2. Mojsijeva 29:1-46

29  Ovako učini da ih posvetiš meni za svećeničku službu: Uzmi jednog junca i dva ovna+ bez mane,+  beskvasni kruh, zatim beskvasni kolutasti kruh zamiješen s uljem i beskvasne lepinje namazane uljem.+ Napravi ih od finoga pšeničnog brašna.  Metni ih u jednu košaru i u toj ih košari prinesi,+ a uz to junca i dva ovna.  Dovedi Arona i sinove njegove na ulaz+ u šator sastanka i operi ih vodom.+  Zatim uzmi odjeću+ i obuci Aronu dugu haljinu, tuniku bez rukava što se nosi ispod pregače, pregaču i naprsnik i pregaču pritegni njenim pojasom.+  Stavi mu turban na glavu, a na turban pričvrsti sveti znak predanja.+  Potom uzmi ulje za pomazanje,+ izlij mu na glavu i pomaži ga.+  Zatim dovedi sinove njegove i obuci ih u duge haljine.+  Opaši ih pojasima, Arona i sinove njegove, i oko glave im omotaj povez kao kapu. Svećeništvo neka im pripada odredbom trajnom.+ Tako ćeš Arona i sinove njegove ovlastiti da služe kao svećenici.*+ 10  Zatim dovedi junca pred šator sastanka, a Aron i sinovi njegovi neka polože ruke juncu na glavu.+ 11  I zakolji junca pred Jehovom, na ulazu u šator sastanka.+ 12  Uzmi junčeve krvi+ i svojim je prstom stavi na rogove žrtvenika,+ a svu ostalu krv izlij podno žrtvenika.+ 13  Uzmi sve salo+ što pokriva crijeva,+ salo na jetri,+ oba bubrega i salo što je na njima, pa ih spali na žrtveniku.+ 14  A meso od junca, njegovu kožu i balegu spali vatrom izvan tabora.+ To je žrtva za grijeh. 15  Potom uzmi jednoga ovna,+ pa neka Aron i sinovi njegovi polože ruke na glavu ovnu.+ 16  I zakolji ovna, uzmi krvi njegove i poškropi njome žrtvenik sa svih strana.+ 17  Isijeci ovna na komade, operi mu crijeva+ i goljenice, i komade njegove položi jedan pored drugoga sve do glave njegove. 18  Onda cijeloga ovna spali na žrtveniku. To je žrtva paljenica+ na umirujući miris+ Jehovi. To je žrtva Jehovi paljena. 19  Zatim uzmi drugoga ovna, pa neka Aron i sinovi njegovi polože ruke na glavu ovnu.+ 20  Zakolji ovna, pa uzmi krvi njegove i stavi je na resicu Aronova desnoga uha, na resicu desnoga uha sinova njegovih, na palac njihove desne ruke i na palac njihove desne noge,+ a preostalom krvlju poškropi žrtvenik sa svih strana. 21  Onda uzmi krvi što je na žrtveniku i ulja za pomazanje,+ pa poškropi Arona i njegovu odjeću, a s njim i sinove njegove i njihovu odjeću, da budu sveti on i njegova odjeća, a s njim i sinovi njegovi i njihova odjeća.+ 22  Uzmi s ovna salo, pretili rep,+ salo što pokriva crijeva, salo s jetre, oba bubrega i salo što je na njima te desni but+ — jer je to ovan što se prinosi za uvođenje u svećeničku službu*+ 23  zatim jedan okrugli kruh, jedan kolutasti kruh pripravljen s uljem i jednu lepinju iz košare s beskvasnim kruhom što stoji pred Jehovom.+ 24  Sve to stavi na ruke Aronu i na ruke sinovima njegovim,+ pa zanjiši kao žrtvu zanjihanu pred Jehovom.+ 25  Onda to uzmi s ruku njihovih i spali na žrtveniku povrh žrtve paljenice na umirujući miris pred Jehovom.+ To je žrtva Jehovi paljena.