2. Mojsijeva 35:1-35

35  Potom je Mojsije sazvao svu zajednicu sinova Izraelovih, pa im je rekao: “Ovo su riječi koje je Jehova zapovjedio da ih izvršavate:+  Šest dana neka se obavljaju poslovi,+ ali sedmi dan neka vam bude svet, dan počinka,* potpunog odmora posvećen Jehovi. Tko bi god u taj dan radio kakav posao neka se pogubi.+  Na dan počinka ne ložite vatre u domovima svojim.”  Mojsije je nadalje rekao svoj zajednici sinova Izraelovih: “Ovo je riječ što je Jehova zapovjedio:  ‘Skupite među sobom prilog Jehovi.+ Tko je god spremna srca+ neka donese kao prilog Jehovi zlata, srebra, bakra,+  zatim plavog prediva, crvenkastopurpurne vune, kermesovog* grimiza, finoga lana, kozje dlake,+  crveno obojenih ovnujskih koža, tuljanovih koža, drva akacije,  ulja za osvjetljenje, balzama za ulje pomazanja i za mirisni kad,+  a za svećeničku pregaču i naprsnik+ oniksa i drugog kamenja za umetanje.+ 10  Neka svi koji su vješti*+ među vama dođu i načine sve što je Jehova zapovjedio: 11  sveti šator s njegovim pokrovima, njegove kuke i zidne okvire, njegove prečke, njegove stupove i njegova postolja; 12  kovčeg+ i njegove motke,+ poklopac+ i pregradnu zavjesu;+ 13  stol,+ njegove motke i sav njegov pribor te kruh koji će se staviti pred Boga;+ 14  svijećnjak+ za osvjetljenje, njegov pribor, njegove svjetiljke i ulje+ za osvjetljenje; 15  kadioni žrtvenik+ i njegove motke; ulje za pomazanje i mirisni kad;+ zastor na ulazu u šator; 16  žrtvenik+ za žrtve paljenice s njegovom bakrenom rešetkom, njegove motke i sav njegov pribor; umivaonik+ i njegovo postolje; 17  zastore za dvorište,+ stupove i postolja; zastor na ulazu u dvorište; 18  klinove za šator i klinove za dvorište s njihovom užadi;+ 19  fino istkanu odjeću+ za službu u svetištu, svetu odjeću+ za svećenika Arona i odjeću za sinove njegove da služe kao svećenici.’” 20  Tada je sva zajednica sinova Izraelovih otišla od Mojsija. 21  Potom je svatko koga je srce na to navelo,+ tko god je to poželio,* došao i donio prilog Jehovi za izgradnju šatora sastanka, za svu službu u njemu i za svetu odjeću. 22  Dolazili su i muškarci i žene, svi koji su bili spremna srca. I donosili su kopče ukrasne, naušnice, prstenje i ženski nakit, svakovrsne predmete od zlata — svi koji su Jehovi u zlatu prinijeli žrtvu zanjihanu.+ 23  I svi kod kojih se našlo plavog prediva, crvenkastopurpurne vune, kermesovog grimiza, finoga lana, kozje dlake, crveno obojenih ovnujskih koža i tuljanovih koža donosili su što su imali.+ 24  Tko je god davao kao prilog srebro i bakar, donosio je to kao prilog Jehovi. I svi kod kojih se našlo drva akacije za svaki posao u službi donosili su ga. 25  Sve vješte*+ žene prele su rukama svojim i donosile ono što su isprele: plavo predivo, crvenkastopurpurnu vunu, kermesov grimiz i fini lan. 26  Sve vješte žene, koje je srce na to poticalo,* prele su kozju dlaku. 27  Poglavari su donosili oniks i drugo kamenje za umetanje za svećeničku pregaču i naprsnik,+ 28  zatim balzam, ulje za osvjetljenje, za pomazanje i za mirisni kad.+ 29  Svi muškarci i žene koje je srce poticalo da nešto donesu za sav posao koji je Jehova preko Mojsija zapovjedio da se izvrši učinili su to. Tako su sinovi Izraelovi donijeli dragovoljni prinos Jehovi.+ 30  Potom je Mojsije rekao sinovima Izraelovim: “Evo, Jehova je pozvao po imenu Besalela,+ sina Urija, sina Hurova, iz plemena Judina. 31  Ispunio ga je duhom Božjim dajući mu mudrost, razboritost* i znanje za svakovrsne zanatske poslove: 32  da pravi nacrte, da radi sa zlatom, srebrom i bakrom,+ 33  da obrađuje kamenje i umeće ga, da obrađuje drvo i vješto izrađuje svakovrsne predmete.+ 34  Dao mu je sposobnost* da poučava druge, njemu i Oholiabu,+ sinu Ahisamakovu, iz plemena Danova. 35  Obdario ih je vještinom*+ da rade svaki zanatski posao, da vezu,+ da tkaju plavo predivo, crvenkastopurpurnu vunu, kermesov grimiz, fini lan i druge vrste tkanina, da znaju raditi svaki posao i da znaju praviti nacrte.

Bilješke

Doslovno: “šabat”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
Vidi bilješku za 2Mo 25:4.
Doslovno: “mudri”.
Doslovno: “svatko koga je njegov duh na to poticao”.
Doslovno: “žene mudra srca”.
Doslovno: “žene koje je na to poticalo mudro srce”.
Vidi bilješku za Izr 3:5.
Doslovno: “Stavio mu je u srce”.
Doslovno: “Ispunio im je srce mudrošću”.