2. Mojsijeva 30:1-38

30  Načini žrtvenik za paljenje kada,+ načini ga od drva akacije.  Neka bude lakat dug i lakat širok, četverokutan, i dva lakta visok. Rogovi neka izlaze iz njega.+  Obloži ga čistim zlatom: njegovu gornju plohu, njegove strane unaokolo i njegove rogove. Oko ruba načini mu vijenac od zlata.+  Načini mu po dva koluta od zlata. Pričvrsti ih ispod vijenca na dvije strane, na dvije suprotne strane, da se kroz njih provuku motke za nošenje.+  Motke načini od drva akacije i obloži ih zlatom.+  Postavi ga pred zavjesu što zastire kovčeg svjedočanstva,+ ispred poklopca što je nad Svjedočanstvom, gdje ću se sastajati s tobom.+  Neka Aron na njemu pali mirisni kad.+ Svako jutro kad priprema svjetiljke+ neka ga pali.  I kad Aron u suton* pali svjetiljke, neka ga pali. Neka to bude kâd što će se stalno paliti pred Jehovom kroz vaše buduće naraštaje.  Ne prinosite na njemu nedozvoljenoga kada+ ni žrtve paljenice ni žitne žrtve i ne izlijevajte žrtve ljevanice na njemu. 10  Aron neka jednom u godini izvrši obred očišćenja na rogovima njegovim.+ Krvlju žrtve za grijeh,+ što se prinosi za očišćenje, neka vrši obred očišćenja za žrtvenik jednom u godini. To neka se čini kroz vaše buduće naraštaje. Taj je žrtvenik nešto najsvetije pred Jehovom.” 11  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 12  “Kad budeš prebrojavao sinove Izraelove i popisivao ih,+ neka svatko da Jehovi otkupninu za svoju dušu kad bude popisan,+ da ih ne snađe kakva nevolja kod popisivanja.+ 13  Svaki koji bude popisan neka da ovoliko: pola šekela prema svetom šekelu.*+ Dvadeset gera* je jedan šekel. Pola šekela neka bude prilog Jehovi.+ 14  Svaki koji bude popisan, od dvadeset godina naviše, neka da prilog Jehovi.+ 15  Bogataš neka ne da više, a siromah neka ne da manje od pola šekela+ kad dajete prilog Jehovi da se izvrši obred očišćenja za duše vaše.+ 16  Uzmi od sinova Izraelovih srebrni novac za očišćenje i upotrijebi ga za službu u šatoru sastanka,+ i to neka bude kao spomen pred Jehovom za sinove Izraelove, za očišćenje duša vaših.” 17  Jehova je zatim rekao Mojsiju: 18  “Načini umivaonik od bakra s postoljem od bakra za pranje.+ Postavi ga između šatora sastanka i žrtvenika i nalij u njega vode,+ 19  pa neka Aron i sinovi njegovi iz njega peru svoje ruke i noge.+ 20  Kad ulaze u šator sastanka, neka se peru vodom da ne poginu, isto tako kad prilaze žrtveniku da služe i da spaljuju žrtvu Jehovi paljenu.+ 21  Neka peru svoje ruke i noge da ne poginu.+ To neka im bude uredba trajna, njemu i potomcima njegovim iz naraštaja u naraštaj.”+ 22  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 23  “A ti uzmi najboljih mirisa:+ pet stotina šekela smirne+ u skrutnutim kapima, pola te količine — dvije stotine i pedeset šekela — mirisnog cimeta,+ dvije stotine i pedeset šekela mirisne trske,+ 24  pet stotina šekela kasije,+ sve to prema svetom šekelu,+ i jedan hin+ maslinova ulja. 25  Od toga napravi sveto ulje za pomazanje, ulje mirisno, smjesu vješto pripravljenu.+ To neka bude sveto ulje za pomazanje.+ 26  Pomaži njime šator sastanka+ i kovčeg svjedočanstva, 27  stol i sav njegov pribor, svijećnjak i njegov pribor, kadioni žrtvenik, 28  žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor te umivaonik i njegovo postolje. 29  Posveti ih da budu nešto najsvetije.+ Onaj tko ih se dotiče mora biti svet.+ 30  Pomaži Arona+ i sinove njegove+ i posveti ih da mi služe kao svećenici.+ 31  I kaži sinovima Izraelovim: ‘Ovo neka mi bude sveto ulje za pomazanje kroz vaše buduće naraštaje.+ 32  Ne smije se mazati po tijelu čovječjem, niti smijete praviti ulja ovakva sastava. Ono je sveto i neka vam bude sveto. 33  Tko god napravi takvo ulje mirisno i stavi ga na koga iz običnog naroda, neka se pogubi i tako ukloni iz svoga naroda.’”+ 34  Jehova je još rekao Mojsiju: “Uzmi sebi mirisa:+ kapi stakte, zatim oniha, mirisnoga galbana i čistoga tamjana.+ Neka sve bude u jednakim dijelovima. 35  I od toga napravi kad,+ smjesu mirodija vješto pripravljenu, posoljenu,+ čistu, svetu. 36  Nešto od toga smrvi u prah i dio stavi pred Svjedočanstvo u šatoru sastanka,+ gdje ću se sastajati s tobom.+ Neka vam to bude nešto najsvetije. 37  Kâd koji napraviš prema ovome sastavu ne smijete praviti za sebe.+ Neka ti to bude kao nešto što je sveto Jehovi.+ 38  Tko sebi napravi nešto takvo da mu miriše, neka se pogubi+ i tako ukloni iz svoga naroda.”

Bilješke

“U suton” — doslovno: “između dvije večeri”.
Ili: “prema šekelu svetog mjesta”. Taj izraz može značiti da se radilo o standardnom utegu (pramjeri) koji se čuvao u svetom šatoru ili se njime željelo naglasiti da je težina morala biti točno izmjerena. Vidi bilješku za izraz “po kraljevskoj mjeri” u 2Sa 14:26 i dodatak 13.
Vidi dodatak 13.