2. Ljetopisa 31:1-21

31  Kad se sve to završilo, svi Izraelci+ koji su bili ondje razišli su se po gradovima Judinim+ i počeli razbijati obredne stupove,+ sjeći obredna debla*+ te rušiti obredne uzvišice+ i žrtvenike+ po svoj zemlji Judinoj,+ Benjaminovoj, Efrajimovoj+ i Manašeovoj,+ dok nisu sve uništili. Tada su se svi sinovi Izraelovi vratili u svoje gradove, svaki na svoj posjed.  Potom je Ezekija podijelio+ svećenike i levite+ u skupine, svaku skupinu prema službi koju su obavljali svećenici+ i leviti+ — da prinose žrtve paljenice+ i žrtve zajedništva,+ da služe+ i da upućuju zahvale+ i hvale+ na vratima tabora Jehovina.  Kralj je priložio dio blaga svojega+ za žrtve paljenice,+ za paljenice što se prinose ujutro+ i uvečer te za paljenice što se prinose na dane počinka,*+ na mlađake+ i na blagdane,+ kako je zapisano u zakonu Jehovinu.+  Zatim je rekao narodu, stanovnicima Jeruzalema, da svećenicima+ i levitima+ daju dio koji im pripada, da bi se oni mogli čvrsto držati+ zakona Jehovina.+  Kad se razglasila ta zapovijed, sinovi Izraelovi+ počeli su donositi velike količine prvina žita,+ mladoga vina,+ ulja,+ meda+ i svega uroda s polja.+ Donosili su desetinu svega u izobilju.+  Sinovi Izraelovi i Judini, koji su živjeli u gradovima Judinim,+ donosili su desetinu od goveda i ovaca i desetinu od svetih stvari+ posvećenih Jehovi, Bogu njihovu. Sve su to donosili i slagali hrpu na hrpu.  Trećega+ mjeseca počeli su slagati na hrpe, a sedmoga+ su mjeseca završili.  Kad su Ezekija i knezovi+ došli i vidjeli hrpe, stali su blagoslivljati Jehovu+ i njegov narod, Izraela.+  Potom se Ezekija raspitao kod svećenika i levita za hrpe.+ 10  A Azarija,+ glavar svećenički iz doma Sadokova,+ rekao mu je: “Otkad su počeli donositi priloge+ u dom Jehovin, narod jede i sit je,+ a ima i mnogo viška.+ Jer Jehova je blagoslovio svoj narod+ i zato je ostala ova velika zaliha.” 11  Tada je Ezekija zapovjedio da se pripreme blagovaonice+ u domu Jehovinu. I oni su ih pripremili. 12  I vjerno+ su unosili priloge,+ desetine+ i svete stvari. Levit Konanija nadgledavao je sve to, a Šimi, brat njegov, bio je odmah do njega. 13  Jehiel, Azazija, Nahat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismakija, Mahat i Benaja bili su povjerenici Konanije i brata njegova Šimija, po naredbi kralja Ezekije, a Azarija+ je bio predstojnik doma pravoga Boga. 14  Kore, sin levita Imnaha, vratar+ na istočnoj strani,+ bio je odgovoran za ono što su dragovoljno+ prinosili pravome Bogu, da dijeli priloge Jehovine+ i stvari najsvetije.+ 15  Pod njegovim su nadzorom bili Eden, Minjamin, Ješua, Šemaja, Amarija i Šekanija po gradovima svećeničkim,+ koji su imali odgovoran zadatak+ da braći svojoj po skupinama+ dijele što im pripada, kako velikome tako i malome.+ 16  U to nisu bili uključeni muški od tri godine naviše+ koji su bili upisani u rodoslovni zapis,+ a koji su svaki dan dolazili u dom Jehovin da po dužnosti svojoj vrše službu po skupinama svojim. 17  U rodoslovni zapis bili su upisani svećenici po domovima otaca svojih.+ Bili su upisani i leviti,+ od dvadeset godina naviše,+ po dužnostima svojim i po skupinama svojim,+ 18  zajedno sa svom malom djecom svojom, ženama svojim, sinovima svojim i kćerima svojim, sa svom zajednicom svojom, jer su obavljali odgovornu službu+ te su se posvetili+ za svoju svetu službu. 19  Bili su upisani i sinovi Aronovi,+ svećenici, što su živjeli oko gradova svojih, među poljima gdje su pašnjaci.+ U svakom pojedinom gradu bili su poimence određeni ljudi da svakome muškarcu koji je svećenik daju dio koji mu pripada, a tako i svim levitima upisanima u rodoslovni zapis. 20  Ezekija je radio tako po svoj zemlji Judinoj, čineći što je dobro,+ pravo+ i vjerno+ pred Jehovom, Bogom svojim. 21  Sve što je činio da bi tražio Boga svojega+ — u službi+ u domu pravoga Boga, u zakonu+ i u zapovijedi — radio je svim srcem,+ i u svemu je bio uspješan.+

Bilješke

Ili: “ašere”.
Doslovno: “šabate”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.