2. Samuelova 8:1-18

8  Poslije toga David je udario na Filistejce+ i pokorio ih.+ I uzeo je David Meteg-Amu iz ruku filistejskih.  Porazio je i Moapce+ i izmjerio ih užetom. Polegnuo ih je na zemlju, pa je odmjerio dvije dužine užeta onih koje treba pogubiti i jednu punu dužinu užeta onih koje treba ostaviti na životu.+ Tako su Moapci postali Davidovi sluge+ i plaćali mu danak.+  David je porazio i Hadadezera,+ sina Rehobova, kralja sopskoga,+ kad je ovaj išao da opet uspostavi svoju vlast na rijeci Eufratu.+  I David mu je zarobio tisuću sedam stotina konjanika i dvadeset tisuća pješaka.+ Svim konjima upregnutima u bojna kola+ David je prerezao tetive na nogama,+ samo je stotinu konja ostavio.  Kad su Sirijci iz Damaska+ došli u pomoć sopskome kralju Hadadezeru, David je pobio dvadeset i dvije tisuće Sirijaca.+  Potom je David postavio vojsku+ u Damasku, u Siriji. I Sirijci su postali Davidovi sluge i plaćali mu danak.+ Jehova je pomagao Davidu kuda god je on išao.+  I David je uzeo okrugle štitove+ od zlata koje su nosili sluge Hadadezerovi i donio ih u Jeruzalem.  Iz Betaha* i Berotaja, gradova Hadadezerovih, odnio je kralj David vrlo mnogo bakra.+  A Toj,* kralj hamatski,+ čuo je da je David porazio svu vojsku Hadadezerovu.+ 10  Zato je Toj poslao sina svojega Jorama kralju Davidu da ga pita kako je+ i čestita mu što je ratovao protiv Hadadezera i porazio ga, jer je Hadadezer često ratovao s Tojem. Joram je donio predmete od srebra, zlata i bakra.+ 11  I to je kralj David posvetio Jehovi, kao što je posvetio srebro i zlato što ga je bio uzeo od svih naroda koje je pokorio,+ 12  od Sirijaca, Moabaca,+ sinova Amonovih, Filistejaca,+ Amalečana+ i od plijena što ga je uzeo od Hadadezera, sina Rehobova, kralja sopskoga.+ 13  I David je stekao slavu kad se vratio nakon što je pobio Edomce u Slanoj dolini+ — osamnaest tisuća ljudi.+ 14  I rasporedio je svoju vojsku u Edomu.+ Po svemu Edomu rasporedio je vojsku, a svi su Edomci postali Davidovi sluge.+ Jehova je pomagao Davidu kuda god je on išao.+ 15  I David je kraljevao nad svim Izraelom.+ Svemu narodu svojemu David je sudio i dijelio pravdu.+ 16  Joab,+ sin Serujin, zapovijedao je vojskom, a Jošafat,*+ sin Ahiludov, bio je ljetopisac. 17  Sadok,+ sin Ahitubov, i Ahimelek,+ sin Ebjatarov, bili su svećenici, a Seraja je bio pisar. 18  Benaja,+ sin Jojadin,* zapovijedao je Kerećanima+ i Pelećanima,+ a sinovi Davidovi bili su namjesnici.*+

Bilješke

U 1Lje 18:8 “Tibhat”.
U 1Lje 18:9, 10 “Tou”.
Ili: “Jehošafat”.
Ili: “Jehojadin”.
Doslovno: “svećenici”.