posuda koje se dotakne onaj koji ima izljev neka se razbije,+ a svaka drvena+ posuda neka se opere vodom. 13  Ako se onaj koji ima izljev očisti od svoga izljeva, neka izbroji sedam dana za svoje očišćenje.+ Neka opere svoju odjeću i okupa svoje tijelo u vodi s potoka+ i bit će čist. 14  A osmoga dana neka uzme dvije grlice+ ili dva mlada goluba, pa neka dođe pred Jehovu na ulaz u šator sastanka i preda ih svećeniku. 15  Neka ih svećenik prinese — jedno kao žrtvu za grijeh, a drugo kao žrtvu paljenicu+ — i neka za njega izvrši obred očišćenja pred Jehovom zbog njegova izljeva. 16  Kad čovjeku isteče sjeme,+ neka okupa cijelo svoje tijelo u vodi i bude nečist do večeri. 17  Svaka haljina i svaka koža na koju bi isteklo sjeme neka se opere vodom i bude nečista do večeri.+ 18  Ako čovjek legne sa ženom pa mu istekne sjeme, neka se oboje okupaju u vodi i budu nečisti+ do večeri. 19  Kad žena ima izljev, i to izljev krvi iz svoga tijela,+ neka je zbog svoje mjesečnice nečista sedam dana.+ I tko je se god dotakne neka je nečist do večeri. 20  Na što god ona legne dok je zbog mjesečnice nečista neka je nečisto,+ i na što god sjedne neka je nečisto. 21  Tko se god dotakne njezine postelje neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i bude nečist do večeri.+ 22  I tko se god dotakne bilo kojeg predmeta na kojem je ona sjedila, neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i bude nečist do večeri.+ 23  I ako je sjedila na postelji ili na nekom drugom predmetu, tko se god toga dotakne+ neka je nečist do večeri. 24  Ako muškarac legne s njom, pa nečistoća njezine mjesečnice dođe na njega,+ neka je nečist sedam dana, i svaka postelja na koju on legne neka je nečista. 25  Ako žena krvari mnogo dana+ izvan uobičajenog vremena svoje mjesečne nečistoće, ili ako joj krvarenje traje duže od razdoblja mjesečne nečistoće,+ onda se svi dani u kojima ima nečisto krvarenje smatraju danima njezine mjesečne nečistoće. Žena je nečista. 26  Za svaku postelju na koju legne bilo kojeg dana svoga krvarenja vrijedi isto što i za postelju u vrijeme njezine mjesečne nečistoće.+ I svaki predmet na koji sjedne neka je nečist kao što je nečist i za vrijeme njezine mjesečne nečistoće. 27  Tko ih se god dotakne+ neka je nečist. Neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i bude nečist do večeri. 28  No ako se ona očisti od svoga krvarenja, neka izbroji sedam dana, a poslije toga neka je čista.+ 29  Osmoga dana neka uzme dvije grlice+ ili dva mlada goluba i donese ih svećeniku na ulaz u šator sastanka.+ 30  Svećenik neka jedno prinese kao žrtvu za grijeh, a drugo kao žrtvu paljenicu.+ I neka za nju izvrši obred očišćenja+ pred Jehovom zbog njezina nečistoga krvarenja. 31  Odvraćajte sinove Izraelove od nečistoće njihove, da ne poginu u nečistoći svojoj zato što su oskvrnuli moj sveti šator što je među njima.+ 32  To je zakon za čovjeka koji ima izljev,+ za čovjeka kojem je isteklo sjeme+ pa je zbog toga postao nečist, 33  za ženu koja je nečista zbog svoje mjesečnice,+ za svakoga tko ima izljev+ — bilo muško bilo žensko — a tako i za čovjeka koji legne s nečistom ženom.’”

Bilješke