2. Mojsijeva 12:1-51

12  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj:  “Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima. Neka vam bude prvi mjesec u godini.+  Ovako objavite svoj zajednici izraelskoj: ‘Desetoga dana ovoga mjeseca neka svaki od vas uzme janje+ za svoj dom, po jedno janje na dom.  Ako je premalo ukućana za jedno janje, neka ga uzme u svoj dom zajedno sa svojim najbližim susjedom, prema broju duša. Procijenite koliko svaki može pojesti od janjeta.  Janje neka bude bez mane,+ muško, od jedne godine.+ Možete uzeti bilo janje bilo jare.  Čuvajte ga do četrnaestoga dana ovoga mjeseca,+ a onda neka ga sav zbor* zajednice izraelske zakolje u suton.*+  I neka uzmu krvi i poškrope njome oba dovratnika i nadvratnik ulaznih vrata kuća u kojima će se jesti.+  Neka jedu meso te noći.+ Neka ga jedu pečenog na vatri, s beskvasnim kruhom+ i gorkim biljem.+  Ništa od tog mesa ne jedite sirovo ni kuhano u vodi, nego pečeno na vatri, s glavom, goljenicama i iznutricom. 10  Ništa od toga ne ostavljajte do jutra, nego ono što ostane do jutra spalite vatrom.+ 11  A jedite ga ovako: skutovi haljina vaših neka budu podvijeni,+ imajte sandale na nogama+ i štap u ruci! Jedite ga žurno! To je pashalna žrtva* Jehovi.+ 12  I proći ću zemljom egipatskom te noći+ i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj, od čovjeka do životinje.+ I presudit ću svim bogovima egipatskim.+ Ja sam Jehova.+ 13  Krv neka bude znak na kućama u kojima ćete biti. Kad vidim krv, proći ću vas,+ i nevolja neće doći da vas pogubi kad udarim zemlju egipatsku. 14  I taj dan neka vam bude za spomen i slavite ga kao blagdan u čast Jehovi iz naraštaja u naraštaj. Slavite ga po trajnoj odredbi. 15  Sedam dana jedite beskvasni kruh. Prvoga dana uklonite ukvasano tijesto iz kuća svojih, jer tko bi god jeo što s kvascem, od prvoga do sedmoga dana,+ ta duša neka se pogubi i tako ukloni iz Izraela.+ 16  Prvoga dana održite sveti zbor, a i sedmoga dana održite sveti zbor.+ Nikakva posla nemojte raditi tih dana.+ Samo ono što svakoj duši treba za jelo, samo to smijete pripremiti.+ 17  Držite Blagdan beskvasnih kruhova,+ jer je to dan u koji ću izvesti čete vaše iz zemlje egipatske. Držite taj dan iz naraštaja u naraštaj. To je trajna odredba. 18  Od večeri četrnaestoga dana prvoga mjeseca pa sve do večeri dvadeset prvoga dana toga mjeseca jedite beskvasni kruh.+ 19  Sedam dana ne smije biti ukvasanoga tijesta u kućama vašim, jer tko bi god jeo što s kvascem, bilo došljak bilo rođeni Izraelac,+ ta duša neka se pogubi i tako ukloni iz zajednice izraelske.+ 20  Ništa s kvascem ne smijete jesti. U svim prebivalištima svojim jedite beskvasni kruh.’” 21  Mojsije je odmah sazvao sve starješine izraelske+ i rekao im: “Izaberite i uzmite sitnu stoku za porodice svoje i zakoljite pashalnu žrtvu.+ 22  I uzmite kitu izopa,+ umočite je u krv u posudi i poškropite krvlju iz posude nadvratnik ulaznih vrata i oba dovratnika. Neka nitko od vas ne izlazi na vrata kuće svoje do jutra. 23  Jehova će prolaziti da udari nevoljom Egipćane. Kad vidi krv na nadvratniku ulaznih vrata i na oba dovratnika, Jehova će proći mimo tih vrata i neće dopustiti da pogubljenje uđe u kuće vaše i udari na vas.+ 24  To neka bude trajna uredba+ za vas i sinove vaše. 25  I kad dođete u zemlju koju će vam Jehova dati, kako je i obećao, vršite ovu službu.+ 26  Pa kad vas sinovi vaši upitaju: ‘Što vam predstavlja ta služba?’+ 27  vi im recite: ‘To je pashalna žrtva Jehovi,+ koji je prolazio mimo kuća sinova Izraelovih u Egiptu kad je Egipćane udario nevoljom, a naše kuće sačuvao.’” Tada se narod poklonio i pao ničice.+ 28  Potom su sinovi Izraelovi otišli i učinili kako je Jehova zapovjedio Mojsiju i Aronu.+ Upravo su tako učinili. 