2. Samuelova 4:1-12

4  Kad je sin+ Šaulov čuo da je Abner poginuo u Hebronu,+ ruke su mu klonule+ i sav se Izrael smeo.  A sin Šaulov imao je dva čovjeka koji su zapovijedali razbojničkim družinama.+ Jedan se zvao Baanah, a drugi se zvao Rekab. Bili su sinovi Rimona Beeroćanina, iz plemena Benjaminova, jer je i Beerot+ pripadao Benjaminu.  Beeroćani su pobjegli u Gitajim,+ gdje su ostali kao došljaci sve do današnjeg dana.  A Jonatan,+ sin Šaulov, imao je sina hroma na obje noge.+ Dječak je imao pet godina kad je iz Jizreela+ došao glas o Šaulu i Jonatanu. Dadilja+ ga je njegova uzela i pobjegla, ali dok je u strahu i žurbi bježala, on je pao i ostao hrom. Ime mu je bilo Mefibošet.+  I sinovi Rimona Beeroćanina, Rekab i Baanah, ustali su i došli do kuće Iš-Bošetove+ za najveće dnevne vrućine, kad je on počivao u podne.  I ušli su u kuću kao da će uzeti pšenicu, a onda su mu zabili mač u trbuh.+ Potom su Rekab i brat njegov Baanah+ neprimjetno pobjegli.  Kad su bili ušli u kuću, on je ležao na postelji u svojoj spavaonici. Oni su ga napali i ubili ga+ te mu odsjekli glavu.+ Potom su uzeli glavu njegovu i cijelu su noć išli putem kroz Arabu.  I donijeli su glavu Iš-Bošetovu+ Davidu u Hebron i rekli su kralju: “Evo glave Iš-Bošeta, sina Šaula, neprijatelja tvojega+ koji je tražio dušu tvoju.+ Jehova je danas osvetio+ gospodara našega, kralja, na Šaulu i na potomstvu njegovu.”  Ali David je odvratio Rekabu i bratu njegovu Baanahu, sinovima Rimona Beeroćanina, i rekao im: “Tako živ bio Jehova+ koji je dušu moju+ izbavio+ iz svih nevolja,+ 10  kad sam onoga koji mi je javio+ da je Šaul mrtav i koji je mislio da mi dobru vijest nosi dao uhvatiti i pogubiti+ u Siklagu da mu platim za vijest njegovu, 11  što li ću tek učiniti zločincima+ koji su ubili pravedna čovjeka u kući njegovoj, na postelji njegovoj? Zar da sada ne tražim krv njegovu iz ruku vaših+ i da vas ne istrijebim sa zemlje?”+ 12  Tada je David zapovjedio svojim ljudima da ih pogube.+ Potom su im odsjekli ruke i noge te ih objesili+ kod jezerca u Hebronu. A Iš-Bošetovu su glavu uzeli i pokopali u grobu Abnerovu u Hebronu.+

Bilješke