2. Mojsijeva 3:1-22

3  Mojsije je pasao stado midjanskoga svećenika Jitra,+ tasta svojega.+ Goneći stado prema zapadnom dijelu pustare, na koncu je stigao do gore pravoga Boga,+ do Horeba.+  Tada mu se ukazao anđeo Jehovin u rasplamtjeloj vatri iz grma.+ On se zagledao, a to grm sav u plamenu, a ipak ne izgara.  I Mojsije je rekao: “Prići ću da bolje pogledam taj čudesan prizor, zašto grm ne sagorijeva.”+  Kad je Jehova Bog vidio kako prilazi da bolje pogleda, pozvao ga je iz grma: “Mojsije! Mojsije!” A on je odvratio: “Evo me!”+  Tada mu je rekao: “Ne prilazi ovamo! Skini sandale s nogu svojih, jer je tlo na kojem stojiš sveto!”+  Zatim je nastavio: “Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev.”+ Mojsije je tada zaklonio lice svoje, jer se bojao gledati u pravoga Boga.  A Jehova je nastavio: “Vidio sam nevolju naroda svojega u Egiptu, čuo sam kako vape zbog onih koji ih tjeraju na rad i dobro znam boli njihove.+  Zato sam sišao da ih izbavim iz ruke egipatske+ i odvedem ih iz te zemlje u zemlju dobru i prostranu, u zemlju u kojoj teče med i mlijeko,+ u postojbinu Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca.+  I sada, evo, vika sinova Izraelovih doprla je do mene i vidio sam kako ih Egipćani silno tlače.+ 10  Zato hajde sada, šaljem te faraonu da izvedeš narod moj, sinove Izraelove, iz Egipta!”+ 11  Ali Mojsije je rekao pravome Bogu: “Tko sam ja da idem k faraonu i da izvedem sinove Izraelove iz Egipta?”+ 12  “Ja ću biti s tobom”,+ odgovorio mu je, “i ovo ti je znak da te ja šaljem:+ kad izvedeš narod iz Egipta, služit ćete pravome Bogu na ovoj gori.”+ 13  No Mojsije je rekao pravome Bogu: “Ako dođem sinovima Izraelovim i kažem im: ‘Bog praotaca vaših poslao me k vama’, a oni me upitaju: ‘Kako mu je ime?’+ što ću im odgovoriti?” 14  Tada je Bog rekao Mojsiju: “POSTAT ĆU ŠTO GOD POŽELIM POSTATI.*+ Zatim je dodao: “Ovako kaži sinovima Izraelovim: ‘POSTAT ĆU poslao me k vama.’”+ 15  Tada je Bog još jednom rekao Mojsiju: “Ovako kaži sinovima Izraelovim: ‘Jehova, Bog praotaca vaših, Bog Abrahamov,+ Bog Izakov+ i Bog Jakovljev,+ poslao me k vama.’ To je ime moje dovijeka+ i to je spomen moj iz naraštaja u naraštaj.+ 16  Idi i skupi starješine Izraelove i reci im: ‘Jehova, Bog praotaca vaših, ukazao mi se,+ Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, i rekao mi: “Pogledao sam+ na vas i na ono što vam se čini u Egiptu. 17  I odlučio sam izvesti vas iz nevolje+ koju vam nanose Egipćani u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca,+ Perižana, Hivijaca i Jebusejaca,+ u zemlju u kojoj teče med i mlijeko.”’+ 18  I oni će poslušati glas tvoj.+ A potom ti i starješine Izraelove pođite ka kralju egipatskom i recite mu: ‘Jehova, Bog Hebreja,+ javio nam se,+ pa te sada molimo, pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju i prinesemo žrtve Jehovi, Bogu svojemu.’+ 19  Ali ja dobro znam da vam kralj egipatski neće dopustiti da idete ako ga na to ne primora jaka ruka.+ 20  Zato ću ja podignuti ruku svoju+ i udariti Egipat svim čudesnim djelima svojim koja ću učiniti u njemu. I poslije će vas on pustiti.+ 21  I učinit ću da ovaj narod nađe milost u očima Egipćana, pa kad pođete, nećete poći praznih ruku.+ 22  Svaka žena neka traži od susjede svoje i od tuđinke što živi u kući njezinoj predmete od srebra i od zlata i odjeću! I stavite ih na sinove svoje i na kćeri svoje! Tako ćete oplijeniti Egipćane.”+

Bilješke

U hebrejskom je tekstu glagol ehjeh (“postat ću”) nesvršenog vida i znači “ja ću postajati; ja ću bivati”. Njime se ne ukazuje na Božje postojanje (kao da piše: “ja sam koji jesam”), nego na to da on u odnosu na druge može postati što god poželi. Vidi dodatak 1.