2. Mojsijeva 36:1-38

36  I Besalel neka radi, a s njim i Oholiab+ i svi vješti ljudi kojima je Jehova dao vještinu+ i znanje*+ da znaju raditi sve poslove u svetoj službi onako kako je Jehova zapovjedio.”+  I Mojsije je pozvao Besalela i Oholiaba i sve vješte ljude koje je Jehova obdario vještinom,+ sve koje je srce poticalo da se prihvate posla i naprave ga.+  Oni su preuzeli od Mojsija sve priloge+ što su ih sinovi Izraelovi donijeli za posao u svetoj službi. A ovi su mu i dalje donosili dragovoljni prinos jutro za jutrom.  I svi vješti ljudi koji su radili sav taj sveti posao dolazili su, svaki s posla koji je radio,  govoreći Mojsiju: “Narod donosi mnogo više nego što je potrebno za posao u službi koji je Jehova zapovjedio da se napravi.”  Zato je Mojsije zapovjedio da oglase po taboru: “Muškarci i žene! Ne izrađujte ništa više za sveti prilog!” I narodu više nisu dali da išta donosi.  I svega je bilo dosta da se napravi sav posao, i još je pretjecalo.  Najvještiji+ ljudi među onima što su radili taj posao načinili su sveti šator+ od deset komada šatorskog platna od fino ispredenog lana, plavog prediva, crvenkastopurpurne vune i kermesovog* grimiza. On* je na njima izvezao kerube.*  Dužina svakog komada iznosila je dvadeset i osam lakata, a širina četiri lakta. Ista mjera bila je za sve komade šatorskog platna. 10  Zatim je sastavio pet komada jedan s drugim,+ a i drugih pet komada sastavio je jedan s drugim. 11  Potom je načinio petlje od plavog prediva na rubu zadnjeg komada platna u jednom nizu, na mjestu gdje se nizovi sastavljaju. Isto je načinio i na rubu zadnjeg komada platna u drugom nizu, na mjestu gdje se nizovi sastavljaju.+ 12  Načinio je pedeset petlji na rubu jednog niza i pedeset petlji na rubu drugog niza, na mjestu gdje se nizovi sastavljaju, tako da petlje stoje jedna prema drugoj.+ 13  Zatim je načinio pedeset kuka od zlata, a onda je tim kukama sastavio nizove jedan s drugim. Tako je šator sastavljen u cjelinu.+ 14  Načinio je šatorsko platno od kozje dlake za pokrov povrh šatora. Načinio je jedanaest komada takvog platna.+ 15  Dužina svakog komada iznosila je trideset lakata, a širina četiri lakta. Ista mjera bila je za svih jedanaest komada šatorskog platna.+ 16  Zatim je sastavio pet komada zasebno i ostalih šest komada zasebno.+ 17  Načinio je pedeset petlji na rubu zadnjeg komada u jednom nizu, na mjestu gdje se nizovi sastavljaju, i pedeset petlji na rubu zadnjeg komada u drugom nizu, da se nizovi sastave.+ 18  Zatim je načinio pedeset kuka od bakra da se pokrov sastavi u cjelinu.+ 19  Načinio je pokrov za šator od crveno obojenih ovnujskih koža, a preko toga pokrov od tuljanovih koža.+ 20  Zatim je od drva akacije+ načinio za šator zidne okvire, što stoje uspravno. 21  Dužina svakog okvira iznosila je deset lakata, a širina lakat i pol.+ 22  Svaki je okvir imao dva klina jedan kraj drugoga. Tako je načinio na svim okvirima šatora.+ 23  Načinio je okvire za šator, dvadeset okvira za stranu što gleda prema Negebu, za južnu stranu.+ 24  Načinio je četrdeset postolja od srebra pod dvadeset okvira, dva postolja pod jednim okvirom s njegova dva klina, i tako redom, dva postolja pod svakim okvirom s njegova dva klina.+ 25  I za drugu stranu šatora, za sjevernu stranu, načinio je dvadeset okvira+ 26  i njihovih četrdeset postolja od srebra, dva postolja pod jednim okvirom, i tako redom, dva postolja pod svakim okvirom.+ 27  Za stražnju stranu šatora, za zapadnu stranu, načinio je šest okvira.+ 28  A dva okvira načinio je kao ugaone stupove šatora na stražnjoj strani.+ 29  Bili su udvostručeni pri dnu, oba su bila udvostručena sve do vrha, do prvoga koluta. Tako ih je načinio oba, da čine dva ugaona stupa.+ 30  Bilo je ukupno osam okvira s njihovih šesnaest postolja od srebra, po dva postolja pod svakim okvirom.+ 31  Načinio je prečke od drva akacije, pet za okvire s jedne strane šatora,+ 32  pet prečki za okvire s druge strane šatora i pet prečki za okvire na stražnjoj strani šatora, na zapadnoj strani.+ 33  Zatim je načinio srednju prečku što je prolazila sredinom zidnih okvira s jednoga kraja na drugi.+ 34  Okvire je obložio zlatom, načinio im je kolutove od zlata kroz koje su prečke bile provučene, a i prečke je obložio zlatom.+ 35  Načinio je zavjesu+ od plavog prediva, crvenkastopurpurne vune, kermesovog grimiza i fino ispredenog lana. Na njoj je izvezao kerube.+ 36  Za nju je načinio četiri stupa od drva akacije i obložio ih zlatom. Kopče su im bile od zlata, a od srebra im je salio četiri postolja.+ 37  Na ulazu u šator načinio je zastor satkan od plavog prediva, crvenkastopurpurne vune, kermesovog grimiza i fino ispredenog lana,+ 38  i za njega pet stupova s kopčama. Vrhove stupova i spone njihove obložio je zlatom, dok je pet njihovih postolja bilo od bakra.+

Bilješke

Doslovno: “mudri ljudi kojima je Jehova dao mudrosti i razboritosti”. O izrazu “znanje (razboritost)” vidi bilješku za Izr 3:5.
Vidi bilješku za 2Mo 25:4.
Po svemu sudeći, Besalel.
Kerubi su anđeli koji imaju visok položaj.