29  Tako je u ponoć Jehova pogubio sve prvorođence u zemlji egipatskoj,+ od prvorođenca faraona koji je sjedio na prijestolju do prvorođenca zatvorenika u zatvoru,* a i sve prvorođeno od životinja.+ 30  I faraon je ustao usred noći, on i sve sluge njegove i svi Egipćani, i nastala je velika vika među Egipćanima,+ jer nije bilo kuće u kojoj nije bilo mrtvaca. 31  Još u noći pozvao je+ Mojsija i Arona, te im rekao: “Ustajte, odlazite od naroda mojeg, i vi i svi sinovi Izraelovi! Idite, služite Jehovi kako ste tražili!+ 32  Uzmite i sitnu i krupnu stoku svoju, kako ste tražili,+ pa idite! A i mene blagoslovite!” 33  Egipćani su počeli navaljivati na narod da što prije+ ode iz zemlje, i govorili su: “Inače ćemo svi pomrijeti!”+ 34  Tako je narod ponio neukvasano tijesto. Posude u kojima se kruh mijesi umotali su u ogrtače i ponijeli na ramenima. 35  I sinovi Izraelovi učinili su kako im je Mojsije rekao te su zatražili od Egipćana predmete od srebra i od zlata i odjeću.+ 36  I Jehova je dao da narod nađe milost u očima Egipćana+ te su im dali što su tražili.+ Tako su oplijenili Egipćane.+ 37  I sinovi Izraelovi otišli su iz Ramezesa+ prema Sukotu.+ Pješaka je bilo šest stotina tisuća muškaraca, osim djece.+ 38  A s njima je pošlo i mnoštvo drugih ljudi*+ te sitne i krupne stoke vrlo mnogo. 39  Od tijesta što su ga ponijeli iz Egipta ispekli su beskvasne pogače. Tijesto se nije bilo ukvasalo jer su ih tjerali iz Egipta, pa se nisu mogli dulje zadržavati i tako nisu sebi pripremili hranu za put.+ 40  Sinovi Izraelovi, koji su boravili+ u Egiptu,+ u tuđini su boravili četiri stotine i trideset godina.*+ 41  A kad se navršilo četiri stotine i trideset godina, upravo tog dana, sve čete Jehovine izašle su iz zemlje egipatske.+ 42  To je noć koju treba svetkovati Jehovi, jer ih je izveo iz zemlje egipatske. Jehovi trebaju svetkovati tu noć svi sinovi Izraelovi iz naraštaja u naraštaj.+ 43  I Jehova je rekao Mojsiju i Aronu: “Ovo je odredba za pashalnu žrtvu:+ nijedan tuđinac ne smije ju jesti.+ 44  Svakog roba kupljenog za novac obrežite,+ i tek je tada može jesti. 45  Pridošlica i najamnik ne smiju je jesti. 46  Svi koji jedu janje neka ga jedu zajedno u istoj kući. Ne iznosite mesa iz kuće i nijednu kost na žrtvi nemojte slomiti.+ 47  Sva zajednica izraelska neka je slavi.+ 48  Ako bi među vama živio došljak koji bi htio slaviti Pashu u čast Jehovi, neka se obreže svako muško iz doma njegova.+ Tek tada neka pristupi i slavi je i neka bude kao rođeni Izraelac. Ali nitko neobrezan ne smije ju jesti. 49  Jedan zakon neka vrijedi za rođenog Izraelca i za došljaka koji živi među vama.”+ 50  I svi su sinovi Izraelovi učinili kako je Jehova zapovjedio Mojsiju i Aronu. Upravo su tako učinili.+ 51  Toga istog dana Jehova je izveo sinove Izraelove iz zemlje egipatske po četama njihovim.+

Bilješke

Ili: “skupština; zajednica” — hebrejski: kahal. Hebrejska imenica kahal izvedena je iz glagola koji znači “sazvati, okupiti” i označava skupinu osoba sazvanu na okup radi organiziranog djelovanja ili s nekom drugom namjerom. Usporedi bilješku za Mt 16:18.
“U suton” — doslovno: “između dvije večeri”. Karaitski Židovi, samaritanci i neki učenjaci smatraju da se ovdje misli na vrijeme između zalaska sunca i nastupanja potpune tame. No prema mišljenju farizeja i rabina, prva večer nastupa kad sunce krene prema zalasku, a druga kad zađe.
Ili: “Pasha; Pesah”. Doslovno: “prolazak (u smislu: mimoići, preskočiti)”.
Ili: “jami”. Vidi bilješku za 1Mo 40:15.
Doslovno: “mješovito mnoštvo; mješavina naroda”.
Neki drevni prijevodi ukazuju na to da se spomenuti broj godina ne odnosi samo na boravak Izraelaca u Egiptu nego da obuhvaća i njihov boravak u Kanaanu. (Vidi “Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno”, dodatak 3, odlomak 9.)