2. Samuelova 20:1-26

20  A ondje se našao neki nevaljali čovjek+ po imenu Šeba,+ sin Bikrija Benjaminovca. On je zapuhao u rog+ i povikao: “Mi nemamo ništa s Davidom! Nemamo mi nasljedstva sa sinom Jišajevim!+ Vrati se k bogovima svojim,+ Izraele!”  Nato su svi Izraelci otišli od Davida i pošli za Šebom, sinom Bikrijevim.+ Ali sinovi Judini ostali su uz svojega kralja i otpratili ga od Jordana do Jeruzalema.+  Kad je kralj David došao u svoj dvor u Jeruzalemu,+ uzeo je deset žena,+ inoča* koje je bio ostavio da čuvaju dvor, i odveo ih u kuću što je bila pod stražom. I brinuo se za njihovo uzdržavanje, ali više nije legao s njima,+ nego su ostale zatvorene sve do svoje smrti, kao udovice živoga muža.  Potom je kralj rekao Amasi:+ “Sazovi mi sve sinove Judine za tri dana, a i ti budi ovdje!”  I Amasa je otišao da sazove Judu, ali zadržao se preko roka koji mu je kralj odredio.  A David je rekao Abišaju:+ “Sada će nam Šeba,+ sin Bikrijev, biti gori nego Abšalom.+ Uzmi sluge+ gospodara svojega i pođi u potjeru za njim da ne nađe kakav utvrđeni grad i ne umakne nam pred očima!”  Tako su pod njegovim vodstvom pošli Joabovi+ ljudi, Kerećani,+ Pelećani+ i svi junaci. Oni su otišli iz Jeruzalema u potjeru za Šebom, sinom Bikrijevim.  Kad su bili blizu velikoga kamena što je u Gibeonu,+ u susret im je došao Amasa.+ A Joab je imao na sebi ratnu odoru i opasač, a uz bok pripasan mač u koricama. Kad je pošao naprijed, mač mu je ispao.  I Joab je rekao Amasi: “Jesi li dobro, brate?”+ Tada je Joab desnom rukom uhvatio Amasu za bradu kao da će ga poljubiti.+ 10  A Amasa se nije obazirao na mač koji je bio Joabu u ruci i Joab mu ga je zabio+ u trbuh i prosuo mu crijeva na zemlju. Nije morao ponoviti udarac jer je ovaj umro. A Joab i Abišaj, brat njegov, nastavili su potjeru za Šebom, sinom Bikrijevim. 11  A jedan od Joabovih ljudi ostao je kod Amase, govoreći: “Tko je za Joaba i tko je za Davida,+ neka pođe za Joabom!” 12  A Amasa je ležao u krvi+ nasred puta. Kad je onaj čovjek vidio da se svi ljudi zaustavljaju, odvukao je Amasu s puta u polje. Na koncu je bacio preko njega haljinu, jer je vidio da se zaustavlja svatko tko bi prošao pored njega.+ 13  Kad ga je maknuo s puta, svi su pošli za Joabom da progone Šebu,+ sina Bikrijeva. 14  A Šeba je prošao kroz sva plemena Izraelova sve do Abel Bet-Maake.+ Tada su se skupili svi Bikrijevci, pa su i oni za njim ušli u grad. 15  A Joabovi su ljudi došli i opkolili ga u Abel Bet-Maaki. I nasuli su opsadni nasip oko grada,+ jer je grad bio opasan zidom. Svi ljudi što su bili s Joabom potkopavali su zid da ga sruše. 16  Tada je jedna mudra žena+ povikala s gradskog zida: “Čujte! Čujte! Molim vas, recite Joabu da priđe ovamo da govorim s njim!” 17  Kad se on približio, žena je upitala: “Jesi li ti Joab?” On je odgovorio: “Jesam.” Tada mu je rekla: “Poslušaj riječi robinje svoje!”+ On joj je odvratio: “Slušam.” 18  A ona je nastavila: “Nekada se govorilo ovako: ‘Neka se samo raspitaju u Abelu i stvar će se riješiti.’ 19  Ja govorim u ime miroljubivih+ i vjernih+ u Izraelu. Ti želiš pobiti grad+ koji je majka u Izraelu. Zašto da zatreš nasljedstvo+ Jehovino?” 20  Nato joj je Joab odgovorio: “Nipošto ne želim zatirati i uništavati. 21  Ne radi se o tome, nego se jedan čovjek iz brda efrajimskih+ po imenu Šeba,+ sin Bikrijev, pobunio protiv kralja Davida.+ Predajte samo njega+ pa ću otići od grada!”+ Tada je žena rekla Joabu: “Evo, glavu njegovu+ bacit ćemo ti preko zida!” 22  I ta je mudra+ žena otišla i obratila se svemu narodu, te su odsjekli glavu Šebi, sinu Bikrijevu, i bacili je Joabu. On je tada zapuhao u rog+ i vojnici su se razišli od grada, svaki kući svojoj. A Joab se vratio kralju u Jeruzalem. 23  Joab je zapovijedao svom vojskom+ izraelskom, a Benaja,+ sin Jojadin,+ zapovijedao je Kerećanima+ i Pelećanima.+ 24  Adoram+ je nadgledavao one koji su bili određeni za rad, a Jošafat,+ sin Ahiludov, bio je ljetopisac. 25  Ševa+ je bio pisar,+ a Sadok+ i Ebjatar+ bili su svećenici. 26  Ira Jairovac postao je namjesnik*+ Davidov.

Bilješke

Vidi bilješku za 1Mo 22:24.
Doslovno: “svećenik”.