2. Ljetopisa 28:1-27

28  Ahaz+ je imao dvadeset godina kad je počeo vladati i vladao je šesnaest godina u Jeruzalemu.+ Nije činio što je pravo u očima Jehovinim kao što je činio David, praotac njegov.+  Išao je putem kraljeva izraelskih,+ i čak je načinio lijevane+ kipove Baalâ.+  Prinose je spaljivao+ u dolini sina Hinomova+ i spaljivao je sinove svoje+ u vatri, po odvratnom običaju+ naroda koje je Jehova otjerao pred sinovima Izraelovim.+  Prinosio je žrtve+ i spaljivao prinose na obrednim uzvišicama,+ po bregovima+ i pod svakim stablom što se zeleni.+  Zato ga je Jehova, Bog njegov, predao u ruke+ kralju sirijskom,+ tako da ga je ovaj potukao, zarobio velik broj njegovih ljudi i odveo ih u Damask.+ Bio je predan i u ruke kralju izraelskom,+ koji mu je nanio težak poraz.  Tako je Pekah,+ sin Remalijin,+ u jednom danu pobio u Judi stotinu i dvadeset tisuća ljudi, sve hrabrih ljudi, jer su ostavili Jehovu,+ Boga praotaca svojih.  A Zikri, junak Efrajimov,+ ubio je Maaseju, sina kraljeva, Azrikama, dvorskog upravitelja, i Elkanu, koji je bio odmah do kralja.  Osim toga, sinovi Izraelovi zarobili su dvije stotine tisuća braće svoje, žena, sinova i kćeri. Usto su uzeli od njih i mnogo plijena, koji su odnijeli u Samariju.+  A ondje je bio prorok Jehovin koji se zvao Oded. On je izišao pred vojsku koja je išla u Samariju i rekao im: “Gle, Jehova, Bog praotaca vaših, razgnjevio se+ na Judu i zato ih je predao u ruke vaše, a vi ste ih pobili s takvim gnjevom+ da je to do neba doprlo.+ 10  I sada želite podjarmiti sinove Judine i jeruzalemske da vam budu sluge+ i sluškinje. Ali niste li i vi puni krivnje pred Jehovom, Bogom svojim? 11  Zato me sada poslušajte i vratite zarobljenike koje ste zarobili među braćom svojom,+ jer se na vas raspalio gnjev Jehovin!”+ 12  Tada su neki od poglavara+ sinova Efrajimovih,+ naime Azarija, sin Johananov,* Berekija, sin Mešilemotov, Jehizkija, sin Šalumov, i Amasa, sin Hadlajev, ustali na one koji su se vraćali iz vojnog pohoda 13  i rekli im: “Nemojte ovamo dovoditi zarobljenike, jer ćemo navući na sebe krivnju pred Jehovom! Vi mislite još povećati grijehe naše i krivnju našu, kao da već nije dosta velika krivnja naša,+ i gnjev se već raspalio+ na Izraela.” 14  Tada su ratnici+ ostavili zarobljenike+ i plijen pred knezovima+ i pred svom zajednicom. 15  I ustali su ljudi što su bili poimence određeni+ i preuzeli su zarobljenike. Sve koji su bili oskudno odjeveni* obukli su odjećom iz plijena. Obukli su ih,+ dali im sandale, nahranili+ ih i napojili+ te namazali uljem. Sve iznemogle stavili su na magarce+ i odveli ih u Jerihon,+ grad palmi,+ k braći njihovoj. Potom su se vratili u Samariju.+ 16  U to je vrijeme kralj Ahaz+ zatražio pomoć od kraljeva asirskih.+ 17  Edomci+ su opet došli i udarili na Judu te odveli zarobljenike. 18  A Filistejci+ su napali gradove u Šefeli*+ i Negebu,*+ na području Jude, i osvojili Bet-Šemeš,+ Ajalon,+ Gederot,+ Soko+ s okolnim gradovima, Timnu+ s okolnim gradovima i Gimzo s okolnim gradovima. I nastanili su se ondje. 19  Jer Jehova je ponizio+ Judu zbog izraelskoga* kralja Ahaza zato što je dopustio da se razuzdanost širi Judom+ i što je veliku nevjeru činio Jehovi. 20  A asirski kralj Tilgat-Pilneser+ došao je na njega i počeo mu zadavati nevolje+ umjesto da mu pomogne. 21  Premda je Ahaz ispraznio dom Jehovin,+ dvor kraljev+ i kuće knezova+ da bi dao dar kralju asirskome,+ ništa mu nije pomoglo. 22  I dok je bio u nevolji, kralj Ahaz postao je još nevjerniji Jehovi.+ 23  Počeo je prinositi žrtve bogovima+ damaščanskim+ koji su ga porazili, jer je mislio: “Kad bogovi kraljeva sirijskih njima pomažu,+ prinosit ću im žrtve da pomognu i meni.”+ Zbog njih je pao u grijeh i on i sav Izrael.+ 24  Ahaz je pokupio pribor+ iz doma pravoga Boga i polomio ga,+ zatvorio je vrata+ doma Jehovina i načinio žrtvenike na svakom uglu u Jeruzalemu.+ 25  I po svim gradovima, u svakom gradu Judinu, načinio je obredne uzvišice+ da se spaljuju prinosi drugim bogovima,+ i tako je vrijeđao+ Jehovu, Boga praotaca svojih. 26  Ostala povijest njegova+ i sve što je činio, od početka do kraja, zapisano je u Knjizi+ o kraljevima Judinim i Izraelovim. 27  Naposljetku je Ahaz počinuo s praocima svojim i pokopali su ga u gradu, u Jeruzalemu, ali ga nisu položili u grobnicu kraljeva izraelskih.+ Ezekija, sin njegov, počeo je vladati umjesto njega.

Bilješke

Ili: “Jehohananov”.
Doslovno: “goli”.
Ili: “u nizini”.
Ili: “na jugu”. Vidi bilješku za 1Mo 12:9.
Ili: “judejskoga”. Vidi bilješku za 2Lje 21:2.