3. Mojsijeva 1:1-17

1  I pozvao je* Jehova Mojsija i rekao mu iz šatora sastanka:+  “Kaži sinovima Izraelovim+ i reci im: ‘Kad tko od vas želi prinijeti Jehovi žrtvu od stoke, neka prinese žrtvu od krupne ili od sitne stoke.  Ako njegov prinos za žrtvu paljenicu+ bude od krupne stoke, neka prinese muško bez mane.+ Neka ga drage volje dovede pred Jehovu na ulaz u šator sastanka.+  I neka položi ruku na glavu žrtve paljenice, i ona će mu biti milostivo prihvaćena+ za njegovo očišćenje.+  Onda neka se junca zakolje pred Jehovom. A sinovi Aronovi, svećenici,+ neka prinesu krv i neka krvlju sa svih strana poškrope žrtvenik+ što se nalazi na ulazu u šator sastanka.  A žrtvu paljenicu neka se odere i rasiječe na komade.+  Neka sinovi Aronovi, svećenici, zapale vatru na žrtveniku+ i na vatru naslažu drva.+  Zatim neka sinovi Aronovi, svećenici, naslažu komade+ zajedno s glavom i lojem na drva što su na vatri na žrtveniku.  A crijeva+ i goljenice neka se operu vodom, i svećenik neka sve to spali na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, žrtvu paljenu na umirujući miris Jehovi.+ 10  Ako prinosi žrtvu paljenicu od sitne stoke,+ od ovaca ili od koza, neka prinese muško+ bez mane.+ 11  Neka se žrtva zakolje pred Jehovom na sjevernoj strani žrtvenika, a sinovi Aronovi, svećenici, neka njenom krvlju poškrope žrtvenik sa svih strana.+ 12  Potom neka se isiječe na komade, a svećenik neka ih zajedno s glavom i lojem naslaže na drva što su na vatri na žrtveniku.+ 13  Crijeva+ i goljenice+ neka se operu vodom, i svećenik neka sve to prinese i spali+ na žrtveniku. To je žrtva paljenica, žrtva paljena na umirujući miris Jehovi.+ 14  Ako Jehovi prinosi ptice kao žrtvu paljenicu, onda neka kao žrtvu prinosi grlice+ ili mlade golubove.+ 15  Neka svećenik žrtvu prinese k žrtveniku, zasiječe+ joj vrat i spali je na žrtveniku, ali krv neka joj iscijedi niz žrtvenik sa strane. 16  Neka joj gušu s perjem odstrani i baci pored žrtvenika, prema istoku, na mjesto za masni pepeo.*+ 17  Neka je raspori kod krila, ali neka je ne razreže na komade.+ Onda neka je svećenik na žrtveniku spali na drvima što su na vatri. To je žrtva paljenica,+ žrtva paljena na umirujući miris Jehovi.+

Bilješke

“I pozvao je” — hebrejski: Vajikra. Treća Mojsijeva knjiga na hebrejskom se naziva po ovom uvodnom izrazu. U Septuaginti i Vulgati naziva se “Levitska”.
Vidi bilješku za 2Mo 27:3.