2. Mojsijeva 22:1-31

22  Ako tko ukrade bika ili ovcu, pa ih zakolje ili proda, neka vrati pet bikova za jednoga bika, a četiri ovce za jednu ovcu.+  Ako tko lopova+ zatekne kako provaljuje,+ pa mu zada udarac i on umre, onaj koji ga je udario neće biti kriv za krv.+  Ali ako je sunce već izašlo nad njim, onda će biti kriv za krv. Lopov mora nadoknaditi štetu. Ako ništa nema, onda njega treba prodati za ono što je ukrao.+  Nađe li se u njegovoj ruci živo ono što je ukradeno, bio to bik, magarac ili ovca, mora vratiti dvostruko.  Ako tko opustoši polje ili vinograd pustivši stoku svoju da popase tuđe polje, neka nadoknadi štetu+ najboljim s polja svojega ili iz vinograda svojega.  Ako se vatra proširi i zahvati trnje, pa izgore snopovi žita ili nepožnjeveno žito ili kakvo polje,+ onaj tko je zapalio vatru mora nadoknaditi ono što je izgorjelo.  Kad netko da bližnjemu svojemu novac ili stvari na čuvanje,+ pa to bude ukradeno iz kuće njegove, ako se nađe lopov, mora vratiti dvostruko.+  Ako se lopov ne pronađe, vlasnik kuće neka se dovede pred pravoga Boga+ da se utvrdi nije li on posegnuo rukom svojom za stvarima bližnjega svojega.  Kad god bi tko učinio prijestup+ tako da za bika, magarca, ovcu, odjeću ili koju drugu izgubljenu stvar kaže: ‘To je moje!’ neka se njihov spor iznese pred pravoga Boga.+ Onaj koga Bog proglasi krivim treba dvostruko nadoknaditi štetu bližnjemu svojemu.+ 10  Ako tko bližnjemu svojemu da na čuvanje magarca, bika, ovcu ili bilo koju drugu životinju, pa ona ugine ili bude osakaćena ili je tko odvede, a da nitko ne vidi, 11  onaj koji je čuvao životinju neka se zakune+ pred Jehovom da nije posegnuo rukom svojom za vlasništvom bližnjega svojega.+ Vlasnik neka to prihvati, a onaj drugi ne treba nadoknaditi štetu. 12  Ali ako mu je bila ukradena, mora vlasniku nadoknaditi štetu.+ 13  Ako je zvijer rastrgla životinju,+ neka je donese za dokaz.+ Za ono što rastrga zvijer ne treba nadoknaditi štetu. 14  Ali ako tko posudi od bližnjega svojega+ neku životinju, pa ona bude osakaćena ili ugine dok vlasnik nije s njom, neka nadoknadi štetu.+ 15  Ako je vlasnik bio s njom, ne treba se nadoknaditi šteta. Ako je unajmljena, štetu će pokriti najam. 16  Ako tko zavede djevicu koja nije zaručena i legne s njom,+ mora je uzeti za ženu za cijenu koja je određena.+ 17  Ako mu je otac njezin nikako ne bi htio dati, onaj mora dati onoliko novca kolika je cijena za djevicu.+ 18  Vračaricu ne ostavljaj na životu.+ 19  Tko bi god legao sa životinjom, neka se pogubi.+ 20  Tko bi prinosio žrtve bilo kojem bogu osim Jehovi jedinome, neka se pogubi.*+ 21  S došljakom ne postupaj loše niti ga tlači,+ jer ste i vi bili došljaci u zemlji egipatskoj.+ 22  Ne činite zla udovici ni djetetu* bez oca.+ 23  Ako bi im učinio kakvo zlo, pa oni zavape k meni, sigurno ću čuti njihov vapaj.+ 24  Moj će se gnjev raspaliti+ i mačem ću vas pogubiti, pa će vaše žene biti udovice i vaša djeca bez oca.+ 25  Ako posudiš novac kome iz naroda mojega, nevoljniku koji je s tobom,+ nemoj mu biti kao lihvar. Ne nameći mu kamate.+ 26  Ako uzmeš u zalog+ haljinu bližnjega svojega, vrati mu je do zalaska sunca. 27  Jer to mu je jedina odjeća,+ ogrtač kojim pokriva tijelo svoje. U čemu će leći? I zavapit će k meni, a ja ću ga čuti jer sam dobrostiv.+ 28  Ne proklinji Boga+ niti proklinji poglavare naroda svojega.+ 29  Ne oklijevaj davati od obilne ljetine svoje i od izobilja iz tijeska svojega.+ Prvorođenca od sinova svojih meni ćeš dati.+ 30  Ovako učini sa stokom svojom krupnom i sitnom:+ sedam dana neka ostanu s majkom svojom,+ a osmoga dana dat ćeš ih meni. 31  Budite moj sveti narod.+ Ne jedite mesa životinje koju je rastrgala zvijer u polju,+ nego ga bacite psima.+

Bilješke

Ili: “neka postane herem”. Ako je nešto postalo herem, to je značilo da je nepovratno pripalo Jehovi. Ako su to bili ljudi, to je značilo da moraju biti pogubljeni. A ako su to bile životinje, predmeti ili nekretnine (primjerice polja ili čak cijeli gradovi), to je značilo ili da ih se mora uništiti ili da ih se mora oduzeti i posvetiti da bi služili isključivo za svetu svrhu, za potrebe svećenstva ili svetišta, ovisno o tome što je Jehova odredio u određenom slučaju.
Doslovno: “dječaku”.