3. Mojsijeva 10:1-20

10  A sinovi Aronovi Nadab i Abihu+ uzeli su svaki svoju kadionicu,+ stavili u njih žara i na njega metnuli kada+ te su stali prinositi pred Jehovom nedozvoljenu vatru,+ koju im nije propisao.  Tada je od Jehove izašla vatra i spalila ih,+ tako da su poginuli pred Jehovom.+  Nato je Mojsije rekao Aronu: “To je ono što je kazao Jehova: ‘Među onima koji su mi blizu+ posvetit ću se+ i pred licem svega naroda proslavit ću se.’”+ A Aron je šutio.  I Mojsije je pozvao Mišaela i Elsafana, sinove Aronova strica Uziela,+ pa im je rekao: “Pristupite i svoju braću koja su ispred svetoga mjesta iznesite izvan tabora.”+  I oni su pristupili i iznijeli ih u njihovim haljinama izvan tabora, kako je kazao Mojsije.  Potom je Mojsije rekao Aronu te Eleazaru i Itamaru, njegovim drugim sinovima: “Ne idite raščupane kose+ niti razdirite svoje haljine, da ne poginete i da se on ne razgnjevi na svu zajednicu.+ A braća vaša, sav dom Izraelov, neka plaču zbog vatre koju je Jehova zapalio.  Ne odlazite s ulaza u šator sastanka da ne poginete,+ jer je na vama Jehovino ulje za pomazanje.”+ I oni su učinili po riječi Mojsijevoj.  Tada je Jehova rekao Aronu:  “Kad ulazite u šator sastanka, nemojte piti vina ni opojnoga pića,+ ni ti ni sinovi tvoji s tobom, da ne poginete. To je trajna odredba za vaše naraštaje 10  da biste mogli razlikovati ono što je sveto od onoga što nije sveto i ono što je nečisto od onoga što je čisto,+ 11  i da biste učili sinove Izraelove+ svim uredbama koje im je Jehova dao preko Mojsija.” 12  Potom je Mojsije rekao Aronu i njegovim preostalim sinovima Eleazaru i Itamaru: “Uzmite žitnu žrtvu+ što je ostala od paljenih žrtava Jehovinih i jedite je beskvasnu pokraj žrtvenika, jer je to nešto najsvetije.+ 13  Jedite je na svetome mjestu,+ jer je to dio što pripada tebi i sinovima tvojim od paljenih žrtava Jehovinih; jer mi je tako zapovjeđeno. 14  Prsa što se prinose kao žrtva zanjihana+ te but što se prinosi kao posvećeni dio+ jedite na čistome mjestu, ti i s tobom sinovi tvoji i kćeri tvoje,+ jer je to dio koji pripada tebi i sinovima tvojim od žrtava zajedništva sinova Izraelovih. 15  Neka se donosi but što se prinosi kao posvećeni dio i prsa što se prinose kao žrtva zanjihana+ zajedno s masnim komadima određenim za paljenu žrtvu, da se žrtva zanjihana prinese pred Jehovom. Taj dio neka kroz vjekove pripada tebi+ i sinovima tvojim s tobom, kao što je zapovjedio Jehova.” 16  A Mojsije je pomno tražio jarca određenog za žrtvu za grijeh,+ ali gle, jarac je bio spaljen. Zato se on razljutio na Eleazara i Itamara, Aronove preostale sinove, pa je rekao: 17  “Zašto niste jeli žrtvu za grijeh na svetome mjestu?+ Jer ona je nešto najsvetije i on vam je nju dao da odgovarate za prijestupe zajednice kako biste za zajednicu izvršili obred očišćenja pred Jehovom.+ 18  A evo, krv žrtve nije bila unesena u unutrašnjost svetoga mjesta.+ Žrtvu ste morali jesti na svetome mjestu, kako mi je bilo zapovjeđeno.”+ 19  Nato je Aron rekao Mojsiju: “Evo, danas su prinijeli svoju žrtvu za grijeh i svoju žrtvu paljenicu pred Jehovom,+ poslije svega ovoga što mi se dogodilo. A da sam danas jeo žrtvu za grijeh, bi li Jehova time bio zadovoljan?”+ 20  Kad je Mojsije to čuo, bio je time zadovoljan.

Bilješke