+ 26  Uzmi prsa od ovna prinesenog za Aronovo uvođenje u svećeničku službu,+ pa ih zanjiši kao žrtvu zanjihanu pred Jehovom. Neka to bude tvoj dio. 27  Posveti prsa+ što su prinesena kao žrtva zanjihana te but što je prinesen kao posvećeni dio, sve to što je uzeto od ovna prinesenog za uvođenje Arona i sinova njegovih u svećeničku službu.+ 28  Neka to pripada Aronu i sinovima njegovim uredbom trajnom što će je izvršavati sinovi Izraelovi, jer je to posvećeni dio.+ To je posvećeni dio koji će sinovi Izraelovi davati od svojih žrtava zajedništva+ kao dio posvećen Jehovi. 29  Aronova sveta odjeća+ neka pripadne sinovima njegovim+ poslije njega da budu u njoj pomazani+ i da ih se u njoj ovlasti da služe kao svećenici.+ 30  Sedam dana+ neka je nosi onaj od njegovih sinova koji će ga naslijediti kao svećenik i koji će ulaziti u šator sastanka da služi na svetome mjestu. 31  A ti uzmi ovna što se prinosi za uvođenje u svećeničku službu i skuhaj meso njegovo na svetome mjestu.+ 32  A meso od ovna i kruh što je u košari Aron i sinovi njegovi neka jedu+ na ulazu u šator sastanka. 33  Neka jedu ono što je poslužilo za njihovo očišćenje da ih se ovlasti da služe kao svećenici i da budu posvećeni.+ Nitko iz običnog naroda neka to ne jede jer je sveto.+ 34  Ako bi što od mesa žrtve što se prinosi za uvođenje u svećeničku službu i od kruha ostalo do jutra, onda to što je ostalo spali vatrom.+ Ne smije se jesti, jer je sveto. 35  Aronu i sinovima njegovim sve učini kako sam ti zapovjedio.+ Sedam će ti dana trebati da ih ovlastiš da služe kao svećenici.+ 36  Svakoga dana prinesi junca kao žrtvu za grijeh radi očišćenja.+ Očisti žrtvenik od grijeha vršeći nad njim obred očišćenja, a zatim ga pomaži+ da ga posvetiš. 37  Sedam dana vrši obred očišćenja nad žrtvenikom i posvećuj+ ga da žrtvenik bude nešto najsvetije.+ Onaj tko se dotiče žrtvenika mora biti svet.+ 38  A ovo prinosi na žrtveniku: dva mlada jednogodišnja ovna, svaki dan bez prekida.+ 39  Jednoga ovna prinesi ujutro,+ a drugoga ovna prinesi u suton.*+ 40  S prvim ovnom prinesi desetinu efe* finoga brašna+ zamiješena s četvrtinom hina* ulja od gnječenih maslina i žrtvu ljevanicu+ od četvrtine hina vina. 41  Drugoga ovna prinesi u suton. Prinesi ga kao i ujutro sa žitnom žrtvom+ i žrtvom ljevanicom, na umirujući miris, kao žrtvu Jehovi paljenu. 42  To neka se redovito prinosi+ kao žrtva paljenica iz naraštaja u naraštaj na ulazu u šator sastanka pred Jehovom, gdje ću se sastajati s vama da ondje govorim s tobom.+ 43  Tu ću se sastajati sa sinovima Izraelovim, i to će mjesto biti posvećeno slavom mojom.+ 44  Posvetit ću šator sastanka i žrtvenik, posvetit+ ću Arona i sinove njegove da mi služe kao svećenici. 45  Prebivat ću među sinovima Izraelovim i bit ću Bog njihov.+ 46  I tada će znati da sam ja Jehova, Bog njihov, koji ih je izveo iz zemlje egipatske da prebiva među njima.+ Ja sam Jehova, Bog njihov.+

Bilješke

Doslovno: “tako ćeš [im] napuniti ruke”. Vidi bilješke za 2Mo 28:41 i He 7:28.
Doslovno: “ovan ispunjavanja [ruku]”. Vidi bilješku za 2Mo 28:41.
“U suton” — doslovno: “između dvije večeri”. Vidi bilješku za 2Mo 12:6.
Efa je 22 litre. Vidi dodatak 13.
Hin je 3,67 litara. Vidi dodatak 13.