2. Mojsijeva 7:1-25

7  Jehova je odgovorio Mojsiju: “Evo, postavljam te za boga faraonu,+ a brat tvoj Aron bit će ti prorok.+  Ti ćeš govoriti sve što ti zapovjedim,+ a onda će brat tvoj Aron govoriti faraonu+ da pusti sinove Izraelove da odu iz zemlje njegove.+  A ja ću dopustiti da otvrdne srce faraonu+ i umnožit ću znakove svoje i čuda svoja u zemlji egipatskoj.+  Ali faraon vas neće poslušati.+ Stoga će Egipat osjetiti na sebi ruku moju. Kaznit ću ga strogo+ i izvest ću čete svoje,+ narod svoj,+ sinove Izraelove,+ iz zemlje egipatske.  I Egipćani će znati da sam ja Jehova kad podignem ruku svoju na Egipat+ i izvedem sinove Izraelove iz njihove sredine.”+  I učinili su Mojsije i Aron kako im je zapovjedio Jehova.+ Upravo su tako učinili.+  Mojsiju je bilo osamdeset, a Aronu osamdeset i tri godine kad su govorili pred faraonom.+  I Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  “Ako vam faraon kaže: ‘Učinite kakvo čudo!’+ onda reci Aronu: ‘Uzmi štap svoj+ i baci ga pred faraona!’ I štap će se pretvoriti u veliku zmiju.”+ 10  Tako su Mojsije i Aron došli pred faraona i učinili onako kako je Jehova zapovjedio. Aron je bacio štap svoj pred faraona i sluge njegove i štap se pretvorio u veliku zmiju. 11  Ali faraon je onda pozvao mudrace i vračare.+ I svećenici egipatski koji se bave vračanjem učinili su to isto vračanjem svojim.+ 12  Bacili su svaki štap svoj, i štapovi su se pretvorili u velike zmije. Ali Aronov je štap progutao njihove štapove. 13  No faraonovo je srce otvrdnulo+ i nije ih poslušao, kako je Jehova i rekao. 14  Tada je Jehova rekao Mojsiju: “Faraonovo je srce otvrdnulo.+ On ne želi pustiti narod.+ 15  Pođi ujutro k faraonu! Evo, on će izaći na vodu,+ a ti stani pred njega na obali Nila+ i uzmi u ruku štap što se pretvorio u zmiju!+ 16  I reci mu: ‘Jehova, Bog Hebreja, poslao me k tebi,+ govoreći: “Pusti moj narod da ode i da mi služi u pustinji!”+ ali dosad, evo, nisi poslušao. 17  Ovako kaže Jehova:+ “Po ovom ćeš znati da sam ja Jehova.+ Evo, štapom što mi je u ruci udarit ću po vodi Nila+ i voda će se pretvoriti u krv.+ 18  I ribe će u Nilu uginuti,+ a Nil će smrdjeti+ tako da će se gaditi Egipćanima piti vodu iz Nila.”’”+ 19  Jehova je još rekao Mojsiju: “Reci Aronu: ‘Uzmi štap svoj i pruži ruku+ povrh voda egipatskih, povrh rijeka njihovih, prokopa nilskih, močvara+ i povrh svih voda što su ih sakupili, da se pretvore u krv!’ I bit će krv po svoj zemlji egipatskoj, i u drvenim i u kamenim posudama.” 20  A Mojsije i Aron odmah su učinili onako+ kako im je Jehova zapovjedio.+ I Aron je podigao štap i udario po vodi u Nilu pred očima faraona i slugu njegovih,+ a sva se voda u Nilu pretvorila u krv.+ 21  I uginule su ribe u Nilu,+ a Nil se usmrdio, tako da Egipćani nisu mogli piti vodu iz Nila.+ I krv je bila po svoj zemlji egipatskoj. 22  Ali svećenici egipatski koji se bave vračanjem učinili su to isto svojim tajnim umijećima+ te je faraon ostao tvrdokorna srca+ i nije ih poslušao, kako je Jehova i rekao.+ 23  Faraon se okrenuo i otišao kući svojoj, i nije mario ni za to.+ 24  I svi su Egipćani kopali oko Nila tražeći vodu za piće, jer nisu mogli piti vodu iz Nila.+ 25  I prošlo je sedam dana otkako je Jehova udario Nil.

Bilješke